DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 9 MAJ 2020

VÄDER
En stjärnklar natt övergick i gryningen till en molnfri dito. God sikt. Vackert väder med Cumulusmoln över fastlandet.

Min temp: +8,7 °C kl. 02. Max temp: +12,3°C kl. 15.
Nederbörd: Ingen.

02:00: V 6,0 m/s, byvind 9,0 m/s, +8,7°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: V 5,7 m/s, byvind 7,7 m/s, +9,8°C, vattenstånd +15 cm.
14:00: SV 3,3 m/s, byvind 5,4 m/s, +11,8°C, vattenstånd -3 cm.
20:00: SV 3,1 m/s, byvind 4,7 m/s, +10,9°C, vattenstånd +6 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön när den fungerar.

Solen gick upp 05:06 och ner 21:13.

PERSONAL
Eva Åkesson, Mikael Hake och Uno Unger avlöstes av Lars Carlsson, Mikael Forsman, Tommy Järås, Magnus Levin och Josefina Pehrson.
Magnus Levin var skeppare på fågelstationens båt till Nidingen och Mikael Hake förde iland den avgående personalen med samma båt.

VERKSAMHET
20 nät 04:15-11:15 (140 nättimmar).
18 burar på Kausan 20:15-23:15 (56 burtimmar).

OBSERVATIONER
SNATTERAND – Hanen ligger ensam så honan ligger väl på ägg någonstans här
ROSKARL – Två ex i Kausan
OBESTÄMD LABB – 1 ex flög söderut långt öster om ön
RÅKA – Två ungråkor passerade ön som hastigast

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
63 individer av 11 arter:
Ejder 6, drillsnäppa 1, ängspiplärka 1, rödhake 1, rödstjärt 6, taltrast 1, törnsångare 1, svarthätta 1, , gransångare 2, lövsångare 41 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 709 och i år totalt till 2 963.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Fem ejdrar varav den äldsta var märkt 2003 och de övriga 2013, 2017 och två 2018..
En skärpiplärkehane märkt som pullus (00) i juni 2015.
En skärpiplärkehane märkt som pullus (00) i augusti 2019.
Egna korttidskontroller:
lövsångare 3.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Ett nytt friskt gäng har tagit över idag och förväntar sig spännande vecka.

Unos årliga potatissättning inträffade idag.

VID DATORN
Uno Unger och Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *