Söndag den 16 augusti

VÄDER

Molnigt fram till sen eftermiddag. Sol på fastlandet. God sikt.
02:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,7°C, vattenstånd -3 cm
05:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 11 m/s, +17,7°C, vattenstånd -1 cm
08:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 11 m/s, +17,2°C, vattenstånd +6 cm
11:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 10 m/s, +19,5°C, vattenstånd +5 cm
14:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 10 m/s, +21,0°C, vattenstånd 0 cm
17:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +21,4°C, vattenstånd +3 cm
20:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 7 m/s, +21,2°C, vattenstånd +6 cm
23:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 10 m/s, +20,0°C, vattenstånd -1 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:42 och ner 20:50.

PERSONAL
Uno Unger, Emma Kärrnäs, Sindre Magnusson och Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00 samt 6 nät 05:00-11:00. Avläsning av färgmärkta silltrutar.

OBSERVATIONER
Skedand 1 ex honfärgad. Rastande tillsammans med gräsänder och krickor vid Västudden.
Toppskarv ca 10 ex.
Svartsnäppa 4 ex varav 3 rastade på hamnudden och 1 förbiflygande. En i flocken om tre var ringmärkt.
Fisktärna 1 1K sträckande mot SV.
Gulärla 5 ex, rastande på Ostudden.

RINGMÄRKNING
2 individer av 2 arter:
Kärrsnäppa 1 och rödbena 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 181 och i år 5 799.

KONTROLLER
Endast tre egna korttidskontroller av årsungar, samtliga skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Uno har guidat besökare i samband med Fyrens dag (0,5 h). Tömning/städning av gästtoan (0,5 h).

Latringrävning är ett skitgöra, men det skall också göras.

Uno

ÖVRIGT
Flagglinan gick av. Lagades provisoriskt. Ny flagga uppsatt. Endast 2 båtar med 5 personer kom ut och deltog i Fyrens dag och dess aktiviteter. Nya fyren var öppen för visning. Två personer från Nidingens Vänner visade fyren. En gammal inspelad video med Jerker Widén visades (föredrag om fyrarna). Uno guidade angående fågelstationens verksamhet.

VID DATORN
Sindre Magnusson

Nidingen, Hl

Per Arne Lindgren, Uno Unger, Sindre Magnusson, Emma Kärrnäs
 • KanadagåsBranta canadensis 150 ex. Sträckande SV
 • KanadagåsBranta canadensis 8 ex. Stationär (8a ex, inklusive skadat ex.)
 • GravandTadorna tadorna 2 ex. Rastande (Hamnudden)
 • KrickaAnas crecca 2 Honfärgad Rastande (Västudden)
 • GräsandAnas platyrhynchos 6 Hane Stationär (Västudden)
 • SkedandAnas clypeata 1 Honfärgad Rastande (Rastade tillsammans med gräsänder vid Västudden)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 65 ex. Stationär (ca 65)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 10 ex. Stationär (ca 10)
 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Rastande
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär (Hördes vid Hänshuset)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 ex. Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 5 ex. Rastande (ca 5)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 2 ex. Sträckande S (1 1K rastande + 1 ad sträckande)
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 ex. Förbiflygande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 10 ex. Rastande (Ca 10 var 1 ringmärktes (1K))
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Ringmärkt
 • BrushaneCalidris pugnax 2 ex. Sträckande S (Var av 1 ex 1k hane)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • SvartsnäppaTringa erythropus 4 ex. Rastande (Tre rastande på hamnudden, 1 hördes (förbiflygande). 1 av tre-flocken var ringmärkt.)
 • GluttsnäppaTringa nebularia 4 ex. Förbiflygande (Var av 1 radstande)
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 4 ex. Rastande (2 ad 2 1K)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 10 1K Sträckande SV
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 1 1K Sträckande SV
 • TobisgrisslaCepphus grylle 4 ex. Stationär (Två med mat i näbben)
 • TornseglareApus apus 3 ex. Sträckande SO
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 5 ex. Rastande (Ostudden)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Rastande
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *