Söndag 11 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
Mulet men god sikt från gryningen. Efter 11:00 växlande molnighet och tidvis en del solsken.
02:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,9°C, vattenstånd -19 cm, 1030 hPa
05:00: Medelvind OSO 3 m/s, byvind 5 m/s, +8,5°C, vattenstånd -15 cm, 1030 hPa
08:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +7,4°C, vattenstånd -9 cm, 1030 hPa
11:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +9,1°C, vattenstånd -15 cm, 1031 hPa
14:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +11,3°C, vattenstånd -17 cm, 1030 hPa
17:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +11,0°C, vattenstånd -14 cm, 1029 hPa
20:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,2°C, vattenstånd -10 cm, 1029 hPa
23:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,7°C, vattenstånd -19 cm, 1029 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:39 och ned 18:19.

PERSONAL
Uno Unger och Hans Söderström.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät 07:00-13:00 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:00-19:00.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – 12 ex i sällskap med ett par hundra ejdrar S om Lillelandsrevet.
STENFALK – Ett ex noterades av gästande Mikael Käll mitt på dagen.
SILLGRISSLA – Ett ex kom flygande och landade strax utanför nordstranden.
FORSÄRLA – Ett översträckande ex hördes av gästande Mikael Käll mitt på dagen.

RINGMÄRKNING
99 individer av 12 arter:
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 14, järnsparv 1, rödhake 3, gransångare 1, kungsfågel 69, blåmes 2, trädkrypare 2, pilfink 1, bofink 3, bergfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 799 och i år 8 338.

KONTROLLER
8 egna korttidskontroller idag. Silltrut 1 (ungfågeln V.AN6), gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 2, kungsfågel 1, bofink 1 och sävsparv 1. Dessutom avlästes två färgringmärkta skärpiplärkor på Ostudden. Båda var födda på Nidingen, den ena en hane från 2012 (SV/AL SV/VS) och den andra en hona från 2014 (LI/AL OR/LG).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag blev det i alla fall lite nedfall av nattflyttare och vi lyckades nästan få tresiffrigt i märkprotokollen. Kungsfågeln dominerade stort. Höstfångsten av trädkrypare fördubblades med dagens två trädkrypare endast föregångna av två märkta trädkrypare den 9/9.

Den ringa blåsten lockade ut en del besökare. Först kom Anders Magnusson med fru samt Mikael Käll och Rolf Persson i den förstnämndes båt. De tog sig en promenad till Ostudden och kunde utöka dagens artlista med stenfalk och forsärla. Med sig hem fick Anders även nyupptagna potatis till minst ett kok från den lilla odlingen han anlade i maj.

I övrigt besöktes vi av två kvinnliga kanotister och en ensam man i en mindre motorbåt.

VID DATORN
Uno Unger

 • GräsandAnas platyrhynchos 31 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 12 ex. Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 2 Honfärgad Stationär (2-3 ex.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Ca 40 ex.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 80 ex. Stationär (Ca 80 ex)
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Förbiflygande
 • VattenrallRallus aquaticus 4 ex. Stationär (Minst 2 par hördes i slånbuskagen N om fågelstationen.)
 • SilltrutLarus fuscus 8 ex. Stationär (Minst 6 adulta fåglar i sällskap med andra rutar på Klockfotsrevet. I övrigt sågs åtminstone 2 årsungar på ön varav den ena är färgringmärkt V.AN6.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus 50 ex. Stationär (Ca 50 ex varav flertalet stod på Klockfotsrevet.)
 • SillgrisslaUria aalge 1 ex. Rastande (Den kom flygande och slog till N om nordstranden.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav en ringmärktes.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Stationär (Minst 5 ex varav två färgringmärkta skärpiplärkor på Ostudden. Båda var födda på Nidingen, den ena en hane från 2012 (SV/AL SV/VS) och den andra en hona från 2014 (LI/AL OR/LG).)
 • ForsärlaMotacilla cinerea 1 ex. Sträckande (Den hördes översträckande.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 25 ex. Rastande (Minst 25 ex varav 14 ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 14 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav en ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 3 ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 3 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Lockläte, övriga läten (Den hördes i slånbuskagen O om Fotogenboden.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 69 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 100 ex. Rastande (Ca 100 ex varav 69 ringmärktes.)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav 2 äldre (2K+) honor ringmärktes.)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 2 ex. Ringmärkt
 • TrädkrypareCerthia familiaris 2 ex. Ringmärkt
 • TrädkrypareCerthia familiaris 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • KajaCorvus monedula 55 ex. Sträckande (Ca 55 ex rastade tillfälligt vid 13-tiden.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • PilfinkPasser montanus 6 ex. Rastande (Minst 6 ex i en flock anlände till ön vid 10-tiden.)
 • PilfinkPasser montanus 1 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs 3 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Ett okänt antal sträckte över ön. Ca 5 ex rastade varav 3 ex ringmärktes.)
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Ett okänt antal sträckte över ön. En 2K+ hane ringmärktes.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Sträckande (Minst ett ex hördes översträckande.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav en ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärkt