Måndag 12 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
Mestadels helmulet från gryningen till skymning och solen tittade bara fram en kort stund under förmiddagen. Sikten hyfsat god.
02:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 9 m/s, +9,0°C, vattenstånd -23 cm, 1029 hPa
05:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,4°C, vattenstånd -19 cm, 1029 hPa
08:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,1°C, vattenstånd -12 cm, 1029 hPa
11:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,7°C, vattenstånd -18 cm, 1029 hPa
14:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +9,4°C, vattenstånd -20 cm, 1029 hPa
17:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,5°C, vattenstånd -17 cm, 1028 hPa
20:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,8°C, vattenstånd -14 cm, 1029 hPa
23:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,8°C, vattenstånd -23 cm, 1029 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:41 och ned 18:16.

PERSONAL
Uno Unger och Hans Söderström.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät 07:00-13:00 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:00-19:00.

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Ett första ex, en helt adult fågel, upptäcktes sträcka söderut på nära håll utanför Västudden 14:00. Därefter passerade ytterligare 71 ex ganska koncentrerat under tiden 14:15-14:50. De adulta dominerade, men även en hel del subadulta noterades, däremot sågs med säkerhet bara en årsunge.
OBESTÄMD SILLGRISSLA/TORDMULE – Endast 2 ex passerade under knappt en timme då havssulesträcket bevakades.
VARFÅGEL – Ett ex upptäcktes sittande på en nätstolpe vid nätplats 5A 13:40. Därefter utnyttjades ytterligare ett par nätstolpar vid Strandoxeln och på Västudden som utsiktspunkter fram till 15-tiden.
OBESTÄMD FLADDERMUS – I gryningen såg Hans en fladdermus som flög lågt söderut i Kausan.

RINGMÄRKNING
31 individer av 10 arter:
Trädpiplärka 1, ängspiplärka 2, gärdsmyg 9, rödhake 1, gransångare 1, kungsfågel 10, trädkrypare 1, bergfink 2, gråsiska 2 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 830 och i år 8 369.

KONTROLLER
9 egna korttidskontroller idag. Silltrut 1 (ungfågeln V.AN6), gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, kungsfågel 4 och trädkrypare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En lugn dag med få överraskningar och relativt lite fågel i näten pga ganska frisk vind. Även idag dominerade kungsfågel och gärdsmyg medan det var fortsatt oväntat få rödhakar.

Det mest oväntade var väl den sydsträckande fladdermusen. Något överraskande var ju även det koncentrerade sydsträcket av ett 70-tal havssulor under knappt en timma vid 14-tiden.

Vi fick två trädkrypare i dagens fångst. En kontroll från igår som var en 1K och en som nymärktes och visade sig vara en 2K+. Sistnämnda var den första icke-årsungen jag har hanterat på fågelstationen under hela dess verksamhet som startades 1980. Den bestämdes på att skalltaket var helt förbenat (pneumatiserat). Då jag hade båda fåglarna inne på labbet samtidigt passade jag på att titta på (fotografera) handtäckarna för att se om det fanns någon skillnad. Jag tyckte mig se den skillnad som generellt gäller för många arter med spetsigare och mera slitna toppar hos årsungarna. Jag lägger ut bilderna här, där 1K är den med mest vitt på spetsarna (mängden vitt tror jag ändå inte är åldersrelaterat), så får de som är intresserade själv bilda sig en uppfattning om karaktären kan vara något att tänka på. Ursäkta bildkvalitén – svårt att ta skarpa macrobilder med en mobiltelefon, men hoppas form och slitage på handtäckarna ändå framgår.

Uno Ungers foto.
Uno Ungers foto.

VID DATORN
Uno Unger

Nidingen, Hl

Uno Unger, Hans Söderström
 • GräsandAnas platyrhynchos 13 ex. Stationär (I Kausan.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 1 Honfärgad Stationär (I Kausan.)
 • HavssulaMorus bassanus 72 ex. Sträckande S (Ett första ex, en helt adult fågel, upptäcktes sträcka söderut på nära håll utanför Västudden 14:00. Därefter passerade ytterligare 71 ex ganska koncentrerat under tiden 14:15-14:50. De adulta dominerade, men även en hel del subadulta noterades, däremot sågs med säkerhet bara en årsunge.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 4 ex. Stationär (Minst 2 par hördes i buskagen N om fågelstationen.)
 • FiskmåsLarus canus 5 Adult Stationär (De stod på Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • SilltrutLarus fuscus 4 ex. Stationär (Under eftermiddagen stod 3 adulta fåglar bland övriga trutar på Klockfotsrevet. Dessutom sågs som vanligt den färgringmärkta ungfågeln V.AN6 i fyrområdet och vid Lilla bryggan.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Ob. sillgrissla/tordmuleUria aalge/Alca torda 2 ex. Sträckande S (Endast 2 ex passerade under knappt en timme då havssulesträcket bevakades.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 ex. Stationär (Den sågs födosökande S om ön.)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)

 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Ringmärkt

 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 2 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 2 årsungar ringmärktes. Utöver sågs flera 10-tal piplärkor sträcka söderut över havet.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 9 årsungar ringmärktes)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 9 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Stationär (En korttidskontroll.)
 • RödhakeErithacus rubecula 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav en årsunge ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 2K+ Rastande (Ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 10 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 10 ringmärktes.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 2 ex. Rastande (En kontroll av en årsunge från igår samt nymärkning av en 2K+.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 1 ex. Ringmärkt
 • VarfågelLanius excubitor 1 ex. Rastande (Den upptäcktes sittande på en nätstolpe vid nätplats 5A 13:40. Därefter utnyttjades ytterligare ett par nätstolpar vid Strandoxeln och på Västudden som utsiktspunkter fram till 15-tiden.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 3 ex. Stationär (3-4 ex.)
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (En del både sträckande och rastande.)
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Några sträckande och rastande varav 2 årsunga honor ringmärktes.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 2 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Sträckande (Minst 1 ex hördes översträckande.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 2 ex. Rastande (Två årsungar av rasen cabaret (brunsiska) ringmärktes. Den ena fågeln var fortfarande huvudsakligen i juvenil dräkt med avsaknad av röd hjässfläck.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 2 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 2 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 2 hanar (1K och 2K+) ringmärktes.)