måndag 2 november

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Mulen efternatt med 10-15 km sikt, som försämrades framåt gryningen.
Innan lunch lättade molntäcket något och sikten höll sig kring 10 km.
Vid 15-tiden klarnade det upp och det blev en härlig avslutning på dagen!
Högtrycket stabilt med 1026 hPa hela dagen, ja … ett helt dygn faktiskt!

01:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +10,7°C, vattenstånd +14 cm
04:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +10,8°C, vattenstånd +6 cm
07:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,8°C, vattenstånd -4 cm
10:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,9°C, vattenstånd +10 cm
13:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +11,4°C, vattenstånd +5 cm
16:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +10,9°C, vattenstånd -3 cm
19:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 7 m/s, +10,6°C, vattenstånd -3 cm
22:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +10,0°C, vattenstånd -1 cm

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:27 och ned 16:24.

PERSONAL
Göran Andersson, Eva Åkesson och Boel Engkvist.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 14 nät klockan 06:30-13:00
samt 31 burar i Kausan 07:00-13:00.
Observationer med kortare och längre avbrott klockan 07:00-14:00 samt 15:00-16:30.

OBSERVATIONER:

STORMFÅGEL – ett ex födosökte en stund kring 11:45 strax väster om Kausan och Västudden.

HAVSSULA – en 3K och sju 5K+ mot söder samt två 5K+ mot norr.

SPARVHÖK – sju sträckande SV, varav fyra tillsammans, samt en mycket kraftig hona stationär.
STENFALK – en trolig 1K-hona sträckte SV längs Nordstranden 15:55 och tappades utåt Hamnudden.

STÖRRE STRANDPIPARE – klockan 13:25 upptäckte Eva en ung större strandpipare rastande på Västudden.
SKÄRSNÄPPA – max 13 ex på ön i dag. Sent på em var flocken ute vid Lilleland.
De upptäcktes därute tack vare jordugglan, som i solnedgången lämnade oss och Ostudden för ett mer sorkrikt liv på kusten.

JORDUGGLA – stöttes av en slump nära tobisgrisslornas kåkstad klockan 15:55. Flög ut till Prästens grav, varifrån den drog inåt kusten via Lilleland i solnedgången.

SIDENSVANS – en gammal hanne rastade på ön under dagen.
SNÖSPARV – minst sju ex omkringflygande under em. En flock på tre ex sågs också.

RINGMÄRKNING
42 individer av 11 arter:
gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 2, björktrast 1, svarthätta 1, kungsfågel 11, bergfink 1, grönsiska 1,
vinterhämpling 4, gråsiska 8, brunsiska 5 och domherre 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 82 och i år 9 271.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: en gärdsmyg, en järnsparv, två koltrastar, en kungsfågel, en bergfink och en vinterpling.

ÖVRIGT:
* Det pågående fästingprojektet fick ytterligare ett ex insamlat i ett provrör … denna gång från en vinterhämpling.

VIKTIG KOMPLETTERING till dagboken 25.10 2015
Foton på en vadare i Kausan under blåsdagen 25 oktober har granskats i dag 2.11.
Det var en ringmärkt småsnäppa. Lotta Bergs bilder kommer att bifogas observationen på Artportalen.

VRESROS OCH KÅKSTAD

Just där Västudden börjar, norr om nya fyren, ligger Kåkstaden … där tobisgrisslorna har sina bon i ”uppochnervända fiskelådor”. Gatunamn saknas … men det finns bostadsnummer, så att beboarna hittar hem efter en glad kväll på havet Smiley grin

Nu är förstås grisslorna på annan ort, men det är ändå en fin känsla att strosa längs Tejstens gata och inom sig höra deras visslingar, som är en del av Nidingens sommarröster vid sidan av tretåmåsarna, trutarna och de symaskinsskyttlande skärpiplärkorna.

Men tystnaden nu, den uppvägs av den sköna vresrosen, alldeles i utkanten av Kåkstaden.

I dag har det åter varit en trevlig dag i ringmärkarlabbet:
Kavata gärdsmygar har blandats med svarthätta och svirrande kungsfåglar. Siskorna har varit både gröna, bruna och grå! Smiley wink En kvartett vinterhämplingar – drygt ett dussin har vi märkt den senaste tiden – och en kvartett domherrar har också prytt protokollet!

Bland observationerna kan nämnas stormfågel, större strandpipare, stenfalk, jorduggla, sidensvans (en fin gammal hanne) och snösparvar.

VID DATORN
Göran Andersson

 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 16 ex. Förbiflygande
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StormfågelFulmarus glacialis 1 ex. Födosökande (Ett ex födosökte en stund kring 11:45 strax väster om Kausan och Västudden.)
 • HavssulaMorus bassanus 1 3K Sträckande S (En 3K och sju 5K+ mot söder samt två 5K+ mot norr.)
 • HavssulaMorus bassanus 7 5K+ Sträckande S (En 3K och sju 5K+ mot söder samt två 5K+ mot norr.)
 • HavssulaMorus bassanus 2 5K+ Sträckande N (En 3K och sju 5K+ mot söder samt två 5K+ mot norr.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 1K+ Hona Stationär (Sju sträckande SV, varav fyra tillsammans, samt en mycket kraftig hona stationär.)
 • SparvhökAccipiter nisus 6 ex. Sträckande SV (Sju sträckande SV, varav fyra tillsammans, samt en mycket kraftig hona stationär.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 1K+ Sträckande SV (En trolig ung hona sträckte SV längs Nordstranden 15:55 och tappades utåt Hamnudden.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär

 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 1 1K Rastande (Klockan 13:25 upptäckte Eva en ung större strandpipare rastande på Västudden.)

 • SkärsnäppaCalidris maritima 13 ex. Rastande (Max 13 ex på ön i dag. Sent på em var flocken ute vid Lilleland. De upptäcktes därute tack vare jordugglan, som i solnedgången lämnade oss och Ostudden för ett sorkrikare liv på kusten.)

 • FiskmåsLarus canus Noterad Förbiflygande (Enstaka noterade.)
 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär (Den vingskadade kvar på Playan och i dess närhet.)

 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 100 ex. Sträckande S
 • SillgrisslaUria aalge 70 ex. Sträckande S
 • TordmuleAlca torda 90 ex. Sträckande S
 • JordugglaAsio flammeus 1 ex. Rastande (Stöttes av en slump nära tobisgrisslornas kåkstad klockan 15:55. Flög ut till Prästens grav, varifrån den drog inåt kusten via Lilleland i solnedgången.)

 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande
 • SidensvansBombycilla garrulus 1 2K+ Hane Rastande (En gammal hanne rastade på ön under dagen.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Tre ringm. och en kontroll.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 4 ex. Rastande (En märktes, en kontrollerades.)
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Stationär (Två kontroller.)
 • BjörktrastTurdus pilaris 4 ex. Rastande
 • BjörktrastTurdus pilaris 1 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Rastande
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 ex. Rastande (Ringm.)
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 11 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 20 ex. Rastande (Elva ringm.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 15 ex. Sträckande SV
 • PilfinkPasser montanus 1 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (En kontroll, en ringm.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Lockläte, övriga läten (En ung hanne ringmärktes.)
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 30 ex. Stationär (Fyra märktes.)
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 4 ex. Ringmärkt
 • GråsiskaCarduelis flammea 8 ex. Ringmärkt
 • GråsiskaCarduelis flammea 20 ex. Stationär (Åtta gråsiskor och fem brunsiskor ringmärktes.)
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 5 ex. Ringmärkt
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 4 ex. Ringmärkt
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 10 ex. Rastande (En kvartett fick ringar.)
 • SnösparvPlectrophenax nivalis 7 ex. Förbiflygande (Minst sju ex omkringflygande under em. En flock på tre ex sågs också.)
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Lockläte, övriga läten