DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 27 SEPTEMBER 2020

VÄDER Frisk-hård nordostvind under hela dagen. Uppehåll och god sikt. 02:00:

NO 9,5 m/s, byvind 12,7 m/s, +16,4°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1004 hPa. 08:00: NO 11,8 m/s, byvind 14,2 m/s, +15,7°C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1006 hPa. 14:00: NO 8,5 m/s, byvind 9,8 m/s, +18,8°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1008 hPa. 20:00: NO 8,8 m/s, byvind 10,9 m/s, +16,3°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 002,1 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:10 och ner 18:55.

PERSONAL Eva Åkesson, Git Malcolm, Karin Enemar, Sara Elg och Tommy Järås ersattes under dagen av Lara Millon, Johan Frölinghaus, Britt-Marie och Anders Abrahamsson samt Mikael Hake

VERKSAMHET 17 nät 06:00-15:00 (153 nättimmar). 21 burar på Playan, 4 burar på Hamnudden samt 17 burar i Kausan kl. 07:00-17:00 (420 burtimmar).

OBSERVATIONER Havsörn – En årsunge gjorde en sväng över ön mitt på dagen och drog sedan tillbaka in mot fastlandet. Stenfalk – 1 ex. jagade över ön vid middagstid och fick till slut tag på en piplärka.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING 118 individer av 13 arter: Gransångare 1, Kungsfågel 1, Gärdsmyg 3, Taltrast 3, Rödhake 9, Rödstjärt 1, Järnsparv 67, Ängspiplärka 9, Skärpiplärka 1, Bofink 14, Bergfink 4, Grönsiska 3 och Sävsparv 2. Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 319 och i år till 7 151. Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER Korttidskontroller: Järnsparv 2.

UPPDRAGSARBETE Inget idag.

ÖVRIGT Den nya personalen har nu installerat sig och ser med tillförsikt fram mot den kommande veckan.

VID DATORN Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *