DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 19 APRIL 2020

VÄDER

Stjärnklar natt med svaga vindar från N-sektorn. Från middagstid ökade vinden och vindriktningen stabiliserade sig på NV. Lite moln i söder och öster på morgonen men därefter mestadels molnfritt och god sikt.

Min temp: +4,9°C kl 04. Max temp: +9,2°C kl 14.

Nederbörd:  

02:00: N 2 m/s, byvind 3 m/s, +6°C, vattenstånd -10 cm, lufttryck 1025 hPa

08:00: NO 1 m/s, byvind 3 m/s, +6°C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1027 hPa

14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +9°C, vattenstånd -16 cm, lufttryck 1027 hPa

20:00: NV 6 m/s, byvind 9 m/s, +8°C, vattenstånd -10 cm, lufttryck 1027 hPa

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:54 och ner 20:30.

PERSONAL

Dennis Kraft, Eva Åkesson, Johan Ander, Git Malcolm och Ida Flensburg.

VERKSAMHET

21 nät 05:00-06:00 och 25 nät 06:00-15:30 (258 nättimmar).

9 burar i inre Kausan 10:00-17:00 (63 burtimmar).

Fortsatt eftersök av häckande ejdrar.

OBSERVATIONER

SMÅLOM – En sträckande mot N.

LÖVSÅNGARE – årets första fångades idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

10 individer av 3 arter:

Gärdsmyg 6, rödhake 3 och koltrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 775 och i år totalt till 945.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller:

En skärpiplärka märkt som 00 2018 samt korttidskontroller av två gärdsmygar, en järnsparv, tre rödhakar och en kungsfågel.

UPPDRAGSARBETE

Påbörjat montering av badstege vid stora bryggan (1 tim).

Eldat upp främst ris från tidigare röjningar (2 tim).

Guidat besökare (0,5 tim).

ÖVRIGT

En väldigt fin vårdag men det var inte det vädret som passade för att våra flyttfåglar skulle komma hit. Därför en väldigt mager fångst idag.

Att solen skiner och det är vacker var tillräckligt för att några i personalen skulle börja prata om bad! Detta trots att lufttemperaturen inte nådde upp till mer än 9 grader och hur kallt det är i vattnet var tydligen också ovidkommande. Men för bad önskades en badstege. Projekt sätta ihop och montera badstege gick dock inte i hamn idag så badandet har skjutits upp.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *