Fredag 16 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Natten till idag var stjärnklar och dagen fortsatte till att börja med helt molnfri, men framåt middagstid mulnade det på från öster men från 15-tiden växlande molnighet med en hel del solsken. Måttlig till ganska god sikt.
02:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +7,3°C, vattenstånd -18 cm, 1026 hPa
05:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 11 m/s, +7,0°C, vattenstånd -17 cm, 1025 hPa
08:00: Medelvind NNO 8 m/s, byvind 10 m/s, +6,4°C, vattenstånd -22 cm, 1025 hPa
11:00: Medelvind NO 10 m/s, byvind 12 m/s, +8,9°C, vattenstånd -24 cm, 1024 hPa
14:00: Medelvind NNO 2 m/s, byvind 7 m/s, +10,6°C, vattenstånd -28 cm, 1023 hPa
17:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +11,2°C, vattenstånd -24 cm, 1022 hPa
20:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +9,8°C, vattenstånd -21 cm, 1022 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:49 och ned 18:06.

PERSONAL
Uno Unger och Hans Söderström.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät 07:00-12:00 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:00-19:00.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Minst 10 ex, både hanar och honor, låg och dök vid Lillelandsrevet.
SPARVHÖK – Den stöttes på gräsmattan mellan nätplatserna 6 och 13 under förmiddagen.
FJÄLLVRÅK – Ett ex passerade österut rakt över fyrområdet 14:45.
RINGTRAST – Ett ex av okänd ålder/kön stöttes ur vresrosbuskaget ute på Västudden 12:15. Efter ett par kortare flygturer på Västudden flög den långt österut på ön.
DUBBELTRAST – Ett ex flög en bit längs nordstranden och landade NV om Dammen.

RINGMÄRKNING
56 individer av 12 arter:
Skärpiplärka 1, gärdsmyg 11 järnsparv 2, rödhake 6, gransångare 1, kungsfågel 8, blåmes 1, trädkrypare 6, bofink 13, bergfink 3, grönsiska 1 och domherre 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 050 och i år 8 589.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, rödhake 1, gransångare1 och kungsfågel 2. Dessutom en intressant kontroll av en järnsparv som märktes på Nidingen 2/11 i fjol som 1K och kontrollerades idag, nu alltså 2K.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Idag en ganska medioker fångst trots ganska mycket nyanlända och passerande tättingar. Vi får skylla på den envetna blåsten från NO. Vi ringmärkte i alla fall höstens första domherrar – 3 honor. Dessutom rastade både dubbeltrast och ringtrast på ön. Men det var framför allt trädkryparens dag. Vi lyckades fånga och ringmärka 6 ex och därmed gick vi direkt upp på fem-i-topp-listans första plats. Vi har aldrig fångat mer än fyra ex en och samma dag tidigare.

VID DATORN
Uno Unger

 • GräsandAnas platyrhynchos 16 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 10 ex. Stationär (Minst 10 ex låg bland ejdrar vid Lillelandsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator 3 Honfärgad Stationär (2 ex i Kausan och ett ex som födosökte på grunt vatten NV om SO-udden.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande (Den stöttes på gräsmattan mellan nätplatserna 6 och 13 under förmiddagen.)
 • FjällvråkButeo lagopus 1 ex. Sträckande O (Den passerade österut rakt över fyrområdet 14:45.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Lockläte, övriga läten
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 ex. Lockläte, övriga läten (Den hördes ett par gånger under kvällen utanför nordstranden.)

 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 Adult Stationär (En adult i vinterdräkt sågs flygande över Lillelandsrevet vid 17-tiden.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 10 ex. Rastande (Ca 10 ex.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 1K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 11 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 11 ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Rastande (Två årsungar ringmärktes. Dessutom kontrollerades ett ex som ringngmärktes på Nidingen 2/11 förra hösten.)
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 6 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 6 ringmärktes.)
 • RingtrastTurdus torquatus 1 ex. Rastande (Ett ex av okänd ålder/kön stöttes ur vresrosbuskaget ute på Västudden 12:15. Efter ett par kortare flygturer på Västudden flög den långt österut på ön.)

 • TaltrastTurdus philomelos 2 ex. Rastande (2-3 ex.)
 • DubbeltrastTurdus viscivorus 1 ex. Rastande (Den flög en bit längs nordstranden och landade NV om Dammen.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 3 ex. Rastande (Minst 3 ex varav en 2K+ ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 8 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 15 ex. Rastande (Ca 15 ex varav 8 ringmärktes.)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 2 ex. Rastande (Minst 2 ex varav en 1K hona ringmärktes.)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 1 ex. Ringmärkt
 • TrädkrypareCerthia familiaris 6 ex. Ringmärkt
 • TrädkrypareCerthia familiaris 6 1K Rastande (Ringmärktes. Nytt dagsrekord för Nidingen.)
 • KajaCorvus monedula 50 ex. Sträckande O (En flock vid middagstid.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 19 ex. Sträckande SV (En flock vid middagstid.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär (Minst 2 ex.)
 • PilfinkPasser montanus 2 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Ett ovisst antal sträckande/rastande varav 13 (10 2K+ och 3 1K) ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 13 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 3 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Ett ovisst antal sträckande/rastande varav 3 ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 1K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Ringmärkt
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 3 ex. Ringmärkt
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 3 Hona Rastande (Höstens första domherrar besökte ön. En 2K+ och 2 årsungar ringmärktes. Vid ett par tillfällen hördes det tutande locklätet. Östliga fåglar?)