Tisdag 13 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
En mulen natt övergick i en lika mulen dag, dock ganska ”högt i tak”. Under tiden 10-12 förekom dock en del molnfria luckor på himlavalvet dock utan att solen lyste över Nidingen. Sikten hyfsat god även idag.
02:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 8 m/s, +7,8°C, vattenstånd -29 cm, 1029 hPa
05:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 8 m/s, +7,5°C, vattenstånd -24 cm, 1028 hPa
08:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +7,9°C, vattenstånd -19 cm, 1028hPa
11:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,9°C, vattenstånd -24 cm, 1028 hPa
14:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +9,8°C, vattenstånd -28 cm, 1027 hPa
17:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +10,4°C, vattenstånd -25 cm, 1026 hPa
20:00: Medelvind NNO 8 m/s, byvind 10 m/s, +10,0°C, vattenstånd -20 cm, 1027 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:43 och ned 18:14.

PERSONAL
Uno Unger och Hans Söderström.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät 07:00-12:00 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:00-19:00.

OBSERVATIONER
BLÄSAND – Ett honfärgat ex rastade en stund vid Klockfotsrevet strax efter 15:00.
SPETSBERGSGÅS – Ett ex sträckte österut S om ön 14:40.
HAVSSULA – Två ex sträckte söderut V om ön – en adult 13:30 och en 3K 15:15.
RÅKA – 7 ex sträckte mot O över ön tillsammans med en kaja och tre gråkråkor 08:50.

RINGMÄRKNING
22 individer av 5 arter:
Ängspiplärka 1 gärdsmyg 10, kungsfågel 7, bofink 2 och bergfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 852 och i år 8 391.

KONTROLLER
5 egna korttidskontroller: Silltrut 1 (ungfågeln V.AN6), gärdsmyg 2 och rödhake 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag fick vi besök av militären, som kom iland med 3 gubbar, vilka skulle ta med sig det skräp, som blev kvar på ön efter nedmonteringen av radarn och radiolänken tidigare i höst. Allt togs dock inte bort nu, utan man återkommer kanske redan i morgon.

VID DATORN
Uno Unger

 • SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchus 1 ex. Sträckande O (Den sträckte österut S om ön 14:40.)

 • BläsandAnas penelope 1 Honfärgad Rastande (Ett honfärgat ex rastade en stund vid Klockfotsrevet strax efter 15:00.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 12 ex. Stationär (Minst 12 ex.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 4 Honfärgad Stationär
 • HavssulaMorus bassanus 2 ex. Sträckande S (De sträckte söderut V om ön – en adult 13:30 och en 3K 15:15.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär (Arten hördes som vanligt runt Fotogenboden.)
 • FiskmåsLarus canus 2 Adult Stationär (De stod under eftermiddagen ute på Klockfotsrevet.)
 • SilltrutLarus fuscus 3 ex. Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav en årsunge ringmärktes.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 1K Rastande (Den rastade i Kausan och på Playan vid middagstid.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 10 (2 2K+ och 8 1K) ringmärktes. Dessutom två egna korttidskontroller.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 10 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav två egna korttidskontroller.)
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • KungsfågelRegulus regulus 7 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 7 årsungar (5 hanar + 2 honor) ringmärktes)
 • KajaCorvus monedula 80 ex. Sträckande SV (Ca 80 ex i en flock passerade över ön 08:50.)
 • RåkaCorvus frugilegus 7 ex. Sträckande O (7 ex sträckte mot O över ön tillsammans med en kaja och tre gråkråkor 08:50.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 4 ex. Sträckande O (3 + 1.)
 • BofinkFringilla coelebs 2 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Flera sträckande/rastande varav 2 ringmärktes.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 2 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Några sträckande/rastande varav 2 adulta (2K+) hanar ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Ca 5 ex.)