söndag 1 november

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Mulen och mycket disig efternatt och gryning.
Sikten var högst ett par kilometer vid nätuppsättningen och försämrades något under fm.
Dessutom kompakt med moln, så det blev en lång gryningsfärd mot skymning.
Den nedsatta sikten varade hela dagen.

01:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,2°C, vattenstånd -5 cm, 1027 hPa
04:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,1°C, vattenstånd -4 cm
07:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +9,6°C, vattenstånd -4 cm
10:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +10,6°C, vattenstånd +10 cm
13:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +10,9°C, vattenstånd +9 cm
16:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +10,5°C, vattenstånd +4 cm
19:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +10,9°C, vattenstånd +8 cm, 1027

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:25 och ned 16:26.

PERSONAL
Göran Andersson, Eva Åkesson och Boel Engkvist.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 21 nät klockan 06:30-09:00, 17 nät 09:00-10:00,
20 nät 10:00-12:00 och 17 nät 12:00-15:00 samt 31 burar i Kausan 07:00-17:00.
Observationer med kortare och längre avbrott från klockan 07:00-10:00.

OBSERVATIONER
GRÅHÄGER – 06:10 hördes och 15:30 sågs en gråhäger över fyrplatsen resp. Ostudden.
SPARVHÖK – en hona har härjat större delen av dagen runt ön och tullat på våra tättingar … bl.a. en omärkt domherre.
SKÄRSNÄPPA – minst 40 ex på Playan under em. tillsammans med en ung, omärkt kärrsnäppa.
KÄRRSNÄPPA – omärkt ungfågel i vinterdräkt tillsammans med minst 40 skärsnäppor på Playan.
ROSKARL – en 1K-karl stationär på Västudden.
TAL- och RÖDVINGETRAST – vardera ett ex på ön i dag.
HÄMPLING – fyra ex rastade en stund.
DOMHERRE – omkring tio ex gästade Nidingen varav fem ringmärktes och en omärkt togs av sparvhöken.

RINGMÄRKNING
40 individer av 11 arter:
gärdsmyg 2, björktrast 5, svarthätta 2, gransångare 1, kungsfågel 5, bofink 2, bergfink 2, vinterhämpling 4, gråsiska 7, brunsiska 4, domherre 5 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 40 och i år 9 229.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: två gärdsmygar, en järnsparv, en koltrast, en svarthätta och två kungsfåglar.

ÖVRIGT:

* Nygräddad äppelkaka och vaniljvisp … kan det sägas godare? Tack Eva!

* Tydligen var det speciella omständigheter i lufthavet sent på em, för hela himlakupolen blev svagt rosafärgad i solnedgången!

* VINTERPLING OCH SLAMMERKVARN
I dag ringmärkte vi fyra vinterhämplingar – en art som inte förekommer så ofta i märkprotokollen – och som populärt brukar kallas ”vinterpling”.
Den förkortningen är ingen ljudhärmande benämning, vilket däremot det engelska artnamnet Twite troligen är.
Ett av artens karakteristiska läten är nämligen ett mjukt och lite släpigt frågande ”tveiijt”.

Motsatsen till vinterplingens väna framtoning är nog björktrasten ett exempel på.
Österbottningarna kallar den för ”skitutrasten” (uttalas: tjitutrasten) för dess vana att träcka ner den som vågar sig in i deras kolonier.
Och just detta att björktrasten ganska ofta häckar tillsammans med artfränder, är väl en orsak att hannen inte har någon skönsång. Den behöver inte imponera på det sättet …

Men slammerkvarn?
Jo, folknamnet på björktrasten ute i Brändö kommun, i den nordostligaste delen av Ålands skärgård, är ”slamberkvärnor” … slammerkvarnar.
Sådan olåt kan björktrasten producera!

LÅNG GRYNINGSFÄRD MOT SKYMNING
… med ljuspunkter!

I dag, söndag 1 november 2015, blir det visst aldrig riktigt ljust över Nidingen. Molnen ligger kompakta och diset/dimman gör sitt till för att göra en kort dags färd mot natt.

Men nätfångsten har gett Eva och Boel samt ringmärkaren en hel del att göra. Det kanske började lite grått med fem björktrastar, två svarthättor och ett dussin siskor, men sen flög det in fyra vinterhämplingar, ett par bergfinkar, en trio domherrehonor … och så, äntligen, två julkortsherrar!

Här är en av de två ”domherrepojkarna”, fotograferad av Boel Engkvist:

VINTERPLING och SLAMMERKVARN

I dag, söndag 1 november 2015, ringmärkte vi fyra vinterhämplingar – en art som inte förekommer så ofta i märkprotokollen – och som populärt brukar kallas ”vinterpling” i skådarsammanhang.
Den förkortningen är ingen onomatopoetiskt (ljudhärmande) benämning, vilket däremot det engelska artnamnet Twite troligen är.
Ett av artens karakteristiska läten är nämligen ett mjukt och lite släpigt frågande ”tveiijt”.

Motsatsen till vinterplingens väna framtoning är nog björktrasten, snöskatan, ett exempel på. Vi ringmärkte hela fem ex i dag, vilket kan jämföras med sju ringmärkta under perioden mars-oktober vid Nidingens fågelstation!
Österbottningarna kallar den för ”skitutrasten” (uttalas: tjitutrasten) för dess vana att träcka ner den som vågar sig in i deras kolonier.
Och just detta att björktrasten ganska ofta häckar tillsammans med artfränder, är väl en orsak att hannen inte har någon skönsång. Den behöver inte imponera på det sättet …

Men slammerkvarn?
Jo, folknamnet på björktrasten ute i Brändö kommun, i den nordostligaste delen av Ålands skärgård, är ”slamberkvärnor” … slammerkvarnar! Sådan olåt kan björktrasten producera!
Och om någon undrar över artnamnet ”snöskata”, som var vanligt förr, kan jag försöka mig på en förkortad avhandling.

Fågelporträtten är tagna av Boel Engkvist.

VID DATORN
Göran Andersson

 • GräsandAnas platyrhynchos 60 ex. Stationär (Ca 60 sammanlagt Kausan, Väst- och Ostudden.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 2 ex. Förbiflygande
 • SmåskrakeMergus serrator 4 ex. Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Rastande (06:10 hördes och 15:30 sågs en gråhäger över fyrplatsen resp. Ostudden.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 Hona Stationär (En hona har härjat större delen av dagen runt ön och tullat på våra tättingar … bl.a. en omärkt domherre.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär

 • SkärsnäppaCalidris maritima 40 ex. Stationär (Minst 40 ex på Playan under em. tillsammans med en ung, omärkt kärrsnäppa.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 1K Rastande (Omärkt ungfågel i vinterdräkt tillsammans med minst 40 skärsnäppor på Playan.)
 • RoskarlArenaria interpres 1 1K Stationär (Västudden)

 • FiskmåsLarus canus 1 3K+ Förbiflygande
 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär (Den vingskadade ungfågeln kvar på Playan.)

 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 5 ex. Förbiflygande (Dis och dimma i dag …)
 • SillgrisslaUria aalge 1 ex. Sträckande
 • TordmuleAlca torda 5 ex. Födosökande
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Två ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 2 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Rastande
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Stationär
 • BjörktrastTurdus pilaris 10 ex. Rastande (Fem ringmärktes.)
 • BjörktrastTurdus pilaris 5 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Rastande (Strandoxeln.)
 • RödvingetrastTurdus iliacus 1 ex. Rastande (Smet ur nät 5D.)
 • SvarthättaSylvia atricapilla 4 ex. Rastande (Två ringmärktes.)
 • SvarthättaSylvia atricapilla 2 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Rastande (En ringmärktes och efter det sågs en omärkt i Strandoxeln.)
 • KungsfågelRegulus regulus 20 ex. Rastande (Fem ringmärkta.)
 • KungsfågelRegulus regulus 5 ex. Ringmärkt
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • PilfinkPasser montanus 2 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs 2 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs 5 ex. Rastande (Två märktes.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 10 ex. Rastande (Två blev ringmärkta.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 2 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus Noterad Lockläte, övriga läten
 • HämplingCarduelis cannabina 4 ex. Rastande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 20 ex. Stationär (Fyra ex ringmärktes.)
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 4 ex. Ringmärkt
 • GråsiskaCarduelis flammea 11 ex. Ringmärkt (Av dessa elva var fyra brunsiskor.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 20 ex. Stationär (Varav minst fem brunsiskor.)
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 10 ex. Rastande (Omkring tio ex gästade Nidingen varav fem ringmärktes och en omärkt togs av sparvhöken.)
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 5 ex. Ringmärkt
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 ex. Ringmärkt
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 1K Hona Rastande (Ringmärktes.)