måndag 19 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Åter en stjärnklar natt och strax före gryningen syntes Venus, Jupiter och Mars nära varandra i öster. Molnfritt från gryningen fram till 09-tiden, dock en del dimmoln nära kusten och in över land. Från 09-tiden växlande molnighet resten av dagen med tidvis en ganska värmande sol. God sikt.
02:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +8,2°C, vattenstånd -12 cm, 1022 hPa
05:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +7,5°C, vattenstånd -18 cm, 1022 hPa
08:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,9°C, vattenstånd -19 cm, 1023 hPa
11:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 4 m/s, +7,9°C, vattenstånd -10 cm, 1024 hPa
14:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 3 m/s, +11,3°C, vattenstånd -12 cm, 1024 hPa
17:00: Medelvind växlande 0 m/s, byvind 1 m/s, +10,4°C, vattenstånd -20 cm, 1023 hPa
20:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 4 m/s, +10,7°C, vattenstånd -18 cm, 1023 hPa
23:00: Medelvind OSO 2 m/s, byvind 5 m/s, +10,5°C, vattenstånd -8 cm, 1023 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:56 och ned 17:58.

PERSONAL
Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät 07:00-10:00 och 13 nät 10:00-14:00 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:00-19:00.

OBSERVATIONER
BLÄSAND – 5 ex rastade vid Klockfotsrevet under eftermiddagen.
KRICKA– 2 ex rastade längst ut på Ostudden under sena eftermiddagen.
KNIPA– Ett ex låg NV om Klockfotsrevet under eftermiddagen.
SKÄRSNÄPPA – Minst 8 ex stod och vilade sig ute på Klockfotsrevet under dagen. Dessutom födosökte 3 ex på stenar längst ut på Ostudden, varav en var färgringmärkt med Me/Sv Or/Mb.
TORDMULE – Tre ex höll till V och NV om Västudden.
VARFÅGEL – Ett ex sågs sittande på Rissastenens sjömärke en stund vid 10-tiden men ej senare.
STEGLITS – Ett ex hördes överflygande i fyrområdet.

RINGMÄRKNING
168 individer av 11 arter:
Gärdsmyg 31, rödhake 45, koltrast 7, taltrast 4, gransångare 1, kungsfågel 80, trädkrypare 2, bofink 1, bergfink 2, domherre 3 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 389 och i år 8 928.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, järnsparv 2, kungsfågel 1 och trädkrypare 1.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim) samt tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
På kvällen vid 17:30-tiden fick vi besök av den tre man och en kvinna starka besättningen på Kustbevakningens båt 312 och vi guidade runt dem lite. Åtminstone ett par av dem hade aldrig tidigare varit iland på Nidingen.
Äntligen nästan vindstilla så förhållandena för nätfångst var optimala. Men bara två man klarar inte av alla stationens 28 nät vid koncentrerat nedfall av nattsträckande tättingar, så vi nöjde oss med först 17 nät och från kl. 10:00 endast 13 nät. De vanligaste arterna gärdsmyg, rödhake och kungsfågel gick till bra och för de två sistnämnda utgjorde 45 resp. 80 ringmärkta höstens näst högsta antal.

Per Arne räknar fåglar på havet som för tillfället ligger som en spegel. Alltså tumlarväder – 6 ex runt ön. Här är magiskt tyst. Per Arne trodde han var döv tills en fet fluga surrade förbi.

Uno Ungers foto.

VID DATORN
Uno Unger

 • BläsandAnas penelope 5 ex. Rastande (De rastade vid Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • KrickaAnas crecca 2 ex. Rastande (De rastade längst ut på Ostudden under sena eftermiddagen.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 18 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima 440 ex. Stationär (Ca 440 varav 400 adulta hanar och honor på sydsidan av Lillelandsrevet. Hanarna spelade en hel del.)
 • SjöorreMelanitta nigra 8 ex. Stationär (4 ex låg S om Havrastenen och 4 ex låg N om Klockfotsrevet.)
 • KnipaBucephala clangula 1 Honfärgad Rastande (Den låg NV om Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • SmåskrakeMergus serrator 5 Honfärgad Stationär (Minst 5 ex.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • GråhägerArdea cinerea 2 ex. Rastande (De rastade på Klockfotsrevet nära två timmar från 15:05 och framåt. Till sist sträckte de vidare österut mot fastlandet.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (De hörs en hel och idag satt en och grymtade i ett slånbuskage alldeles vid SMHI:s väderstation.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 11 ex. Förbiflygande (Minst 8 ex stod och vilade sig ute på Klockfotsrevet under dagen. Dessutom födosökte 3 ex på stenar längst ut på Ostudden, varav en var färgringmärkt med Me/Sv Or/Mb.)

 • FiskmåsLarus canus 7 ex. Stationär (5 ex stod på eftermiddagen ute på Klockfotsrevet. Dessutom födosökte en 2K och en årsunge.)
 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • TordmuleAlca torda 3 ex. Stationär (De höll till V och NV om Västudden.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 3 ex. Stationär
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 10 ex. Rastande (Ca 10 ex.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Rastande (Ca 5 ex.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 50 ex. Rastande (Ca 50 ex varav 31 ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 21 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 5 ex. Rastande (Ca 5 ex vara 2 korttidskontroller.)
 • RödhakeErithacus rubecula 50 ex. Rastande (Minst 50 ex varav 45 ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 45 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 7 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 7 ringmärktes.)
 • BjörktrastTurdus pilaris 1 ex. Rastande (Minst 1 ex hördes i gryningen.)
 • TaltrastTurdus philomelos 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.)
 • TaltrastTurdus philomelos 4 ex. Ringmärkt
 • RödvingetrastTurdus iliacus 5 ex. Sträckande (Ca 5 ex hördes under morgonen.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav 1 årsunge ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 80 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 100 ex. Rastande (Ca 100 ex varav 80 ringmärktes.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 3 1K Rastande (2 ex ringmärktes och dessutom en egen korttidskontroll.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 2 ex. Ringmärkt
 • VarfågelLanius excubitor 1 ex. Rastande (Den sågs sittande på Rissastenens sjömärke en stund vid 10-tiden men ej senare.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 11 ex. Rastande (På morgonen rastade 7 ex på västra gamla fyren och under eftermiddagen sågs 4 ex flygande över ön.)
 • PilfinkPasser montanus 2 ex. Stationär
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Ett ovisst antal sträckande/rastande varav en årsung hane ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 2 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Ett ovisst antal sträckande/rastande varav två årsunga hanar ringmärktes.)
 • SteglitsCarduelis carduelis 1 ex. Sträckande (Den hördes överflygande i fyrområdet.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Sträckande (Den hördes överflygande i fyrområdet.)
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 1 ex. Sträckande (Den hördes överflygande i fyrområdet.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Sträckande (Den hördes överflygande i fyrområdet.)
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 3 1K Rastande (En hane och två honor ringmärktes.)
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 3 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 2 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav två årsungar ringmärktes.)