DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 10 MAJ 2020

VÄDER
En mulen morgon med en front från NV som följdes av disigt och uppklarande. Efter 13-tiden ny front från samma håll som medförde lätt regn under några timmar. Därefter uppklarnande från NV och fallande temperatur med tre grader på ett par timmar och sedan ytterligare temperturfall.

Min temp: +7,6 °C kl. 22. Max temp: +12,3°C kl. 12.
Nederbörd: Några mm. Ingen fungerande mätning..

02:00: S 4,7 m/s, byvind 5,6 m/s, +10,3°C, vattenstånd -8 cm.
08:00: SV 7,3 m/s, byvind 10,9 m/s, +10,9°C, vattenstånd +12 cm.
14:00: V 6,0 m/s, byvind 10,3 m/s, +11,5°C, vattenstånd -2 cm.
20:00: NV 6,9 m/s, byvind 9,8 m/s, +7,9°C, vattenstånd +4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön när den fungerar.

Solen gick upp 05:04 och ner 21:15.

PERSONAL
Josefina Pehrson, Lars Carlsson, Mikael Forsman, Tommy Järås och Magnus Levin

VERKSAMHET
25 nät 04:15-12:30 (206 nättimmar).
14 burar på Kausan 10:00-13:30 (49 burtimmar).

OBSERVATIONER
TORNFALK – Dagens enda rovfågel.
TRETÅIG MÅS – En 2K fågel. Minst 51 ruvande och 9 bon där inga fåglar ruvar än.
SNATTERAND – Hanen ligger ensam
KRICKA – Ett till två par har setts hela våren. Kan det vara häckning på gång?
ROSKARL – Två ex i Kausan
TORNSEGLARE – Årets första passerade ön.
BACKSVALA – 1 ex

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/http:// https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
45 individer av 14 arter:
Trädpiplärka 1, ängspiplärka 1, gulärla 3, gärdsmyg 1, rödstjärt 1, stenskvätta 1, rörsångare 1, ärtsångare 11, törnsångare 3, trädgårdssångare 2, svarthätta 1, , gransångare 2, lövsångare 16 och svartvit flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 754 och i år totalt till 3 008.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Tre skärpiplärkor varav en märktes som årsunge 2018 och två sommaren 2019.
Två sädesärlor födda 2018 kontrollerades också.
Egna korttidskontroller:
Rödhake 1 och gransångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget (0,5 tim).

ÖVRIGT
Inga mängder fåglar som märktes men ändå trevlig fångst med många arter.

VID DATORN
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *