DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 2 JUNI 2022

VÄDER

Dagen har bjudit på växlande väder. Huvudsakligen mulet och flera snabba regnskurar som knappt summerade ihop till mätbart. Emellanåt bröt solen igenom. Vinden vred från SV till V och sedan åter till SV mot kvällen. Medelvinden varierade mellan 4 och 9 m/s medan byvinden låg mellan 6 och 13.

 

Min temp: +11,6°C kl. 04 och 05. Max temp: +14,1°C kl. 16.

Nederbörd: 0,3 mm.

 

02:00: V 4,8 m/s, byvind 6,6 m/s, +12,2°C, vattenstånd +1 cm.

08:00: SV 6,8 m/s, byvind /8,2 m/s, +12,4°C, vattenstånd +12 cm.

14:00: SV 7,3 m/s, byvind 9,6 m/s, +13,6°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: V 8,5 m/s, byvind 12,3 m/s, +12,7°C, vattenstånd +15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:27 och ner 21:55.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Eva Mattsson och Åke Pettersson.

 

VERKSAMHET

24 nät 04:00-11:00 (168 nättimmar).

Inga burar.

Kontrolläsning av kontroller i Fagel.

 

OBSERVATIONER

Kanadagås: Två större flockar om 62 respektive 35 passerade ön i ostlig riktning. 62-flocken upptäcktes långt ut i väster. Är det danska gäss som kommer på besök?

Grågås: I flocken om 35 kanadagäss ingick även två grågäss och en helt vit individ som bedömdes vara en albino grågås.

Bläsgås: Tillsammans med fyra grågäss rastade en bläsgås kort på Playan innan de drog vidare mot land.

Ejder: Minst 43 pulli har räknats in runt ön fördelade på minst åtta kullar.

Lunnefågel: Har setts även idag. Den sågs bland annat flyga omkring vid Playan med tång i näbben.

Havssula: Två drog söderut väster om ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNNG

7 individer av 6 arter.

Gransångare 1, härmsångare 2, gärdsmyg 1, grå flugsnappare 1, rödstjärt 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 13 och i år totalt till 4 339.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna kontroller av fem skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Startat om, luftat och backspolat avsaltningsanläggningen som hade stannat för andra gången. Guidat besökare.

 

ÖVRIGT

Konferensgästerna från Fastighetsverket blev förevisade lunnefågel i tub samt ringmärkning av en härmsångare. Det verkade vara uppskattat. Det blev också ett kort samtal med Thomas Andreasson som är huvudansvarig för Nidingen. Han meddelade att det kommer att komma ut två snickare för att börja åtgärda skadorna på öns byggnader.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.