DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 18 JUNI 2021

 

VÄDER

Solsken och drygt 17 plusgrader redan i gryningen. Tilltagande rejäl disighet under morgonen och redan vid 08-tiden kunde man inte längre skönja Onsalalandet. Vid 11-tiden övergick diset i dimma och man kunde därefter bara se österut till Ostudden, men vid 14-tiden lättade dimman och man kunde åter se fastlandet. Därefter fortsatt uppklarnande och på kvällen var sikten god.

Min temp: +17,2°C kl. 06. Max temp: +20,3°C kl. 10.

 

02:00: SO 11,2 m/s, byvind 12,6 m/s, +19,1°C, vattenståndet +15 cm.

08:00: SSV 4,4 m/s, byvind 6,0 m/s, +18,0°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: N 1,9 m/s, byvind 5,9 m/s, +18,3°C, vattenstånd +16 cm.

20:00: N 4,0 m/s, byvind 5,3 m/s, +18,5°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

 

PERSONAL

Annica Nordin, Kim Larsson, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-09:15 (144 nättimmar).

Kontroll av de tretåiga måsarnas häckningsresultat på de gamla fyrarna och därtill följande ringmärkning.

 

OBSERVATIONER

TORNSEGLARE: Arten sågs till och från under dagen, som mest 5 ex samtidigt.

SKOGSDUVA: Ett ex sträckte över ön och vidare rakt västerut 07:47.

TOPPSKARV: En yngre fågel stod tillsammans med ca 15 storskarvar på Klockfotsrevet vid 08-tiden.

VITSTJÄRNIG BLÅHAKE: En 2K hona ringmärktes vid 05-tiden efter fångst nära Grindoxeln i det nya nätet 1C vid syrenbuskaget. Hon hade en tydlig ruvfläck, så man kan förmoda att det var en hona från den halländska populationen som misslyckats med sin häckning i år.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

40 individer av 4 arter:

Större strandpipare 1 pull, tretåig mås 31 pull, stare 7 och blåhake 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 269 och i år till 3 948 av 73 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga intressanta kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning.

 

ÖVRIGT

Dagens höjdare var naturligtvis den vitstjärniga blåhakehonan som ringmärktes och det blev faktiskt den första som undertecknad fått nöja att undersöka här ute på Nidingen. Det var bara det tredje fyndet av denna sydliga ras (Luscinia svecica cyanecula) på Nidingen. Första fyndet gjordes av en 2K hane den 15 maj 2009 och det andra blev också en 2K hane men så tidigt som 6 april 2019.  

 

Det märks att väderprognosen har lockat ut en del folk för helgen. Stefan och Jum har 16 nattgäster tills i morgon.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.