DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 03 MAJ 2021

VÄDER
Mycket svarta moln över havet i väster på morgonen. Vid 6-tiden började lätt regn men det upphörde snabbt. Regnskurar sågs på diverse ställen över havet. Eftermiddagen gav fint väder med en del sol och vindar som svängde.

Min temp: +6,7°C kl.03 o 04. Max temp: +11,2 C kl. 14. Nederbörd: lite men omätbart

02:00: O 5,9 m/s, byvind 6,7 m/s, +7,3°C, vattenståndet +3 cm.
08:00: NV 1,5 m/s, byvind 5,1 m/s, +7,4°C, vattenstånd -2 cm.
14:00: V 4,5 m/s, byvind 6,0 m/s, +11,2 °C, vattenstånd +10 cm.
20:00: SV 5,7m/s, byvind 7,2 m/s, + 8,3°C, vattenstånd -1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:20 och ner 20:59.

PERSONAL
Personal bestående av Lars Carlsson, Magnus Levin, Mikael Forsman samt Tommy Järås.

VERKSAMHET
24 nät klockan 04:45 – 06:15 (36 nättimmar) och 20 nät 9:00-14:00 (100 ntim) Summa 136 ntim.
Fröfällan vid eldplatsen. 05:00-21:00 (16 fröburtimmar)

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS: 565 ex mot O varav 130 strax innan skymning.
SMÅLOM- 171 ex mot S varav 60 på kvällen efter 18:00
SMÅSPOV – 2 rastande på playan hela dagen.
RÖDBENA-
OBE.LABB LJUS MORF– På kvällen sågs ett ex som sträckte S.
OBE. FISK/SILVER-TÄRNOR: 337 ex mot S
STENFALK-1 ex jagade en skärsnäppa högt upp i skyn men snäppan klarade sig.

RINGMÄRKNING
50 individer av 10 arter:
Lövsångare 4, gransångare 5, svarthätta 1, ärtsångare 1, gärdsmyg 13, rödhake 21, rödstjärt 1, bergfink 1, hämpling 2 och sävsparv 1
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 170 och i år totalt till 2071.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Gårdagens belgiska hämplingkontroll togs idag också.
Korttidskontroller: en gärdsmyg, två rödhakar, koltrast 2 och 3 hämplingar.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.