tisdag 3 november

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
Mulen efternatt med mycket god sikt. 1,5 timme före soluppgången,
blev det disigt som på beställning från de ringmärkningssugna …
… och under tidiga morgonen rullade några dimbankar förbi.
Som helhet blev dagen gråruggig med konstant 96 procents luftfuktighet.

01:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 6 m/s, +10,0°C, vattenstånd +1 cm, 1025 hPa
04:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +9,5°C, vattenstånd -2 cm, 1024 hPa
07:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,6°C, vattenstånd -3 cm, 1023 hPa
10:00: Medelvind SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,7°C, vattenstånd +-0 cm, 1022 hPa
13:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,3°C, vattenstånd +4 cm, 1021 hPa
16:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 8 m/s, +9,0°C, vattenstånd -2 cm, 1020 hPa
19:00: Medelvind SSV 2 m/s, byvind 3 m/s, +8,1°C, vattenstånd -7 cm, 1020 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:30 och ned 16:21.

PERSONAL
Göran Andersson, Eva Åkesson och Boel Engkvist.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 21 nät klockan 06:30-09:30, 17 nät 09:30-11:30, 14 nät 11:30-12:30.
Observationer / ljudobservationer, med kortare och längre avbrott, klockan 07:00-09:30 och 11:30-12:30 samt sedvanlig rundvandring 14:30-16:00 från Västudden längs Nordstranden och Playan till Ostudden.

OBSERVATIONER
STÖRRE STRANDPIPARE – gårdagens ungfågel rastade även i dag på Västudden, men nu tillsammans med två skärsnäppor.
SKÄRSNÄPPA – två ex höll ihop med en ung större strandpipare på Västudden.
BJÖRKTRAST – en vithuvad, leucistisk individ fotograferades av Boel nere i Kausan tidigt på morgonen. Den ingick i en 30-flock snöskator.
RÖDVINGETRAST – några ex på ön, liksom en taltrast.

RINGMÄRKNING
21 individer av 7 arter:
gärdsmyg 1, rödhake 1, koltrast 2, rödvingetrast 2, kungsfågel 11, bergfink 3 och vinterhämpling 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 103 och i år 9 292.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
en gärdsmyg, en rödhake, en koltrast, en taltrast ringmärkt 9.10 (kontrollerad även 20.10), fyra kungsfåglar, en gråsiska och en domherre.

UPPDRAGSARBETE
Inget i dag.

ÖVRIGT
* Det pågående projektet med insamling av fästingar till forskningen utökades med sju stycken från en rödvingetrast i dag.
* I brist på hårtork visade Eva innovativa talanger och löste det hela på sitt speciella sätt … 😀

SILKESSTJÄRT OCH RÖDVINGE

I dag, tisdag 3 november 2015, har luftfuktighetsmätaren konstant visat 96 procent fukt i luften. Moln, dis och dimbankar lade locket på från gryning till skymning … så vi på ön har sökt andra glädjeämnen … det finns vackra fåglar!

Exempelvis sidensvansen – på danska heter den silkehale. Boel fick en fin siluettbild av en äldre individ igår, då han (jag tror det är en hanne) bollade med bären i Strandoxeln, som oxeln vid Nordstranden är döpt till.
På engelska heter sidensvansen Waxwing – efter de läppstiftsröda ”vaxdropparna” på vingen – medan det finska namnet nog är onomatopoetiskt … ljudhärmande: tilhi!

Det vetenskapliga namnet Bombycilla garrulus är en kombination av bombyx (silke, silkeslen) och cilla (förvanskad latin för ”stjärt”) medan garrulus betyder ”pladdrig”, ”pratsam”. Säkert syftar det senare på de nästan ständigt ringande lätena, som små silverklockor, från en födosökande eller flygande flock.

Till dagens fästinginsamling ställde en rödvingetrast upp. Jag plockade bort sju fästingar, som hamnade i provröret med samma nummer som ringen på rödvingen. Det fanns ytterligare några små fästingar, av nymfkaraktär, men de satt så till att jag avstod av hänsyn till patienten.

Foto på sidensvans och rödvingetrast: Boel Engkvist

VID DATORN
Göran Andersson

 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 3 ex. Rastande
 • SmåskrakeMergus serrator 3 ex. Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 55 ex. Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Sträckande
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär (En 1K gick omkring i Dammen på em.)

 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 1 1K Rastande

 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 1K+ Rastande

 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär (Den vingskadade kvar i Playaområdet.)

 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 15 ex. Förbiflygande (Några 1K-måsar också.)
 • SillgrisslaUria aalge Noterad Sträckande
 • TordmuleAlca torda 3 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 2K+ Förbiflygande

 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 2 ex. Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (En ringmärkt, en kontrollerad.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Rastande (En ringmärkt, en kontrollerad.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 5 ex. Stationär
 • BjörktrastTurdus pilaris 30 ex. Rastande (En leucistisk (vithuvad) individ, rastande i Kausan, fotograferades av Boel Engkvist,)
 • TaltrastTurdus philomelos 2 ex. Rastande (En taltrast märkt 9.10 (och kollad 20.10) kontrollerades.)
 • RödvingetrastTurdus iliacus 2 ex. Rastande (Två ringmärktes.)
 • RödvingetrastTurdus iliacus 2 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 11 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 30 ex. Rastande (Fyra egenkontroller, elva nymärkningar.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 4 ex. Förbiflygande
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Tre ringmärktes.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 3 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 50 ex. Stationär (Favoriserar vinterståndarna strax öster om Dammen på Nordstranden. Dessutom en nymärkning.)
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 1 ex. Ringmärkt
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Rastande (En egen kontroll.)
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 2 ex. Rastande (En egen kontroll.)