Lördag 10 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Måttliga vindar från SO under natt och morgon. Huvudsakligen mulet men liksom de senaste dagarna är det i stort sett klart in över land och täta moln i väster. God sikt. Under eftermiddagen mestadels mulet men en del luckor i molntäcket förekom. Tidvis så gott som spegelblankt hav efter lunchtid.
02:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,1°C, vattenstånd -11 cm, 1030 hPa
05:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,8°C, vattenstånd -5 cm, 1030 hPa
08:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,3°C, vattenstånd -6 cm, 1030 hPa
11:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,5°C, vattenstånd -12 cm, 1030 hPa
14:00: Medelvind SSO 2 m/s, byvind 5 m/s, +10,5°C, vattenstånd -13 cm, 1030 hPa
17:00: Medelvind NNV 1 m/s, byvind 3 m/s, +10,0°C, vattenstånd -10 cm, 1029 hPa
20:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 6 m/s, +9,8°C, vattenstånd -11 cm, 1029 hPa
23:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +9,0°C, vattenstånd -17 cm, 1030 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:36 och ned 18:22.

PERSONAL
Fullständigt personalbyte i dag. Dennis Kraft, Lars Gotborn och Jan Rosenfeld från morgonen. Vid 11-tiden anlände Uno Unger och Hans Söderström, uttransporterade med fågelstationens båt med Lars Hellberg som skeppare. Hela den gamla personalen lämnade klockan 13:30.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 13 nät 06:30-08:00 och 17 nät 08:00-18:30 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 06:30-19:30.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – Ett ex höll till på och utanför Hamnudden från 13-tiden och resten av dagen. Dessutom rastade 2 ex på Klockfotsrevet från 15:30. De sistnämnda lyfte en kvart senare, flög ett par varv och sträckte därefter söderut.
STJÄRTAND – 3 honfärgade ex låg i sällskap med gräsänder vid Ostudden 17:30.
SVÄRTA – Ett ex flög österut under morgonen.
SVARTNÄBBAD ISLOM – En adult fågel kom flygande norrifrån över Ostudden 16:05. Den var i princip ännu i sommardräkt, dock hade hakan blivit vit. Ett par km söderut vände den och landade sedan strax innanför Södra Bredaberg, där den därefter sågs födosökande under ca 15 minuter.
STENFALK – En honfärgad fågel flög upp från Ostudden under sena eftermiddagen och satte sig därefter på stenar utefter Nordstranden.
ROSKARL – Ett ex höll till längst ut på Ostudden under sena eftermiddagen.
KENTSK TÄRNA – Ett ex satt en stund på Klockfotsrevet vid 15:30-tiden.
TORDMULE – Ett ex låg och dök S om ön vid 16:30-tiden.
DUBBELTRAST – Ett ex sågs under morgonen.

RINGMÄRKNING
79 individer av 11 arter:
Ängspiplärka 2, gärdsmyg 16, järnsparv 3, rödhake 2, taltrast 1, gransångare 1, kungsfågel 40, blåmes 5, bofink 2, steglits 1 och sävsparv 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 600 och i år 8 239.

KONTROLLER
16 egna kontroller idag. Silltrut 1 (ungfågeln V.AN6), ängspiplärka 2, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 8, kungsfågel 1 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Dagens överraskning var utan tvekan den svartnäbbade islom som kom flygande norrifrån och hade den goda smaken att landa inom njutbart avstånd utåt kvasten vid Södra Bredaberg. Det lyckades oss t.o.m. att digiscopa den med mobiltelefon.

Då det knappast blåste något på eftermiddagen och solen dessutom tittade fram en aning så lyckades vi få se både en nässelfjäril och en amiral. T.o.m. en blomfluga av arten storslamfluga besökte den ännu rikligt blommande jättestora marviolen längst in i Kausan.

Inga gäster kom ut till ön idag trots nästan vindstilla under eftermiddagen om man inte skall räkna med den hund som medföljde vår skeppare, som för dagen var hundvakt åt en granne.

VID DATORN
Dennis Kraft och Uno Unger

 • Prutgås, underarten berniclaBranta bernicla bernicla 3 Adult Rastande (Ett ex höll till på och utanför Hamnudden från 13-tiden och resten av dagen. Dessutom rastade 2 ex på Klockfotsrevet från 15:30. De sistnämda lyfte en kvart senare, flög ett par varv och sträckte därefter söderut.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 33 ex. Stationär (Under sena eftermiddagen låg samtliga 33 ex längst ut på Ostudden.)
 • StjärtandAnas acuta 3 Honfärgad Rastande (De låg i sällskap med gräsänder vid Ostudden 17:30.)
 • EjderSomateria mollissima 380 ex. Stationär (Då det var näst intill bleke på havet runt Nidingen på eftermiddagen räknades samtliga ejdrar runt ön. Drygt 300 låg i en flock S o0m Lillelandsrevet.)
 • SjöorreMelanitta nigra 6 ex. Stationär (Minst 6 ex mellan Kloickfotsrevet och Lillelandsrevet.)
 • SvärtaMelanitta fusca 1 ex. Förbiflygande (Den flög österut under morgonen.)
 • SmåskrakeMergus serrator 2 Honfärgad Förbiflygande (Vardera en honfärgad vid SO-udden och vid Klockfotsrevet.)
 • Svartnäbbad islomGavia immer 1 Adult Rastande (En adult fågel kom flygande norrifrån över Ostudden 16:05. Den var i princip ännu i sommardräkt, dock hade hakan blivit vit. Ett par km söderut vände den och landade sedan strax innanför Södra Bredaberg, där den därefter sågs födosökande under ca 15 minuter.)

 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Ca 40 fördelade på Lillelandsfyren, Ostudden och Klockfotsrevet.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 80 ex. Stationär (Ca 80 ex varav merparten på Klockfotsrevet.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 Honfärgad Rastande (Den flög upp från Ostudden under sena eftermiddagen och satte sig därefter på stenar utefter Nordstranden.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär (De hördes i duett från slånbuskaget NO om Fotogenboden.)
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär (Den höll till längst ut på Ostudden under sena eftermiddagen.)
 • SilltrutLarus fuscus 3 ex. Stationär (En adult fågel stod bland gråtrutar och havstrutar på Klockfotsrevet. Dessutom sågs en årsunge på vattnet N om Svacken och till sist sågs den färgringmärkta årsungen V.AN6.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 ex. Rastande (Den satt en stund på Klockfotsrevet vid 15:30-tiden.)

 • TordmuleAlca torda 1 ex. Födosökande (Den låg och dök S om ön vid 16:30-tiden.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 ex. Stationär (Den sågs flygande och liggande på vattnet S om ön vid 16-tiden.)
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 2 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 20 ex. Rastande (Ca 20 ex varav 2 ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (Enstaka ex kvar.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 16 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 25 ex. Rastande (Ca 25 ex varav 16 ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 20 ex. Rastande (Minst 20 ex varav 3 ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 20 ex. Rastande (Ca 20 ex varav 2 ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav en ringmärktes.)
 • DubbeltrastTurdus viscivorus 1 ex. Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 100 ex. Rastande (Minst 100 ex varav 40 ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 40 ex. Ringmärkt
 • BlåmesCyanistes caeruleus 5 ex. Ringmärkt
 • BlåmesCyanistes caeruleus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 5 ringmärktes.)
 • KajaCorvus monedula 1 ex. Sträckande (Den hördes sträckande över ön 15:25.)
 • KråkaCorvus corone 3 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 7 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Två årsungar (en hane + en hona) ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 2 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande
 • SteglitsCarduelis carduelis 1 1K Rastande (Troligen en hane, ringmärktes.)
 • SteglitsCarduelis carduelis 1 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 6 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 6 årsungar (3 hanar + 3 honor) ringmärktes)