DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 26 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Kraftigt regn under natten men uppehåll från innan gryning och resten av dagen. Mestadels mulet men uppklarnande under e.m. Vindarna har växlat och svängt en hel del.

Min temp: +14,0°C kl. 00. Max temp: +16,4°C kl. 18.
Nederbörd: 17 mm (kl.22.00–20:00).

02:00: S 7,2 m/s, byvind 10,5 m/s, +15,3°C, vattenstånd +37 cm, lufttryck 989,7 hPa.
08:00: SV 4,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +14,4°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 994,8 hPa.
14:00: O 1,4 m/s, byvind 7,2 m/s, +15,2°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck 1 000,3 hPa.
20:00: NO 8,8 m/s, byvind 10,9 m/s, +16,3°C, vattenstånd – 9 cm, lufttryck 1 002,1 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:08 och ner 18:58.

PERSONAL
Eva Åkesson, Git Malcolm, Karin Enemar, Sara Elg och Tommy Järås.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-08:00, 27 nät 08:00-14:00, 19 nät 14:00-16:00 (234 nättimmar).
21 burar på Playan, 4 burar på Hamnudden samt 17 burar i Kausan kl. 07:00-19:00 (504 burtimmar).

OBSERVATIONER
Stenfalk: En individ rastande.
Pilgrimsfalk: Två sträckte åt SV vid olika tillfällen, en på vardera sidan av ön.
Blå kärrhök: En honfärgad sträckte åt sydväst söder om ön och en flock bestående av 2 hanar och en hontecknad drog åt SV långt norr om ön.
Roskarl: Två individer rastande längst ut på Ostudden.
Havssula: Sporadiskt spanande över havet gav 25 sulor åt söder.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
56 exemplar av 9 arter:
Gärdsmyg 5, rödhake 11, rödstjärt 1, järnsparv 4, skärpiplärka 7, ängspiplärka 22, bofink 1,
grönsiska 2 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1201 och i år till 7 033.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Igår avlästes en gammal havstrut på västudden som visade sig vara märkt på Hirsholmarne utanför Fredrikshamn 2012.
Korttidskontroller:
Gärdsmyg 2, kungsfågel 2, järnsparv 6, rödhake 3, skärpiplärka 4, ängspiplärka 1. Svarthätta 1 och sävsparv 3.

UPPDRAGSARBETE
Dasstömning (0,5 tim), skräpplock (0,5 tim)

ÖVRIGT
Personalbytet blev förflyttat till morgondagen. Idag har Karin och Git både tagit ett dopp i havet och gått på skattjakt då en pengagömma hittades inuti mistkanonen. Karins nyfikenhet slog till vilket ledde till att hon bestämde sig för att inspektera mistkanonen närmare, i en spricka i kanonens träkork fann hon ett antal sedlar som det sedan spekulerades om under kvällen: hur och varför hade dessa hamnat där?
Avsaltningen har stannat ett antal ggr sista dagarna så ikväll gjordes en backspolning. Hoppas den fungerar.
Fågelfördelningen kan få en att fundera ibland. Idag har det sträckt över 75000 finkar på Mönster och här ute har vi sett några enstaka.

VID DATORN
Tommy Järås och Sara Elg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *