DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 2 OKTOBER 2020

VÄDER
Måttlig-frisk vind omkring ost hela dagen. Halvklart-mulet, uppehåll och god sikt.

02:00: O 7,9 m/s, byvind 9,7 m/s, +14,3°C, vattenstånd -14 cm, lufttryck 1007 hPa.
08:00: O 10,0 m/s, byvind 12,8 m/s, +14,5°C, vattenstånd -2 cm, lufttryck 1008 hPa.
14:00: O 10,1 m/s, byvind 13,7 m/s, +18,1°C, vattenstånd -14 cm, lufttryck 1009 hPa.
20:00: O 7,1 m/s, byvind 10,0 m/s, +16,0°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1010 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:21 och ner 18:41.

PERSONAL
Lara Millon, Johan Frölinghaus, Britt-Marie och Anders Abrahamsson samt Mikael Hake

VERKSAMHET
21 nät 06:30-14:00 (157,5 nättimmar).
21 burar på Playan, 4 burar på Hamnudden samt 17 burar i Kausan kl. 06:30-14:30 (336 burtimmar).

OBSERVATIONER
Bläsgås – 4 mot S.
Bläsand – 8 mot S.
Svärta – 8 mot S.
Havssula – 30 förbiflygande och/eller födosökande.
Sparvhök – 8 mot S.
Brun kärrhök – En 1K-fågel mot S.
Blå kärrhök – 3 sträckande söderut.
Hornuggla – 1 jagade en stund i Kausan under kvällen och sträckte sedan söderut.
Pilgrimsfalk – 1 adult hanne mot S.
Hussvala – 1 sen individ mot S.
TAJGASÅNGARE – Fågeln som ringmärktes under gårdagen kontrollerades.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – En 1K hanne ringmärktes.
Forsärla – 5 mot S.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
71 individer av 13 arter:
Gransångare 3, BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1, Kungsfågel 6, Gärdsmyg 8, Taltrast 6, Rödhake 2, Järnsparv 23, Ängspiplärka 6, Skärpiplärka 1, Bofink 6, Bergfink 4, Grönsiska 1 och Sävsparv 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 642 och i år till 7 952.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Ejder 1, Tajgasångare 1, Kungsfågel 8, Gärdsmyg 2, Rödhake 1, Järnsparv 3 och Ängspiplärka 3.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1 timma.

ÖVRIGT
Ganska mycket fåglar rastade på ön även idag även om det inte på något sätt går att jämföra med gårdagens nedfall. Den friska-hårda ostvinden medförde dock att relativt få fastnade i våra nät. Vi uppskattade dock framför allt en av dessa, nämligen den brandkronade kungsfågel som kunde plockas ut och märkas. I övrigt kan nämnas att gårdagens märkta tajgasångare var kvar på ön även idag. I morgon utlovas hårda ostvindar. Vi har därför beslutat oss för att skjuta på personalbytet, som förhoppningsvis kan utföras på söndag i stället.

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *