DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 19 MAJ 2022

 

VÄDER
Skön dag, med svaga vindar större delen av dagen. Dis och lätt dimma låg över havet från mitt på dagen. Mojnade till bleke på kvällen.

Min temp: +12,9°C kl. 01 o.18. Max temp: +15,2°C kl. 15.
Nederbörd: ej mätbar

02:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,1°C, vattenstånd -15 cm.
08:00: SO 6 m/s, byvind 6 m/s, +13,0°C, vattenstånd +1 cm.
14:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,7°C, vattenstånd -2 cm.
20:00: N 2 m/s, byvind 2 m/s, +12,9°C, vattenstånd -4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:48 och ner 21:31.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät 04:15-10:45, 20 10:45-11:45 (189 nättimmar).
0 burar

OBSERVATIONER
Snatterand: Hanen låg i vattnet öster om rissastenen
Svärta: Fyra mot söder
Sjöorre: 80 ex mot söder
Småspov: Två ex rastade
Storspov: Ett ex hördes förbiflygande.
Roskarl: Två gick på Klockfotsrevet och senare med skärsnäpporna på SV-udden
Bivråk: Ett sträckande över ön mot öster ca 12:15
Sparvhök: Två obsar på sträckande över ön mot öster och två sittande i hönshusslånet på kvällen.
Brun kärrhök: En honfärgad sträckte över ön mot öster, ca kl.15:15
Lärkfalk: Ett ex över västudden mot nordost, ca 15:00
Backsvala: En förbiflygande
Stenknäck: En hane som var trött och hängig. Satt mest på marken och sov men kunde flyga undan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av 3 arter.
Tretåig mås 1, Lövsångare 7 och Stare 1
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 714 och i år totalt till 4219.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En sexårig tobisgrissla kontrollerades i en holk.

Korttidskontroller: En vardera av gransångare, ärtsångare och gärdsmyg.

UPPDRAGSARBETE
inget

ÖVRIGT
Det tillhör inte vanligheterna att tretåig mås flyger in i småfågelnäten, men så hände idag. Dessutom var det en av mycket få individer som var omärkt.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.