lördag 31 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
Mulen och mycket disig natt men siktförbättring strax innan gryningen.
Lättande molntäcke under förmiddagen så att eftermiddagen gav lite solsken genom tunna moln.

01:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,6°C, vattenstånd -17 cm, 1034 hPa
04:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 10 m/s, +9,6°C, vattenstånd -26 cm
07:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 10 m/s, +9,7°C, vattenstånd -29 cm
10:00: Medelvind OSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +9,7°C, vattenstånd -31 cm
13:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +10,1°C, vattenstånd -35 cm, 1033 hPa
16:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 8 m/s, +10,4°C, vattenstånd -34 cm, 1031 hPa
19:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,1°C, vattenstånd -21 cm, 1029 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:23 och ned 16:28.

PERSONAL
Göran Andersson och Eva Åkesson. Vid lunchtid avlöstes Lotta Berg, Hanna Berg och Sara Skidell av Boel Engkvist, som anlände med stationsbåten Stuff. Skeppare var Lasse Hellberg.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät klockan 06:30-10:30 och 9 nät 10:30-12:30
samt 31 burar i Kausan 06:30-17:30.
Observationer från gårdstunet klockan 07:00-10:00 samt 10:00-11:00 med kortare avbrott.

OBSERVATIONER:

KRICKA – två ex födosökte vid Ostudden på em.

SKÄRSNÄPPA – en flock på max 20 ex sågs vid ett par tillfällen på västra delen av ön.
ENKELBECKASIN – flög upp från Kausan 17:03 vid koll av vadarburarna.
ROSKARL – en 1K rastade en stund på en häll utanför Västudden under em.

SILLTRUT – den vingskadade årsungen sågs igen, men fortfarande svår att fånga in.

ALKEKUNG – ett ex 10:47 mot väster längs Nordstranden (rundade Västudden söderut) och ett annat ex mot öster 10:50.

JORDUGGLA – stöttes ofrivilligt 14:50 på Västudden och sågs senare vid Prästens grav. Flög småningom åter till Västudden, där den satt och samlade tankarna. Klockan 15:53 lyfte den ostörd från stranden, flög ut över havet och tog sikte på Danmark.

OB. STENSKVÄTTA – i samband med nätuppsättning klockan 06:15 såg Göran en honfärgad, men obestämd stenskvätta fladdra ut ur låga buskaget, söder om nät 13B, in i ficklampans sken. Den flög yrvaket några meter och smet in i samma växtlighet igen. Trots skallgång över ön under fm sågs ingen stenskvätta.

TRÄDKRYPARE – klockan 08:07 upptäcktes en trädkrypare födosökande på den östra av de gamla fyrarna. Den flyttade sig till den västra och strax därpå försvann den i riktning mot nya fyren på västsidan av ön.

RÅKA – en äldre individ sträckförsökte.

MINDRE KORSNÄBB – klockan 07:35 passerade fyra ex på sträckförsök över fågelstationens gårdstun.

RINGMÄRKNING
3 individer av 3 arter:
skärpiplärka 1, koltrast 1 och bergfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 650 och i år 9 189.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: två gärdsmygar och två kungsfåglar.

ÖVRIGT
* En fyrkrypare – alltså en trädkrypare, som födosöker på fyrar – sågs helt kort strax efter klockan 08, först på östra sedan västra fyren innan den flög neråt Bagarstugan och nya fyren … och sågs sen inte mer.

* I dag, med -35 cm lågvatten, var det svårt för Stuff att ha vatten under kölen ända in till bryggan, men efter lite trixande låg stationsbåten vid kaj. Lasse, the skipper, berättade att avfärden från Skallahamn var snäppet besvärligare med lågvatten och lerbotten …

* Första dagen på länge utan en enda havssula …

NÄR KAUSAHAMNEN TÖMDES PÅ VATTEN …

I lördags, 31 oktober 2015, när Lasse Hellberg körde stationsbåten till och från Nidingen för personalbyte, passade Västerhavet på att sänka sin nivå till nästan -40 cm!

Det var problem att ta sig ut från Skallahamn vid avfärden och en hel del trixande att lägga till vid Storbryggan vid Kausan.
Viken mellan bryggan och Västudden var nästan tömd på vatten och det stora klippblocket, den s.k. Kausastenen, kunde nås med ”lågskor” Smiley wink

Göran Anderssons foto.

BLAND FYRKRYPARE OCH JORDUGGLOR

Det finns en lite udda fågel, som oftast uppträder på kala, ensligt belägna öar. Folket i land kallar den för trädkrypare, men härute på Nidingen uppträder den i en helt annan form … fyrkrypare!
I dag kröp ett ex omkring på den östra gamla fyren och efter en stund på den västra. Slutligen drog den västerut och försvann för gott bakom Bagarstugan.

Under eftermiddagen noterades en jorduggla dagsovande nära Kåkstaden, där tobisgrisslorna bor.
Efter en flygtur längs Nordstranden – se Boel Engkvist foto! – drog den till Västudden för en stund av eftertanke.
Och medan skymningen närmade sig, flög jordugglan slutligen ut över havet, rakt in i solnedgången.

På andra sidan Kattegatt heter den moseugle.

VID DATORN
Göran Andersson

 • KrickaAnas crecca 2 ex. Rastande (Ostudden under em.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 20 ex. Förbiflygande
 • SmåskrakeMergus serrator 3 ex. Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Sträckande S
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 20 ex. Födosökande

 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Rastande (Flög upp från Kausan 17:03 vid koll av vadarburarna.)
 • RoskarlArenaria interpres 1 1K Stationär (Västudden)

 • FiskmåsLarus canus 3 ex. Förbiflygande
 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär (Den vingskadade årsungen sågs igen, men fortfarande svår att fånga in.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Födosökande
 • SillgrisslaUria aalge Noterad Sträckande
 • TordmuleAlca torda Noterad Sträckande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 2 ex. Rastande
 • AlkekungAlle alle 2 ex. Sträckande (Ett ex 10:47 mot väster längs Nordstranden (rundade Västudden söderut) och ett annat ex mot öster 10:50.)

 • JordugglaAsio flammeus 1 ex. Rastande (Stöttes ofrivilligt 14:50 på Västudden och sågs senare vid Prästens grav. Flög småningom åter till Västudden, där den satt och samlade tankarna. Klockan 15:53 lyfte den ostörd från stranden, flög ut över havet och tog sikte på Danmark.)

 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Sträckande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (En ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Rastande
 • Ob. stenskvättaOenanthe sp. 1 ex. Rastande (I samband med nätuppsättning klockan 06:15 såg Göran en honfärgad, men obestämd stenskvätta fladdra ut ur låga buskaget, söder om nät 13B, in i ficklampans sken. Den flög yrvaket några meter och smet in i samma växtlighet igen. Trots skallgång över ön under fm sågs ingen stenskvätta.)
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Stationär (Minst tre, troligen fyra individer på ön. En nymärkning.)
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 5 ex. Rastande (Ett par egna kontroller gjordes.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 1 ex. Förbiflygande (Klockan 08:07 upptäcktes en trädkrypare födosökande på den östra av de gamla fyrarna. Den flyttade sig till den västra och strax därpå försvann den i riktning mot nya fyren på västsidan av ön.)
 • RåkaCorvus frugilegus 1 ex. Sträckande
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 5 ex. Sträckande
 • StareSturnus vulgaris 15 ex. Förbiflygande
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande (Enstaka ex på ön. En nymärkning.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärkt
 • GrönfinkCarduelis chloris 2 ex. Förbiflygande
 • SteglitsCarduelis carduelis 2 ex. Förbiflygande
 • GrönsiskaCarduelis spinus 5 ex. Förbiflygande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 20 ex. Stationär
 • GråsiskaCarduelis flammea Noterad Lockläte, övriga läten
 • Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 4 ex. Sträckförsök (Klockan 07:35 passerade fyra ex på sträckförsök över fågelstationens gårdstun.)
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande