Lördag den 15 augusti

VÄDER
I gryningen helt molnfritt fram till 09-tiden, därefter tidvis något mulnande men åter uppklarnande vid middagstid. Mulnande västerifrån vid 14-tiden och regn från 15:00. I huvudsak god sikt fram till att regnet började.
02:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,4°C, vattenstånd -11 cm
05:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,2°C, vattenstånd -9 cm
08:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,8°C, vattenstånd 0 cm
11:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 11 m/s, +21,2°C, vattenstånd +2 cm
14:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 11 m/s, +23,5°C, vattenstånd -7 cm
17:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +20,3°C, vattenstånd -3 cm
20:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 6 m/s, +20,3°C, vattenstånd +6 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:40 och ner 20:53.

PERSONAL
Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år), vilka avlöstes av Emma Kärrnäs, Sindre Magnusson och Per Arne Lindgren. Uno kvarstannar tills vidare. Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00 samt 6 nät 05:30-13:00. Avläsning av färgmärkta silltrutar.

OBSERVATIONER
Bläsand, 3 sträckande S
Toppskarv, minst 20 ex, stationära vid Klockfotsrevet
Tornfalk, 1 ex 1K sträckte SV över ön kl 13.00
Sparvhök, 3 ex sträckande SV
Brun kärrhök, 2 ex 1K sträckande SV
Kustsnäppa, 8 ex varav 6 sträckte SV och 2 rastade
Småspov, 2 ex stationär
Roskarl, 2 ex rastande
Törnskata, 1 ex honfärgad, rastande

RINGMÄRKNING
2 individer av 2 arter:
Silltrut 1 och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 179 och i år 5 797.

KONTROLLER
Endast sex egna korttidskontroller av årsungar varav 5 skärpiplärkor och 1 sädesärla.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Två personer från Nidingens Vänner kom idag till ön. De arbetade med att måla kanonen.

VID DATORN
Uno Unger och Sindre Magnusson

Nidingen, Hl

Per Arne Lindgren, Martin Oomen, Uno Unger, Maria Dillström
 • GrågåsAnser anser 2 ex. Sträckande SV (De ingick i en flock med 12 kanadagäss, kl 1806)
 • KanadagåsBranta canadensis 65 ex. Sträckande (Sträckande 48 SV 17 NO)
 • KanadagåsBranta canadensis Noterad Stationär
 • BläsandAnas penelope 3 ex. Sträckande S (Passerade 7.38)
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 1 ex. Sträckande S
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 45 ex. Stationär (Ca 45)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 20 ex. Stationär (Ca 20)
 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Sträckande SV
 • Brun kärrhökCircus aeruginosus 2 1K Sträckande SV
 • SparvhökAccipiter nisus 3 ex. Sträckande SV (Mnst 3 ex, var av minst 1 rasade kort.)
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 1K Sträckande SV (Passerade rakt över ön vid 13-tiden)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär (Hördes strax V nya fyren)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 ex. Stationär (1 ad Mg/Sv + märkt unge, Playan. Dessutom hittades 1 dött ex, ringmärkt.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 3 ex. Rastande
 • LjungpiparePluvialis apricaria 9 ex. Sträckande S (8 + 1)
 • KustsnäppaCalidris canutus 8 ex. Rastande (8 var av 6 sträckande 07.30.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 5 ex. Rastande (Minst 5)
 • BrushaneCalidris pugnax 1 1K Sträckande S (Passerade 06.30)
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Sträckande S (Passerade 11.00)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande (Minst 2)
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 2 ex. Rastande (1 ad + 1 1K)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus Noterad Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 1 ex. Ringmärkt
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 12 ex. Sträckande S (11 ad + 1 K passerade 07.34)
 • TornseglareApus apus 20 ex. Sträckande S (Minst 20 ex)
 • LadusvalaHirundo rustica 5 ex. Sträckande SV (Minst 20 ex)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava Noterad Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Rastande (Ringmärktes)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärkt
 • TörnskataLanius collurio 1 Honfärgad Rastande (Västudden)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 1 ex. Rastande (Satt en stund vid västra gamla fyren)
 • HämplingCarduelis cannabina 5 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *