DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 20 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Mestadels måttlig vind från ost och nordost hela dagen. Först mulet, sedan växlande molnighet under eftermiddagen. Uppehåll. God sikt, men lite värmedaller över havet.

02:00: O 6 m/s, byvind 9 m/s, +11°C, vattenstånd -12 cm.

08:00: O 6 m/s, byvind 8 m/s, +10°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: O 4m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd -7 cm.

20:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +11°C, vattenstånd 0 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:55 och ner 19:15.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

16 nät 06:00-06:30. 24 nät 06:30-15:00. Totalt 212 nättimmar.

18 burar i Kausan 09:00-18:00. Totalt 162 vadarburstimmar.

 OBSERVATIONER

PRUTGÅS – 1 ex rastade runt ön hela dagen.

SMÅSKRAKE – 1 ex

TOPPSKARV – Minst 200 ex. på och runt Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – 1 ex.

LJUNGPIPARE – 5 ex rastade under eftermiddagen.

KUSTPIPARE – 2 ex rastade under eftermiddagen.

KÄRRSNÄPPA – 5 rastande.

SILLTRUT – 1ad + 3 juv. 1 ad hade uppsikt över en av de juvenila som hade tiggläte

STENFALK – 2 ex rastande sågs vid flera tillfällen.

JÄRNSPARV – 1 ex ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

36 individer av 11 arter:

Lövsångare 1, Svarthätta 1, Kungsfågel 6, Gärdsmyg 8, Rödhake 9, Rödstjärt 1, Järnsparv 1, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 4, Bofink 2 och Bergfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 786 och i år till 6433 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

  KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, Rödhake 12 och Järnsparv 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Måttliga vindar från ostsektorn idag och småkyligt i vinden. Det förhindrade inte att Git, Anette och Carl tog ett dopp vid stora bryggan på eftermiddagen när vinden tillfälligt avtog och solen värmde lite. Inte mycket fågel i rörelse idag men det var kul med stenfalkarna som sågs vid flera tillfällen och ljungpiparna som var orädda och kunde observeras på nära håll.

VID DATORN

Magnus Levin

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.