Fredag den 14 augusti

VÄDER
I stort sett molnfritt hela dagen och god sikt.
02:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +17,5°C, vattenstånd -10 cm
05:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 10 m/s, +15,4°C, vattenstånd -11 cm
08:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,8°C, vattenstånd -3 cm
11:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +19,4°C, vattenstånd -3 cm
14:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 9 m/s, +21,6°C, vattenstånd -9 cm
17:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 10 m/s, +22,3°C, vattenstånd -8 cm
20:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +20,9°C, vattenstånd +2 cm
23:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 11 m/s, +18,6°C, vattenstånd -2 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:38 och ner 20:55.

PERSONAL
Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år).

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00 samt 17 nät 05:45-14:00. Lagning av ett nät (6E).

OBSERVATIONER
SJÖORRE 3 hanar sträckte mot S väster om ön 10:15.
SMÅLOM 2 ad i sommardräkt sträckte mot S väster om ön 07:02.
BRUN KÄRRHÖK 8 årsungar sträckte mot SV en eller två i taget mellan 06:30-11:30.
SPARVHÖK 7 ex sträckte mot SV varav några stannade till en kort stund på ön innan de drog vidare.
TORNFALK 6 ex, flertalet årsungar, sträckte mot SV under förmiddagen. Två av dem rastade en kort stund på de gamla fyrarna innan de drog vidare.
PILGRIMSFALK En adult fågel flög österut längs nordstranden med byte 06:44.
KUSTSNÄPPA 2 årsungar rastade en stund vid 14:30-tiden på Hamnudden.
BRUSHANE 5 ex i en flock flög österut längs Playan 16:05.
STORSPOV 6 ex rastade en stund på nordstranden vid 13:30-tiden.
BACKSVALA Ett ex flög över fyrområdet tillsammans med ladusvalor vid 10:30-tiden.

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
Kärrsnäppa 1 och lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 177 och i år 5 795.

KONTROLLER
Förutom egna korttidskontroller av 4 årsunga skärpiplärkor fick vi en kontroll av en 2K+ trädgårdssångare med svensk ring som inte hade ringmärkts på Nidingen.

UPPDRAGSARBETE
Viss guidning av vår ringmärkningsverksamhet (0,5 tim) samt tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Den friska vinden från öster bidrog till att bara 2 privatbåtar med 4 personer besökte Nidingen idag. Stefan med sin båt och en båt till kom i alla fall ut med 12 spelemän från Strandbandet i Jönköping, som skall övernatta fram till söndag.

Den friska men ändå varma ostvinden förde bl.a. hit en del trollsländor och fjärilar som normalt inte är förekommer på Nidingen. Under sena eftermiddagen hittades bl.a. vardera en individ av silversmygare och mindre blåvinge, där den förstnämnda bara setts en gång tidigare på ön, medan blåvingen var ett förstafynd.

VID DATORN
Uno Unger

Nidingen, Hl

Martin Oomen, Uno Unger, Maria Dillström
 • GrågåsAnser anser 2 ex. Rastande (De stod på Västudden tillsammans med 3 adulta kanadagäss vid 06:30-tiden.)
 • GrågåsAnser anser 1 ex. Sträckande SV (Den passerade tillsammans med 33 kanadagäss 06:22.)
 • KanadagåsBranta canadensis 63 ex. Sträckande SV
 • KanadagåsBranta canadensis 6 ex. Stationär (Paret på Västudden med sin årsunge och tillfälligt ytterligare 3 rastande adulter.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 Hane Stationär (De låg längst ut på Västudden.)
 • EjderSomateria mollissima 3 ex. Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 3 Hane Sträckande S (De passerade V om ön 10:15.)
 • SmålomGavia stellata 2 Adult Sträckande S (I sommardräkt, passerade V om ön 07:02.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Ca 40 ex.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 5 ex. Stationär (5-10 ex.)
 • Brun kärrhökCircus aeruginosus 8 1K Sträckande SV (De passerade en eller två i taget mellan 06:30-11:30.)
 • SparvhökAccipiter nisus 7 ex. Sträckande SV (Några stannade till en kort stund på ön innan de sträckte vidare.)
 • TornfalkFalco tinnunculus 6 1K Sträckande SV (6 ex, flertalet årsungar, sträckte mot SV under förmiddagen. Två av dem rastade en kort stund på de gamla fyrarna innan de drog vidare.)
 • PilgrimsfalkFalco peregrinus 1 Adult Förbiflygande (Den flög österut längs nordstranden med byte 06:44.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär (Den ena hördes skrika som vanligt NO om Fotogenboden medan den andra grymtade till mitt emellan gästtoan och nya fyren.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 1 1K Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 5 ex. Rastande (Ca 5 ex.)
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 1K Rastande (De rastade en stund vid 14:30-tiden på Hamnudden.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Ringmärkt
 • KärrsnäppaCalidris alpina 10 ex. Rastande (Minst 10 ex.)
 • BrushaneCalidris pugnax 5 ex. Förbiflygande (De flög österut i en flock längs Playan 16:05.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär
 • StorspovNumenius arquata 6 ex. Rastande (De rastade en stund på nordstranden vid 13:30-tiden.)
 • SkogssnäppaTringa ochropus 1 ex. Rastande (I Kausan under morgonen.)
 • GluttsnäppaTringa nebularia 3 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus 5 ex. Rastande (Minst 5 ex.)
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 32 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 6 ex. Sträckande
 • BacksvalaRiparia riparia 1 ex. Förbiflygande (Den flög över fyrområdet tillsammans med ladusvalor vid 10:30-tiden.)
 • LadusvalaHirundo rustica 20 ex. Sträckande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 3 ex. Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 3 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *