måndag 9 november

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Regn 00:00-04:00 enligt radarbilderna i efterhand. Molnen drog snabbt bort, in över land,
och 05:00 var det stjärnklart.
Mulnande under fm. Från och med lunchtid hängde regnet i luften och sikten försämrades något.
Snabb vattenståndshöjning under em. Regn klockan ca 15:00-18:00.

01:00: Medelvind SO 13 m/s, byvind 16 m/s, +10,4°C, vattenstånd +14 cm, 1010 hPa
04:00: Medelvind SSO 15 m/s, byvind 19 m/s, +10,4°C, vattenstånd +26 cm, 1004 hPa
07:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +10,9°C, vattenstånd +16 cm
10:00: Medelvind VSV 10 m/s, byvind 14 m/s, +10,6°C, vattenstånd +15 cm, 1006 hPa
13:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,6°C, vattenstånd +30 cm
16:00: Medelvind SV 12 m/s, byvind 17 m/s, +10,1°C, vattenstånd +57 cm, 1003 hPa
19:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 19 m/s, +9,6°C, vattenstånd +74 cm, 1001 hPa
22:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 19 m/s, +11,2°C, vattenstånd +55 cm, 1002 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:43 och ned 16:08.

PERSONAL
Göran Andersson, Mariana Lapa och Per Arne Lindgren samt från 10:20 även Uno Unger,
som anlände med stationsbåten Stuff, bemannad med Lasse Hellberg och Tommy Järås.
Kapten och båtsman stannade över 11-kaffet innan de gav sig av från Storbryggan, ut i grov sjö,
för att småningom surfa mot Skallahamn i hård medvind.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 10 nät klockan 07:00-10:00, fröfällan norr om Fotogenboden 08:00-15:00
samt två vadarburar som fröfällor vid Strandoxeln 08:30-15:00
Sträckobservationer 07:30-10:00 och 11:15-11:45 samt en lunchrunda till Ostudden.
Nattfångst av skärsnäppor med lampa och håv på Ostudden 20:00-21:00.

OBSERVATIONER:

SÅNGSVAN – en 3K+ sträckte SSV klockan 08:03 tätt utanför Västudden.

STORMFÅGEL – minst 16 ex på sträck, de flesta söderut. Innan lunch började några dra mot norr.
HAVSSULA – sydsträckande: två 4K, tjugo 4K+ och 14 adulter. Dessutom minst tre 5K+ födosökande.

BLÅ KÄRRHÖK – klockan 15:40 en 1K+ honfärgad på sträckförsök förbi fågelstationen
och ut över Västudden. Återvände österut ganska snart.
SPARVHÖK – en på utsträck.

TOFSVIPA – lyfte från Nordstranden 07:58 och sträckte iväg mot SV.
STRANDSKATA – klockan 11:31 ett ex mot SV utanför Nordstranden.

SKÄRSNÄPPA – minst 90 på Hamnudden och senare på Playan samt Ostudden.
ROSKARL – en 1K Ostudden, tillsammans med minst 90 skärsnäppor.

TRETÅIG MÅS – minst 400 sträckande klockan 07:30-10:00.

SILLGRISSLA / TORDMULE – omkring 450 sydsträckande sillmular under förmiddagen.
I dag övervägande med sillgrisslor.
ALKEKUNG – ett ex flög in i lä av stationsbåten under dagens transport ut.
Verkade landa i den grova sjögången efter en stunds fladdrande vid båtsidan.

SIDENSVANS – ca 20 ex sträckte oförskräckt stadigt mot Danmark klockan 11:00.
SNÖSPARV – 30 ex på ön, största flock hittills i höst.

RINGMÄRKNING
8 individer av 2 arter:
skärsnäppa 7 och järnsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 212 och i år 9 401.

KONTROLLER
Inga egna korttidskontroller i dag men däremot tre skärsnäppor, tidigare märkta på Nidingen.
De tre var alla märkta som 2K-individer: 12 maj 2013, 17 mars 2014 respektive 30 mars 2015.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (1,0 h).

ÖVRIGT
* Vid 05-tiden sågs en tunn månskära lågt i öster och de tre planeterna
Venus, Mars och Jupiter stod längs en rak, diagonal linje högt i sydost.
Vid 06:30-tiden stod månen och planettrion längs samma linje på himlen i söder.

* Framåt 20:30 gick Uno och Mariana utåt Ostudden för nattfångst av skärsnäppor.
Idealiska förhållanden med mycket högt vattenstånd (+70 cm), mulet, inget månsken
och friska vindar. Resultatet blev över förväntan … sju omärkta och tre kontroller!

NATTSKIFT I RINGMÄRKARLABBET 9.11 2015

Expedition ”Nattfångst av skärsnäppor” med Uno Unger och Mariana Lapa, blev mycket lyckad. Förutsättningarna var ypperliga … högt vattenstånd (+70 cm!), helmulet och blåsigt.
Resultatet: sju omärkta skärsnäppor och tre kontroller!

Efter ringmärkning och biometriska data, kommer alla tio vadarna att få vänja sig vid mörkret och släppas samtidigt.

Göran Anderssons foto.
Göran Anderssons foto.
Göran Anderssons foto.

MOTORBÅTEN STUFF MÖTER HERR SJÖBERG

Inom en vecka stänger Nidingens fågelstation, så i dag gjordes en gropig sjöresa med fågelstationens båt Stuff.
Det var skepparen Lars Hellberg och båtsman Tommy Järås, som transporterade Uno Unger och en del viktiga saker ut till ön. ”Tre män i en båt” … men en helt annan version än den roman Jerome K Jerome gav ut 1889!

Färden gick tidigt under förmiddagen mot ett hav i uppror – höga vågor och hårda vindbyar. Det var så tufft därute att t.o.m. en alkekung valde att slå dem följe en stund och flög sakta i lä av båten!

Besättningen stannade kvar på ön över elvakaffet med kanellängd – en tradition god som någon – medan Stuff dunsade med babords fendrar mot Storbryggans vindsida och ”herr Sjöberg” dånande in mot styrbordssidan.
Assisterad av stationspersonal på bryggan gav sig Lasse, Tommy och Stuff i väg mot vinden, mot vågorna, förbi Jeppesten och en stund därefter kunde kursen läggas om och färden hem handlade mest om vågsurf!

I fågelväg bjöd havet på stormfåglar, havssulor, tretåmåsar och alkor, men även strandskata, skrattmåsar och tofsvipor.
Nidingens artlista bestod bl.a. av minst 90 skärsnäppor och en roskarl (se foto av vår fotograf Mariana Lapa), en stor flock snösparvar och sidensvansar (vintern är snart här?) samt en blå kärrhök på sträckförsök.

Mariana tog även ett foto på skådespelet över revet mellan Hamnudden och Klockfotsrevet, där vågorna toppas och rivs sönder av kulingvinden.
Roskarlen, med sina lysande vita rygg- och vingteckningar, ses nästan sist i skärsnäppeflocken.

Göran Anderssons foto.
Göran Anderssons foto.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

 • SångsvanCygnus cygnus 1 3K+ Sträckande SV (En 3K+ sträckte SSV klockan 08:03 tätt utanför Västudden)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • ViggAythya fuligula 2 ex. Sträckande S
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 10 ex. Förbiflygande
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StormfågelFulmarus glacialis 16 ex. Sträckande (Minst 16 ex på sträck, de flesta söderut. Innan lunch började någon/några dra mot norr.)
 • HavssulaMorus bassanus 2 4K Sträckande S (Sydsträckande: två 4K, tjugo 4K+ och 14 adulter. Dessutom minst tre 5K+ födosökande.)
 • HavssulaMorus bassanus 20 4K+ Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 14 5K+ Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 3 5K+ Födosökande (Sydsträckande: två 4K, tjugo 4K+ och 14 adulter. Dessutom minst tre 5K+ födosökande.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • Blå kärrhökCircus cyaneus 1 1K+ Honfärgad Sträckförsök (Klockan 15:40 en 1K+ honfärgad på sträckförsök förbi fågelstationen och ut över Västudden. Återvände österut ganska snart.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Sträckande S
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär

 • StrandskataHaematopus ostralegus 1 ex. Sträckande SV (Klockan 11:31 ett ex mot SV utanför Nordstranden.)
 • TofsvipaVanellus vanellus 3 ex. Sträckande SV (Lyfte från Nordstranden 07:58 och sträckte iväg mot SV.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 90 ex. Stationär (Sent på kvällen fångades 10 ex (7 omärkta + 3 egna kontroller) med hjälp av lampa och håv på Ostudden.)

 • SkärsnäppaCalidris maritima 7 ex. Ringmärkt

 • RoskarlArenaria interpres 1 1K Stationär

 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 8 ex. Sträckande SV (En oktett bestående av sju adulter och en 1K borrade lågt mot vinden längs Nordstranden tillsammans med tre fiskmåsar.)
 • FiskmåsLarus canus 3 2K+ Sträckande SV
 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär (Den vingskadade kvar.)

 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 400 ex. Sträckande SV (Flest under första obstimmen 07:30-08:30 med nästan 300 ex.)
 • SillgrisslaUria aalge Noterad Förbiflygande (Ca 450 sillmular sträckte under morgonen.)
 • TordmuleAlca torda Noterad Förbiflygande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 2K+ Sträckande S

 • AlkekungAlle alle 1 ex. Rastande (Den sågs från fågelstationens båt mitt emellan Malön och Nidingen 09:45.)

 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Förbiflygande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 3 ex. Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Rastande
 • SidensvansBombycilla garrulus 20 ex. Sträckande SV (Klockan 11:00 – raka spåret till Danmark.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • JärnsparvPrunella modularis 1 1K Rastande (En ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär
 • BjörktrastTurdus pilaris 1 ex. Stationär
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande (Vresrosen.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Rastande
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 I par Stationär
 • StareSturnus vulgaris 2 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Rastande
 • GrönfinkCarduelis chloris 1 ex. Rastande
 • SteglitsCarduelis carduelis 1 ex. Förbiflygande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris Noterad Stationär (Bara en liten flock i dag.)
 • DomherrePyrrhula pyrrhula 1 Hane Förbiflygande
 • SnösparvPlectrophenax nivalis 30 ex. Rastande (Största flock hittills i höst.)
 • GulsparvEmberiza citrinella 2 ex. Förbiflygande (Minst två ex.)