DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

VÄDER
Huvudsakligen molnfritt i gryningen men en del stråk med höga slöjmoln syntes österut på himlavalvet. Något disigt men i alla fall sikt till fastlandet. Från 15-tiden helmulet under ett par timmar och några regndroppar noterades. Framåt kvällen åter växlande molnighet.

Min temp: +17,3 °C kl. 06. Max temp: +19,9 °C kl. 21.
Nederbörd: Några regnstänk vid 15-tiden gav ingen mätbar mängd.

02:00: SSV 5,2 m/s, byvind 8,4 m/s, +17,6 °C, vattenstånd +18 cm, lufttryck 1 017,1 hPa.
08:00: S 4,5 m/s, byvind 6,6 m/s, +17,5 °C, vattenstånd +30 cm, lufttryck 1 019,7 hPa.
14:00: SSO 6,1 m/s, byvind 7,1 m/s, +19,2 °C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 1 021,7 hPa.
20:00: SO 6,6 m/s, byvind 7,2 m/s, +19,8 °C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 021,7 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:23 och ner 21:12.

PERSONAL
Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (7 år) och Alvin (5 år), Mariann Oomen och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 04:45-05:30 och 28 nät 05:30-12:45 (219 nättimmar).
24 burar i Kausan 05:00- 22:00 och 19 burar på Playan 05:00-22:00 (731 burtimmar).

OBSERVATIONER
SPARVHÖK – passerade mot NV förföljd av trutar 07:19.
BRUN KÄRRHÖK – En årsunge (1K) passerade mot SV på hög höjd 10:17.
LJUNGPIPARE – 3 ex passerade högt över ön 10:32. Dessutom en ad rastande på Västudden under morgonen.
SMÅSPOV – Minst 2 ex stationära.
ROSKARL – 6 ex var kvar under dagen.
KUSTSNÄPPA – En ad i sällskap med 4 rödbenor flög över Hamnudden under morgonen.
GRÖNBENA – Ett ex hördes under dagen.
GLUTTSNÄPPA – Ett ex rastande under dagen.
KENTSK TÄRNA – Både ad och juv, rastade under kvällen.
STORLABB – Ett ex sträckte söderut utanför Västudden 07:14.
STÖRRE HACKSPETT – En ad hona upptäcktes sittande på nya fyrens hus kl. 07:15. Efter en stund satte den sig på en av hussvaleholkarna på östra sidan av vårt hus och tittade in i den. 9 hussvalor blev irriterade och hackspetten skrämdes därifrån och sågs ej senare.
TORNFALK – En årsunge passerade över Kausan mot SV 09:25. Ev. samma ex på retursträck några minuter senare.
SVART RÖDSTJÄRT – En 2K+ hona, samma som igår, var kvar i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art:
Lövsångare 2.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 62 och i år totalt till 5 093.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En sädesärla märkt som årsunge 13 juli 2019 kontrollerades idag som en hane i långt framskriden ruggning.
Egna korttidskontroller:
Lövsångare 2, svart rödstjärt 1 och skärpiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE
Skötsel av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Jag tycker det är ett otyg att en del gäster, som besöker Nidingen, rumsterar om bland strandvallens stenar, som stormar och högvatten naturligt sorterat på plats. Varje sommar byggs det stentorn på Hamnudden och strandvallen nordost där om. När dessa stentorn senare byggs om eller rivs blir det en onaturlig blandning av större och mindre stenar. Detta förekommer tyvärr varje sommar och borde inte vara tillåtet i naturreservatet.
*Ett annat otyg, som vi lagt märke till under senare tid, är att man har börjat slänga lavbeklädda stenar, från en av öns fina stenmalar öster om SMHI:s väderstation, ut på de låga och hårt vindpinade slånbuskagen. Det är inte trevligt att finna ljusa stenar uppe på dessa täta slånsnår.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *