Torsdag 15 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Efter en huvudsakligen molnfri natt fortsatte dagen med solsken fram till 15-tiden då det delvis mulnade till österifrån. Måttlig sikt.
02:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 9 m/s, +6,9°C, vattenstånd -23 cm, 1029 hPa
05:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 10 m/s, +6,5°C, vattenstånd -17 cm, 1029 hPa
08:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 10 m/s, +6,6°C, vattenstånd -15 cm, 1028 hPa
11:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,5°C, vattenstånd -17 cm, 1029 hPa
14:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 9 m/s, +11,3°C, vattenstånd -23 cm, 1028 hPa
17:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +10,9°C, vattenstånd -18 cm, 1027 hPa
20:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +9,8°C, vattenstånd -16 cm, 1026 hPa
23:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,0°C, vattenstånd -15 cm, 1027 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:47 och ned 18:08.

PERSONAL
Uno Unger och Hans Söderström.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät 07:00-15:00 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:00-19:00.

OBSERVATIONER
KRICKA – Vid 08-tiden sågs ett honfärgat ex tillsammans med gräsänder nära Lilla bryggan.
SJÖORRE – 25 ex, både hanar och honor, låg och födosökte vid Lillelandsrevet.
TORNFALK – Ett ex sträckte österut över Hamnudden vid 16-tiden.
SILLGRISSLA – 2 ex sträckte söderut utanför Klockfotsrevet 16:15.
KUNGSFÅGELSÅNGARE – En 1K fångades i nät 13B bakom Fotogenboden vid 12-tiden. Efter ringmärkning, mätning och fotografering flög den från labbet ner till Kausan. Den sågs ej senare under dagen.


RÅKA – En adult fågel sträckte österut över fyrområdet 14:00.
VINTERHÄMPLING – Minst 1 ex hördes överflygande under morgonen. Första observationen av arten på Nidingen denna höst.

RINGMÄRKNING
76 individer av 12 arter:
Gärdsmyg 20, järnsparv 2, rödhake 11, koltrast 3, taltrast 2, KUNGSFÅGELSÅNGARE 1, gransångare 5, trädkrypare 1, bofink 3, bergfink 4 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 995 och i år 8 534.

KONTROLLER
Egna kontroller efter kort tid: Rödhake 3 och kungsfågel 3.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
För tredje dagen i rad besökte militärens städpatrull Nidingen. Förutom sitt eget skräp både inne i och utanför nya fyren var de hyggliga och tog med sig den gamla gästtoan som har stått och skräpat vid den lilla fiskeboden innanför Stora bryggan sedan i våras. Det verkar vidare som svenska marinen även idag har övat utanför Nidingen.
Dessutom var Stefan och Lisa Marita ute en sväng vid middagstid för att titta till Nidingen en sista gång för säsongen. När de kom iland togs ribb-båten upp på land för översyn.
Idag hade vi ett hyfsat nedfall av sena tättingar och hade det inte blåst i mesta laget för effektiv nätfångst skulle vi säkert fått mycket mer fågel. Men det var ju i alla fall inte illa att ha fått vara med om att ringmärka fågelstationens sjunde KFS, nu lika många som stationens tajgasångare.

VID DATORN
Uno Unger

 • KrickaAnas crecca 1 Honfärgad Rastande (Vid 08-tiden sågs ett honfärgat ex tillsammans med gräsänder nära Lilla bryggan.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 25 ex. Stationär (Både hanar och honor, låg och dök vid Lillelandsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator 3 Honfärgad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Sträckande (Den sträckte österut över Hamnudden vid 16-tiden.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Lockläte, övriga läten
 • FiskmåsLarus canus 1 Adult Stationär (Den stod bland trutar på Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • GråtrutLarus argentatus 50 ex. Stationär (Ca 50 ex.)
 • HavstrutLarus marinus 80 ex. Stationär (Ca 80 ex varav flertalet stod på Klockfotsrevet under eftermiddagen/kvällen.)
 • SillgrisslaUria aalge 2 ex. Sträckande S (De passerade strax efter varandra utanför Klockfotsrevet 16:15.)
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 5 ex. Rastande (Ca 5 ex. Idag lyckades vi inte ringmärka något ex efter att vi dagligen fångat arten under perioden 19/9-14/10.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 4 ex. Rastande (Samtliga 4 ex var omärkta och rastade på SO-udden.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 25 ex. Rastande (Minst 25 ex varav 20 ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 20 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 2 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 11 ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 11 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 3 2K+ Rastande (En hane och två honor ringmärktes.)
 • TaltrastTurdus philomelos 2 ex. Rastande (En 2K+ och en 1K ringmärktes.)
 • TaltrastTurdus philomelos 2 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelsångarePhylloscopus proregulus 1 ex. Ringmärkt

 • KungsfågelsångarePhylloscopus proregulus 1 1K Rastande (Den fångades i nät 13B bakom Fotogenboden vid 12-tiden. Efter ringmärkning, mätning och fotografering flög den från labbet ner till Kausan. Den sågs ej senare under dagen.)

 • GransångarePhylloscopus collybita 5 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 6 ex. Rastande (Minst 6 ex varav 5 ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 30 ex. Rastande (Minst 30 ex varav 22 ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 22 ex. Ringmärkt
 • TrädkrypareCerthia familiaris 1 ex. Ringmärkt
 • TrädkrypareCerthia familiaris 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • KajaCorvus monedula 40 ex. Sträckande SV (Ca 40 ex i en flock passerade över ön vid middagstid.)
 • RåkaCorvus frugilegus 1 2K+ Sträckande O (En adult fågel sträckte österut över fyrområdet 14:00.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 20 ex. Sträckande O (Ca 20 ex fördelade på flera grupper eller enstaka.)
 • PilfinkPasser montanus 2 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Ovisst antal sträckande/rastande varav 3 ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 3 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 4 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Ovisst antal sträckande/rastande varav 4 ringmärktes.)
 • GrönfinkCarduelis chloris 3 ex. Rastande (Minst 3 ex.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Rastande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 1 ex. Rastande (Minst 1 ex hördes överflygande under morgonen. Första observationen av arten på Nidingen denna höst.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 2 årsunga hanar ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 2 ex. Ringmärkt