DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 1 OKTOBER 2020

VÄDER
Måttlig-frisk vind mellan sydost och ost hela dagen. Omkring halvklart, uppehåll och god sikt.

02:00: SO 6,1 m/s, byvind 8,0 m/s, +13,6°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1015 hPa.
08:00: SO 6,3 m/s, byvind 9,0 m/s, +10,8°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1014 hPa.
14:00: O 8,2 m/s, byvind 10,9 m/s, +15,5°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1011 hPa.
20:00: O 7,1 m/s, byvind 8,8 m/s, +15,2°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1008 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:19 och ner 18:44.

PERSONAL
Lara Millon, Johan Frölinghaus, Britt-Marie och Anders Abrahamsson samt Mikael Hake

VERKSAMHET
25 nät 06:30-07:30, 17 nät 07:30-08:30, 13 nät 08:30-09:30, 8 nät 09:30-11:00, 8 nät 12:00-15:00 samt 13 nät 15:00-18:00 (130 nättimmar).
21 burar på Playan, 4 burar på Hamnudden samt 17 burar i Kausan kl. 06:30-19:00 (525 burtimmar).

OBSERVATIONER
Havssula – 10 ex. sträckte mot söder under dagen.
Sparvhök – 1 rastande.
Blå kärrhök – 1 adult hona jagade en stund över ön.
Jorduggla – 1 ex. rastade här idag.
Tornfalk – 2 individer mot S.
Stenfalk – 1 ex. mot S.
Varfågel – 1 rastande under eftermiddagen och kvällen.
TAJGASÅNGARE – En individ ringmärktes under morgonens rush.
TAJGABLÅSTJÄRT – Sågs av Johan Frölinghaus när den kom flygande från strandoxeln och slog ner i stora slånbusken nedanför vår trädgårdsfålla. Trots eftersök sågs den tyvärr inte mer.
Steglits – 2 rastande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
571 individer av 16 arter:
Större strandpipare 1, Gransångare 59, TAJGASÅNGARE 1, Trädgårdssångare 2, Kungsfågel 173, Gärdsmyg 65, Stare 2, Rödvingetrast 1, Taltrast 9, Rödhake 236, Järnsparv 2, Ängspiplärka 8, Skärpiplärka 3, Bergfink 6, Grönsiska 1 och Sävsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 571 och i år till 7 881.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Järnsparv 1 och Skärpiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 0,5 timmar.

ÖVRIGT
Jaaa, sicken dag. Det kraftigaste nedfallet undertecknad har varit med om någonsin här på Nidingen under hösten. Fåglarna gick till under hela dagen trots frisk vind och god sikt. De 25 nät vi satte upp under morgonen fick successivt tömmas på fåglar och plockas ner. Vid 11-tiden var samtliga nät nedhissade och vi kunde äntligen äta frukost. Därefter satte vi åter upp nät men nu i begränsad omfattning. Hade vi varit 7-8 personer i personalen hade vi säkerligen satt alla tiders dagsrekord när det gäller antalet ringmärkta fåglar under en dag på Nidingen. Russinet i fångstkakan blev naturligtvis tajgasångaren. Russinet i observationskakan blev förstås tajgablåstjärten som sågs av Johan men tyvärr inte av den övriga personalen. Under kvällen hördes talrika läten från trastar och rödhakar som flög över ön. Tyvärr skall vinden öka ytterligare i natt, så det blir nog inte så många nät vi kan sätta upp i morgon bitti. Vi får se. Det blir nog en del fåglar fångade trots det…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *