lördag 17 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
Efter en helmulen natt följde en mulen och gråtrist dag. Måttlig till ganska dålig sikt och kusten innanför Nidingen kunde tidvis knappt skönjas.
02:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,0°C, vattenstånd -17 cm, 1021 hPa
05:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,6°C, vattenstånd -18 cm, 1021 hPa
08:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +9,3°C, vattenstånd -22 cm, 1021 hPa
11:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +9,8°C, vattenstånd -19 cm, 1022 hPa
14:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,6°C, vattenstånd -21 cm, 1022 hPa
17:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,4°C, vattenstånd -24 cm, 1022 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:52 och ned 18:03.

PERSONAL
Under förmiddagen Hans Söderström och Uno Unger samt under eftermiddagen Per Arne Lindgren och Uno Unger, alltså Hans lämnade över till Per Arne vid middagstid. Personalbytet ordnades med fågelstationens båt, som kördes av Lasse Hellberg. Lasse hade med sig sin syster och svåger på båtresan tur och retur.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät 07:00-12:15 och 19 nät 12:15-15:15 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:00-19:00.

OBSERVATIONER
BLÄSAND – En honfärgad fågel sågs under förmiddagen flygande en bit ute vid Klockfotsrevet.
SJÖORRE – 4 + 3 sträckande mot S och ca 15 ex i ejderflocken S om Lillelandsrevet.
VATTENRALL – Minst 2 par hördes i slånbuskagen N och NO om fågelstationen, och vid kolkällaren nära nätplats 5E hördes en födotiggande unge.
SKÄRSNÄPPA – 2 ex upptäcktes vid middagstid på Klockfotsrevet.
SVART RÖDSTJÄRT – En helt honfärgad fågel sågs ett par gånger i fyrområdet under dagen.
VINTERHÄMPLING – En flock på 17 ex sågs under sena eftermiddagen vid Kausan och på Västudden.

RINGMÄRKNING
58 individer av 14 arter:
Gärdsmyg 3 järnsparv 3, rödhake 10, koltrast 1, björktrast 2, taltrast 4, rödvingetrast 2, gransångare 8, kungsfågel 12, trädkrypare 1, bofink 3, bergfink 1, domherre 5 och sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 109 och i år 8 648.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Järnsparv 1, rödhake 1, gransångare 1, kungsfågel 2, blåmes 1, bofink 1 och domherre 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Om gårdagen gick i trädkryparens tecken så var det domherrens dag idag. Fem stycken ringmärktes, alla årsungar (2K), två hanar och tre honor. Det som var extra intressant var att alla hade det där speciella tutande locklätet, som jag tycker påminner om Hjulbens ”tut-tut” i den tecknade filmserien ”Gråben och Hjulben”. Det har ju spekulerats i att dessa domherrar kommer från områden öster om Östersjön. Är det inte så att dessa (eller vissa?) östliga fåglar har en avlång vit fläck på yttersta stjärtpennans innerfan, vilket åtminstone en av våra domherrar hade?

Under sen eftermiddag anlände en känd herre och dam från Nidingens vänner i var sin kajak. De kommer att övernatta i rummet som nämnda förening disponerar.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Lördag 17 oktober 2015

VÄDER
Efter en helmulen natt följde en mulen och gråtrist dag. Måttlig till ganska dålig sikt och kusten innanför Nidingen kunde tidvis knappt skönjas.
02:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,0°C, vattenstånd -17 cm, 1021 hPa
05:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,6°C, vattenstånd -18 cm, 1021 hPa
08:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +9,3°C, vattenstånd -22 cm, 1021 hPa
11:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +9,8°C, vattenstånd -19 cm, 1022 hPa
14:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,6°C, vattenstånd -21 cm, 1022 hPa
17:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,4°C, vattenstånd -24 cm, 1022 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:52 och ned 18:03.

PERSONAL
Under förmiddagen Hans Söderström och Uno Unger samt under eftermiddagen Per Arne Lindgren och Uno Unger, alltså Hans lämnade över till Per Arne vid middagstid. Personalbytet ordnades med fågelstationens båt, som kördes av Lasse Hellberg. Lasse hade med sig sin syster och svåger på båtresan tur och retur.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät 07:00-12:15 och 19 nät 12:15-15:15 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:00-19:00.

OBSERVATIONER
BLÄSAND – En honfärgad fågel sågs under förmiddagen flygande en bit ute vid Klockfotsrevet.
SJÖORRE – 4 + 3 sträckande mot S och ca 15 ex i ejderflocken S om Lillelandsrevet.
VATTENRALL – Minst 2 par hördes i slånbuskagen N och NO om fågelstationen, och vid kolkällaren nära nätplats 5E hördes en födotiggande unge.
SKÄRSNÄPPA – 2 ex upptäcktes vid middagstid på Klockfotsrevet.
SVART RÖDSTJÄRT – En helt honfärgad fågel sågs ett par gånger i fyrområdet under dagen.
VINTERHÄMPLING – En flock på 17 ex sågs under sena eftermiddagen vid Kausan och på Västudden.

RINGMÄRKNING
58 individer av 14 arter:
Gärdsmyg 3 järnsparv 3, rödhake 10, koltrast 1, björktrast 2, taltrast 4, rödvingetrast 2, gransångare 8, kungsfågel 12, trädkrypare 1, bofink 3, bergfink 1, domherre 5 och sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 109 och i år 8 648.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Järnsparv 1, rödhake 1, gransångare 1, kungsfågel 2, blåmes 1, bofink 1 och domherre 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Om gårdagen gick i trädkryparens tecken så var det domherrens dag idag. Fem stycken ringmärktes, alla årsungar (1K), två hanar och tre honor. Det som var extra intressant var att alla hade det där speciella tutande locklätet, som jag tycker påminner om Hjulbens ”tut-tut” i den tecknade filmserien ”Gråben och Hjulben”. Det har ju spekulerats i att dessa domherrar kommer från områden öster om Östersjön. Är det inte så att dessa (eller vissa?) östliga fåglar har en avlång vit fläck på yttersta stjärtpennans innerfan, vilket åtminstone en av våra domherrar hade?

Under sen eftermiddag anlände en känd herre och dam från Nidingens vänner i var sin kajak. De kommer att övernatta i rummet som nämnda förening disponerar.

VID DATORN
Uno Unger

 • BläsandAnas penelope 1 Honfärgad Stationär (Den sågs under förmiddagen flygande en bit ute vid Klockfotsrevet.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 29 ex. Stationär (De låg större delen av dagen vid Playan.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 15 ex. Stationär (Ca 15 ex i ejderflocken S om Lillelandsrevet.)
 • SjöorreMelanitta nigra 11 ex. Sträckande S (4 + 3.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Ca 40 ex, huvudsakligen på Klockfotsrevet.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 80 ex. Stationär (Ca 80 ex, huvudsakligen på Klockfotsrevet.)
 • VattenrallRallus aquaticus 5 ex. Pulli/nyligen flygga ungar (Minst 2 par hördes i slånbuskagen och vid kolkällaren nära nätplats 5E hördes en födotiggande unge.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 ex. Stationär (De upptäcktes vid middagstid på Klockfotsrevet.)

 • FiskmåsLarus canus 2 Adult Stationär (De stod under sena eftermiddagen på Klockfotsrevet.)
 • SilltrutLarus fuscus 2 ex. Stationär (En adult i vinterdräkt stod under sena eftermiddagen på Klockfotsrevet och en årsunge ännu i helt juvenil dräkt födosökte på Playans tångvallar.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus 50 ex. Stationär (Ca 50 ex.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 10 ex. Rastande (Ca 10 ex.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 15 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 3 ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 3 ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Rastande (Ca 15 ex varav 10 ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Ringmärkt
 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 Honfärgad Rastande (En helt honfärgad fågel, sågs ett par gånger i fyrområdet under dagen.)

 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Rastande (Minst 2 ex varav en 1K hane ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Ringmärkt
 • BjörktrastTurdus pilaris 2 ex. Ringmärkt
 • BjörktrastTurdus pilaris 2 Hona Rastande (En 2K+ och en 1K ringmärktes.)
 • TaltrastTurdus philomelos 4 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • TaltrastTurdus philomelos 4 ex. Ringmärkt
 • RödvingetrastTurdus iliacus 2 ex. Ringmärkt
 • RödvingetrastTurdus iliacus 2 ex. Rastande (En 2K+ och en 1K ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 8 ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 8 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 12 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 12 ringmärktes.)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 2 ex. Rastande (2 ex varav en egen korttidskontroll.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 1 ex. Ringmärkt
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 9 ex. Sträckande NO (De passerade över ön in mot Malön vid 12-tiden.)
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Ett ovisst antal sträckande/rastande varav 3 ringmärktes. En av de märkta (2K+ hona) hade en klumpfot (papillom) på höger fot.)
 • BofinkFringilla coelebs 3 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Ett ovisst antal sträckande/rastande varav en 2K+ hane ringmärktes.)
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 17 ex. Rastande (En flock på 17 ex sågs under sena eftermiddagen vid Kausan och på Västudden.)
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 5 1K Rastande (2 hanar och 3 honor ringmärktes.)
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 5 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 3 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 3 hanar (en 2K+ och två 1K) ringmärktes.)