Torsdag den 13 augusti

VÄDER
Från gryningen molnfritt så när som på en del cirrusslöjor, dock en hel del dimmoln över fastlandet. Mestadels god till mycket god sikt.
02:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +15,9°C, vattenstånd -5 cm
05:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,1°C, vattenstånd -4 cm
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,9°C, vattenstånd +2 cm
11:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 5 m/s, +18,0°C, vattenstånd -4 cm
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,9°C, vattenstånd -7 cm
17:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +19,2°C, vattenstånd -7 cm
20:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 4 m/s, +18,7°C, vattenstånd -2 cm
23:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,2°C, vattenstånd -8 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 05:36 och ner 20:58.

PERSONAL
Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år).

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00 samt 19 nät 05:00-14:30. Lagning av ett nät (6D).

OBSERVATIONER
BLÄSAND 6 ex sträckte mot SV.
STJÄRTAND 8 ex i en flock sträckte mot V 09:36.
SJÖORRE 2 hanar + 1 hona låg S om Ostudden.
SPARVHÖK Ett ex rastade kortvarigt på ön.
TORNFALK Två årsungar rastade kort uppe på de gamla fyrarna innan de sträckte vidare mot SV vid 10-tiden.
KUSTNÄPPA En juvenil fågel flög lockande några varv över Kausan 19:53-19:58 utan att landa.
BRUSHANE 3 ex sträckte mot SV.
ENKELBECKASIN Ett ex rastade på ön under morgonen.
RÖDBENA Liksom igår burfångades rödbena av den islänska rasen robusta. Den mätte 173 mm i vinge och vägde 127 g. ROSKARL Två årsungar och två adulta fåglar(troligen honor) sågs både på Ostudden och på Hanudden. födosökte på tångvallen mellan Stora bryggan och Hamnudden.
BACKSVALA Ett ex flög omkring i fyrområdet vid 10-tiden.
TRÄDPIPLÄRKA Höstens första ringmärktes och dessutom hördes några översträckare.
GULÄRLA Minst 5 ex rastade och/eller hördes översträckande.
PILFINK Höstens första flock noterades varav en ringmärktes.

RINGMÄRKNING
18 individer av 6 arter:
Kärrsnäppa 1, rödbena 1, trädpiplärka 1, buskskvätta 1, lövsångare 13 och pilfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 173 och i år 5 791.

KONTROLLER
Idag blev det egna korttidskontroller av 10 årsunga skärpiplärkor och 2 gransångare.

UPPDRAGSARBETE
Viss guidning av vår ringmärkningsverksamhet (1,0 tim). Vidare strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Det fina vädret lockade hit flera besökare. Totalt noterades 15 privatbåtar med sammanlagt 54 personer.
Ante från Bua med två personer som arbetat med fyrplatsens byggnader kom idag med de nyrenoverade dörrarna till de gamla fyrarna. Tyvärr passade inte gångjärnen perfekt så man får återkomma för justering.

Maria och Marianne fixade för andra gången denna vecka till en rabarberpaj som smakade förträffligt till trekaffet.

VID DATORN
Uno Unger

Nidingen, Hl

Martin Oomen, Uno Unger, Maria Dillström
 • GrågåsAnser anser 4 ex. Sträckande SV (De passerade N om ön 12:41.)
 • KanadagåsBranta canadensis 27 ex. Sträckande SV (13 ex 07:00 + 14 ex 09:06.)
 • KanadagåsBranta canadensis 4 ex. Stationär (De tre gässen som utgör Västuddenparet med sin årsunge och utöver det en udda adult med skadat ben.)
 • BläsandAnas penelope 6 ex. Sträckande SV (De passerade längs nordstranden vid 10-tiden.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Hane Stationär (I eklipsdräkt, låg vid SO-udden på kvällen.)
 • StjärtandAnas acuta 8 ex. Sträckande V (De passerade N om ön 09:36.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 3 ex. Stationär (2 utfärgade hanar och en honfärgad, låg S om Ostudden under kvällen.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Ca 40 ex.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 5 ex. Stationär (5-10 ex.)
 • GråhägerArdea cinerea 7 ex. Sträckande SV (De passerade samtidigt över Västudden 08:05. 6 fortsatte direkt mot SV medan en tillfälligt landade på Klockfotsrevet.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande (Den höll till på ön e nstund vid 10-tiden,)
 • TornfalkFalco tinnunculus 2 1K Sträckande SV (De satte sig tillfälligt på de gamla fyrarna, men efter ett par ryttlande över Hamnudden fortsatte de mot SV 10:19.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 ex. Stationär (Den adulta fågeln Mg/Sv och dess ringmärkta årsunge var kvar på Playan.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 5 ex. Rastande (5-10 ex.)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 2 ex. Sträckande S (En hördes passera söderut över fyrområdet 05:15. Ytterligare ett ex hördes översträckande senare på dagen.)
 • TofsvipaVanellus vanellus 1 ex. Rastande (Den sågs födosökande på Playan under förmiddagen.)
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 1K Rastande (En juvenil fågel flög lockande ett par varv över Kausan och fyrområdet 19:53-19:58.)
 • SandlöpareCalidris alba 1 Adult Rastande (Den rastade med kärrsnäppor, roskarl och strandpipare på Ostudden.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 15 ex. Rastande (Ca 15 ex varav en 1K ringmärktes. Åtminstone en adult fågel sågs även.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Ringmärkt
 • BrushaneCalidris pugnax 3 ex. Sträckande SV (De passerade 07:33.)
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Rastande (Den stöttes ett par gåger, bl.a. vid Lilla bryggan redan 05:32)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär
 • StorspovNumenius arquata 3 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 ex. Sträckande (Ett ex hördes översträckande tidigt under morgonen.)
 • GluttsnäppaTringa nebularia 1 ex. Rastande (Minst ett ex hördes och sågs under dagen.)
 • GrönbenaTringa glareola 2 ex. Sträckande
 • RödbenaTringa totanus 7 ex. Rastande (7-10 ex.)
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • Rödbena, underarten robustaTringa totanus robusta 1 1K Rastande (Ringmärktes, vinge 173 mm, näbb 41 mm och vikt 127 g.)

 • RoskarlArenaria interpres 4 ex. Rastande (2 adulta (troligen honor) och 2 årsungar.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 20 ex. Sträckande SV (14 + 6, de sistnämnda enbart 1K.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 1 Adult Stationär (Den fiskade i Kausan under kvällen.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 Adult Stationär (Den fiskade i Kausan under kvällen.)
 • BacksvalaRiparia riparia 1 ex. Sträckande (Den sågs flyga omkring i fyrområdet tillsammans med ladusvalor.)
 • LadusvalaHirundo rustica 15 ex. Sträckande (Ca 15 ex.)
 • HussvalaDelichon urbicum 12 ex. Stationär
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 1K Rastande (Ringmärktes. Dessutom hördes några översträckande.)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 5 ex. Rastande (3 + minst 2 ex rastande/sträckande.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 1K Hona Rastande
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Stationär
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 13 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 13 ex. Rastande (Ringmärktes, 4 2K+ och 9 1K.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 3 ex. Stationär (De besökte Ostudden under eftermiddagen.)
 • PilfinkPasser montanus 1 ex. Ringmärkt
 • PilfinkPasser montanus 10 ex. Rastande (10 ex anlände vid 10-tiden och en av dem ringmärktes. Vi såg ej till flocken senare under dagen.)
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *