DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 18 APRIL 2020

VÄDER

Stjärnklar natt med långsamt fallande temperatur och sakta avtagande vind: från gårdagskvällens friska NV och +7 grader till NO 3 m/s och +4 grader klockan 04. På em tog vinden i igen och vred över mot NV och N. Tidvis en del lätta moln under dagen men mest klart och god sikt.

Min temp: +3,7°C kl 07. Max temp: +7,5°C kl 13.

Nederbörd:  

02:00: NNO 3,3 m/s, byvind 5,1 m/s, +5,4°C, vattenstånd -9 cm, lufttryck 1021,9 hPa

08:00: NO 6,6 m/s, byvind 8,1 m/s, +6,1°C, vattenstånd -14 cm, lufttryck 1023,3 hPa

14:00: NV 10 m/s, byvind 11 m/s, +7°C, vattenstånd -18 cm, lufttryck 1023 hPa

20:00: N 8 m/s, byvind 1 m/s, +7°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1022 hPa

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:57 och ner 20:28.

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Lotta Berg och Eva Mattsson avlöstes mitt på dagen av Dennis Kraft, Eva Åkesson, Johan Ander, Git Malcolm och Ida Flensburg. Mikael Hake skötte personalbytet med vår egen båt.

VERKSAMHET

* 19 nät 05:00-10:00, 7 nät 13:00-15:30, 4 nät 15:30-16:00 och 3 nät 16:00-17:00 (118 nättimmar).

* Sporadiska sträckobservationer från gårdstunet under fm.

* Börjat eftersöka ejderhäckningar.

OBSERVATIONER

EJDER – Fyra ruvande fåglar och ett bo där äggläggningen troligen pågår.

STORMFÅGEL – En rätt nydöd hittades i Kausan.

HAVSSULA – två adulta mot norr 09:30.

HAVSÖRN – En ung drog österut längs Kausan på em.

TORNFALK – ett ex sträckte NO 09:35 över Västudden, sen längs Nordstranden men slutligen NO med sikte på fastlandet.

SMÅSPOV – En rastande i Kausan på em.

STORSPOV – en fin tioflock mot NO strax utanför Playan 06:38.

SILVERTÄRNA – årets första artbestämda silvertärnor på Nidingen. Förbiflygande. De tidigaste fynden på Nidingen är från 2014: ett ex sträckande 5.4, en rastande 7.4 och fyra sträckande 10.4.

HORNUGGLA – en stund före klockan 05:55 hade en troligen trött insträckare slagit sig ner på Västudden och vi fick hjälp av anfallande fiskmåsar att lokalisera den. Den fortsatte mot land …

LADUSVALA – vårens andra härute. Mot öster längs Nordstranden.

STENSKVÄTTA – en hanne höll till ovanför Kausan under hela dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

91 individer av 7 arter:

Gärdsmyg 6, järnsparv 1, rödhake 45, taltrast 3, gransångare 24, kungsfågel 10, gråsiska 2.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 765 och i år totalt till 935.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller:

En skärpiplärka (”hemvändare”) märkt som ung 1.8 2019, kollades i nät 6C. Fick nu sina färgringar.

Korttidskontroller av  en gärdsmyg, en rödhake och en bergfink.

UPPDRAGSARBETE

Gästtoaletten nere vid Kausahamnen tömdes och städades (0,5 tim).

Pappershanddukshållare monterades på gästtoaletten (0,5 tim).

Guidat besökare (0,5 tim).

ÖVRIGT

Med kort varsel fick undertecknad rycka in som ersättare för Uno. Det känns ju bra att det gick att lösa bemanningen på detta sätt denna vecka. Och så fick jag ju en aprilvecka i år också vilket inte låg i ursprungsplanen.  

Vi har ju haft en väldigt blåsig säsong såhär långt. Med den bakgrunden är det lite märkligt att det ändå har lyckat bli någorlunda lugna dagar under alla lördagar då vi har haft personalbyten. Så var det även idag under utfärden men det blåste upp en del under em så det blev nog lite skvalp på hemresan.

Nu har labbet fått fyra nya ljusrör så att även vi med lite sämre syn har en chans att hitta ruggningsgränser.

En pappershanddukshållare har införskaffats och monterats på gästtoaletten så nu har de vanliga handdukarna försvunnit därifrån, förhoppningsvis till folkhälsans fromma.

Med ut idag var också sex nya kommunikationsradioenheter som Eva anskaffat. Nu ska sambandet mellan personalen fungera igen. Mikael tog med sig tre gamla iland för att försöka få fart på dem igen.

VID DATORN 

Göran Andersson och Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *