Måndagen den 17 augusti

VÄDER
Molnfritt och sol hela dagen. God sikt.
02:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 11 m/s, +17,5°C, vattenstånd -6 cm
05:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 11 m/s, +16,1°C, vattenstånd -7 cm
08:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, +16,9°C, vattenstånd -7 cm
11:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +20,9°C, vattenstånd -4 cm
14:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 12 m/s, +22,5°C, vattenstånd -5 cm
17:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +22,9°C, vattenstånd -3 cm
20:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 12 m/s, +20,6°C, vattenstånd -4 cm
23:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 12 m/s, +17,8°C, vattenstånd -7 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 05:44 och ner 20:48.

PERSONAL
Uno Unger, Emma Kärrnäs, Sindre Magnusson och Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00. Ingen nätfångst pga den hårda vinden. Ringmärkning av tobisgrissleungar. Röjning av nätgatorna på nätplats 4 och vid vresrosnätet på Västudden.

OBSERVATIONER
BRUN KÄRRHÖK 1 1K, sträckande mot SV klockan 07:27.
SPARVHÖK Minst 10 ex sträckande, varav 3 rastade.
TORNFALK 2 1K, rastande och ev. ännu en sträckande senare.
AFTONFALK 1 1K, upptäcktes på Västudden av Sindre ca 17:40 och därefter stannade den kvar och jagade mestadels i Kausan. Efter 15 min tog den höjd och försvann mot V över havet.


PILGRIMSFALK 1 1K, stöttes upp på Ostudden vid 12-tiden och försvann mot Malön.
MORKULLA 1 ex, under morgonen stöttes en fågel upp vid 5:ans slånbuskage som med största sannolikhet var en morkulla, dock med reservation för dubbelbeckasin.
TOBISGRISSLA 3 ex, 1 ad flög med fisk till bo 364 där ungen ringmärktes. Dessutom ringmärktes en unge som hittades i strandvegetationen mellan holk 63 och 64.
STENSKVÄTTA 1 ex, sågs på Västudden under eftermiddagen.

RINGMÄRKNING
2 individer av 1 art:
Tobisgrissla 2
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 183 och i år 5 801.

KONTROLLER
Inga kontroller.

UPPDRAGSARBETE
Uno avslutade latringrävningen (totalt 3 h) och vi alla rensade båtslipsrälsen (2 h).

ÖVRIGT
Med den ostliga vinden anlände det ovanligt mycket fjärilar till Nidingen och med de stationära arterna räknade vi till sammanlagt 14 dagfjärilsarter. Dessutom kom ganska många trollsländor till ön. I Kausan hittades ett femte exemplar av sandmålla.
Av de 3 latrinbrunnarna är nu den sydvästligaste utgrävd. När den nu använda mittersta brunnen blir full påbörjar vi fyllning av den nyutgrävda.

VID DATORN
Emma Kärrnäs

Nidingen, Hl

Per Arne Lindgren, Uno Unger, Sindre Magnusson, Emma Kärrnäs
 • KanadagåsBranta canadensis 1 ex. Stationär (Den halta gåsen kvar på Playan)
 • GräsandAnas platyrhynchos 5 Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • Brun kärrhökCircus aeruginosus 1 1K Sträckande SV (Den passerade 07:27)
 • SparvhökAccipiter nisus 10 ex. Sträckande (Minst 10 ex varav minst 3 rastat)
 • TornfalkFalco tinnunculus 2 1K Rastande (Minst 2 ex rastande och ev. senare sträckande)
 • AftonfalkFalco vespertinus 1 1K Rastande (Den upptäcktes på Västudden av Sindre ca 17:40 och därefter stannade den kvar och jagade mestadels i Kausan. Efter 15 min tog den höjd och försvann mot V över havet)

 • PilgrimsfalkFalco peregrinus 1 1K Rastande (Den stöttes upp på Ostudden vid 12-tiden och försvann mot Malön)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Lockläte, övriga läten (Den hördes mellan nya fyren och gästtoan under eftermiddagen)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 ex. Stationär (1 ad och en 1 juv liksom tidigare dagar)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 10 ex. Rastande (Minst 10 ex)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 6 ex. Sträckande SV
 • KärrsnäppaCalidris alpina 10 1K Rastande (Ca 10 ex)
 • Morkulla?Scolopax rusticola 1 ex. Rastande (Under morgonen stöttes en fågel vid 5:ans slånbuskage som med största sannolikhet var en morkulla, dock med reservation för dubbelbeckasin)
 • SmåspovNumenius phaeopus 3 ex. Stationär
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 1K Rastande
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 4 ex. Rastande (1 ad + 2 juv)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 2 1K Rastande
 • FiskmåsLarus canus 1 1K Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle 3 ex. Bo, ägg/ungar (1 ad flög med fisk till bo 364 där ungen ringmärktes. Dessutom ringmärktes en unge som hittades i strandvegetationen mellan bo 63 och 64.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 2 ex. Ringmärkt
 • LadusvalaHirundo rustica 5 ex. Sträckande (Det passerade minst 5 ex)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 3 ex. Rastande (Minst 3 ex)
 • SädesärlaMotacilla alba 15 ex. Stationär
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Rastande (1 ex sågs på Västudden under eftermiddagen)
 • PilfinkPasser montanus 1 ex. Rastande
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *