Måndag 21 september

VÄDER
Svag vind och uppehåll under de första morgontimmarna. Vid 10-tiden drog det in skurar från nordväst. Något uppklarnande under eftermiddagen men solen lyste ändå med sin frånvaro. God sikt.
02:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +12,3°C, vattenstånd +2 cm, 1014 hPa
05:00: Medelvind NNO 1 m/s, byvind 4 m/s, +12,0°C, vattenstånd -1 cm, 1013 hPa
08:00: Medelvind SSV 2 m/s, byvind 3 m/s, +12,8°C, vattenstånd -5 cm, 1012 hPa
11:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 6 m/s, +12,3°C, vattenstånd -3 cm, 1012 hPa
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,6°C, vattenstånd +4 cm, 1011 hPa
17:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +13,9°C, vattenstånd +4 cm, 1010 hPa
20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,8°C, vattenstånd 0 cm, 1009 hPa
23:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 11 m/s, +12,8°C, vattenstånd +3 cm, 1008 hPa
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.Solen upp 06:56 och ned 19:14.
PERSONAL
Mikael Hake avlöstes av Per Arne Lindgren och Uno Unger vid 14-tiden. Marianne Bäckwall och Karin Enemar är kvar tills vidare. Lasse Hellberg skötte personalbytet med stationsbåten. 

VERKSAMHET
27 nät 06:00-10:00 samt 12:00-15:30. 31 burar i Kausan och 10 på Playan 06:00-20:00.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – 4 hanar varav en låg i en ejderflock S om Ostudden och en sträckte mot S utanför Klockfotsrevet 18:00.
TOPPSKARV – Ca 40 ex varav de flesta stod på Klockfotsrevet i sällskap med ungefär lika många storskarvar.
SPARVHÖK – En rastande och två sträckande mot S.
FISKGJUSE – Ett ex sträckte mot S under förmiddagen.
TORNFALK – Ett ex sträckte söderut över ön under förmiddagen.
STENFALK – Ett ex jagade småfåglar över ön under morgonen.
KUSTSNÄPPA – 7 juvenila ex rastande på Ostudden under kvällen.
ROSKARL – 4 juvenila ex rastande under kvällen.

RINGMÄRKNING
87 individer av 9 arter:
Ängspiplärka 29, skärpiplärka 12, sädesärla 1, gärdsmyg 11, järnsparv 4, rödhake 8, gransångare 2, kungsfågel 16 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 830 och i år 7 060.

KONTROLLER
En årsunge av våra egna silltrutar avlästes med avseende på inskriptionen på den oranga färgringen. Dessutom kortkontroller av en ängspiplärka och två skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Stefan var här och fixade till så saltavskiljningsanläggningen för havsvattnet åter fungerade. Anläggningen har strejkat sedan den 13/9 och vi har sedan dess varit hänvisade till öns brunnsvatten, vilket har fungerat bra.
Jerker besökte ön tillsammans med gamle ordföranden för Nidingens vänner Mats Johannson och hans fru Anna. Kustbevakningen var iland med tre tjänstemän på kort sightseeing under eftermiddagen liksom ytterligare tre personer i två båtar.

VID DATORN
Mikael Hake och Uno Unger

 • GräsandAnas platyrhynchos 17 ex. Stationär (11 hanar i begynnande praktdräkt samt 6 honor, låg först på Västudden och senare på kvällen utanför nordstranden.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 1 Hane Stationär (Den låg S om Ostudden tillsammans med ett 100-tal ejdrar.)
 • SjöorreMelanitta nigra 3 Hane Sträckande S (De passerade söderut utanför Klockfotsrevet 18:00.)
 • SmåskrakeMergus serrator 1 I par Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 60 ex. Stationär (Ca 60 ex.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 40 ex. Stationär (Ca 40 ex, flertalet stod på Klockfotsrevet under sena eftermiddagen.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande (Under förmiddagen.)
 • SparvhökAccipiter nisus 2 ex. Sträckande S (Under förmiddagen.)
 • FiskgjusePandion haliaetus 1 ex. Sträckande S (Under förmiddagen.)
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Sträckande S (Under förmiddagen.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Rastande (Under förmiddagen.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Lockläte, övriga läten (Två hördes i duett i 5:ans slånbuskage under kvällen. Tidigare under dagen hördes arten även runt hönshuset.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 2 ex. Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 6 1K Rastande (På Ostudden under kvällen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 10 1K Rastande (På Ostudden under kvällen.)
 • RoskarlArenaria interpres 4 1K Rastande (På Ostudden under kvällen.)
 • FiskmåsLarus canus 1 ex. Stationär (Under förmiddagen.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Sträckande S
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande (29 ex ringmärktes varav 6 2K+ och 23 årsungar. Även en hel del sträckande.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 29 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 12 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (12 årsungar ringmärktes. Även en del sträckande.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande (En årsunge ringmärktes)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 11 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande (Ca 15 ex varav 11 årsungar ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav en 2K+ och 3 årsungar ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 4 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 8 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 8 årsungar ringmärktes.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe Noterad Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Stationär (Två årsungar ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 18 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 25 ex. Rastande (Ca 25 ex varav 18 årsungar ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Förbiflygande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 2 1K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 2 ex. Ringmärkt