söndag 18 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Efternatten stjärnklar. Från morgonen molnfritt stort sett hela dagen, dock en del lättare dimmoln under ett par timmar från gryningen. Mot kvällen drog det upp en del cirrusmoln från öster. Sikten till att börja med måttlig men succesivt bättre under dagen och under kvällen sågs höghusen i Varberg väl.
02:00: Medelvind NNO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,5°C, vattenstånd -10 cm, 1021 hPa
05:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,9°C, vattenstånd -17 cm, 1021 hPa
08:00: Medelvind NNO 4 m/s, byvind 6 m/s, +6,0°C, vattenstånd -19 cm, 1021 hPa
11:00: Medelvind NNO 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,4°C, vattenstånd -12 cm, 1021 hPa
14:00: Medelvind NNO 3 m/s, byvind 6 m/s, +11,7°C, vattenstånd -16 cm, 1021 hPa
17:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +11,6°C, vattenstånd -22 cm, 1020 hPa
20:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,0°C, vattenstånd -19 cm, 1021 hPa
23:00: Medelvind NNO 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,9°C, vattenstånd -10 cm, 1022 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:54 och ned 18:00.

PERSONAL
Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 19 nät 07:00-13:00 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:00-19:00.

OBSERVATIONER
BLÄSGÅS – 4 adulta ex sträckte rakt över fyrområdet tillsammans med 14 grågäss 11:26.
JORDUGGLA– Ett ex stöttes ute på Västudden 14:46, flög därefter över Klockfotsrevet och släpptes i kikaren efter ca 3 minuter, då den befann sig över havet långt i söder.
VARFÅGEL – Ett ex upptäcktes vid 13-tiden sittande i Strandoxeln och sågs även senare under eftermiddagen bl.a. vid Kruthuset.

RINGMÄRKNING
112 individer av 12 arter:
Skärpiplärka 3, gärdsmyg 31, rödhake 15, koltrast 2, taltrast 1, gransångare 4, kungsfågel 45, blåmes 3, trädkrypare 5, bofink 1, bergfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 221 och i år 8 760.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, rödhake 3, koltrast 1, kungsfågel 1, trädkrypare 1 och domherre 1. Dessutom en gransångare ännu i aktiv ruggning som ringmärktes här på ön i somras mitt i juli.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Idag var det äntligen lite bättre nätfångstmöjligheter i och med att den gångna veckans friska ostvindar mojnade något. Det blev ett ganska koncentrerat nedfall av nattflyttare men efter ca 2 timmar ebbade tillgången på fågel snabbt ut. Det blev i alla fall en tresiffrig fångst där trädkryparen åter utmärkte sig genom att hamna på fem-i-topp.
Solen värmde gott i lä vid middagstid och både amiral och nässelfjäril sågs aktivt på vingarna.
De övernattande kajakisterna lämnade ön under förmiddagen. Därefter besöktes ön av 4 fritidsbåtar med totalt 12 personer.

VID DATORN
Uno Unger

 • BläsgåsAnser albifrons 4 Adult Sträckande SV (De sträckte rakt över fyrområdet tillsammans med 14 grågäss 11:26.)
 • GrågåsAnser anser 14 ex. Sträckande SV (De sträckte rakt över fyrområdet tillsammans med 4 bläsgäss 11:26.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 18 ex. Stationär (De låg i sällskap med ejdrar S om Ostudden.)
 • SmåskrakeMergus serrator 3 Honfärgad Stationär (3-5 ex, låg på sydsidan av ön.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande (1-2 ex.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Ett ex hördes mellan nya fyren och Kausan. Vidare hördes fåglar i duett i slånbuskagen N och NO om fågelstationen. En födotiggande unge hördes i slånbuskaget vid nätplats 13.)
 • FiskmåsLarus canus 1 2K Förbiflygande (Den rundade Västudden och fortsatte längs nordstranden.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 1 ex. Stationär (Den höll till S om Lillelandsrevet.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 ex. Stationär (Den höll till S om Ostudden.)
 • RingduvaColumba palumbus 1 ex. Rastande (Den stöttes nära bebyggelsen i fyrområdet.)
 • JordugglaAsio flammeus 1 ex. Rastande (Den stöttes ute på Västudden 14:46, flög därefter över Klockfotsrevet och släpptes i kikaren efter ca 3 minuter, då den befann sig över havet långt i söder.)

 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 10 ex. Rastande (Ca 10 ex.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav 3 ringmärktes)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 3 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 31 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 50 ex. Rastande (Ca 50 ex varav 31 ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 5 ex. Rastande (Ca 5 ex.)
 • RödhakeErithacus rubecula 20 ex. Rastande (Minst 20 ex varav 15 ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 15 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 2 ringmärktes.)
 • TaltrastTurdus philomelos 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Ringmärkt
 • RödvingetrastTurdus iliacus 1 ex. Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes. Dessutom kontrollerades ett ex i slutfas ruggning (SC) som ringmärktes här på ön i mitten av juli och uppenbarligen översomrat här.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 4 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 45 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 15 ex. Rastande (Minst 50 ex varav 45 ringmärktes.)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 3 1K Rastande (Ringmärktes, en hane + 2 honor..)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 3 ex. Ringmärkt
 • TrädkrypareCerthia familiaris 5 ex. Ringmärkt
 • TrädkrypareCerthia familiaris 6 1K Rastande (5 ringmärktes och dessutom kontrollerades en från den 17/10.)
 • VarfågelLanius excubitor 1 ex. Rastande (Den upptäcktes vid 13-tiden sittande i Strandoxeln och sågs även senare under eftermiddagen, bl.a. vid Kruthuset.)
 • KajaCorvus monedula 600 ex. Sträckande (Två flockar på grovt uppskattat 100 resp. 500 ex passerade över ön.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • PilfinkPasser montanus 1 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Ett ovisst antal sträckande/rastande varav en årsung hona ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Ett ovisst antal sträckande/rastande varav årsung hane ringmärktes.)
 • GrönfinkCarduelis chloris 1 ex. Förbiflygande
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Rastande
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 2 1K Hona Rastande (Båda kontrollerade från märkningar gjorda igår resp. förrgår.)
 • GulsparvEmberiza citrinella 2 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande (Minst ett ex. En 1K hona ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärkt