DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 30 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Måttlig-frisk vind omkring sydost hela dagen. Mest mulet, uppehåll och god sikt.

02:00: SO 7,5 m/s, byvind 9,0 m/s, +14,2°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1017 hPa.
08:00: SO 7,7 m/s, byvind 8,6 m/s, +13,6°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1017 hPa.
14:00: SO 8,2 m/s, byvind 10,3 m/s, +15,2°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck 1017 hPa.
20:00: SO 5,4 m/s, byvind 6,9 m/s, +15,3°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1016 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:17 och ner 18:47.

PERSONAL
Lara Millon, Johan Frölinghaus, Britt-Marie och Anders Abrahamsson samt Mikael Hake

VERKSAMHET
23 nät 06:30-11:00 och 21 nät 11:00-13:00 (145,5 nättimmar).
21 burar på Playan, 4 burar på Hamnudden samt 17 burar i Kausan kl. 11:30-19:00 (315 burtimmar).

OBSERVATIONER
Prutgås – 7 individer mot söder.
Havssula – 40 ex. sträckte mot söder under dagen.
Ärtsångare – En årsunge ringmärktes.
Forsärla – 8 ex. mot söder.
Lappsparv – 1 individ sträckte söderut över ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
43 individer av 11 arter:
Gransångare 2, Ärtsångare 1, Kungsfågel 7, Gärdsmyg 6, Stare 2, Rödhake 2, Järnsparv 3, Ängspiplärka 9, Skärpiplärka 4, Bergfink 4 och Sävsparv 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 478 och i år till 7 310.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Gärdsmyg 1, Järnsparv 3 och Ängspiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE
Röjning av slånbuskar och gräs 3,5 timmar.

ÖVRIGT
Den ena dagen är den andra lik. Fortsatt blåsigt och bra ”drag” i näten, dock inte så mycket på grund av fåglarna… Inte heller idag så mycket övrigt att rapportera om, men en sen ärtsångare var ju ett trevligt inslag bland övriga mer ”normala” fångstarter. Johan har fortsatt restaureringen av ”Johans äng” norr om stenmuren nedanför vår trädgårdsfålla. Ser ut att åter bli mycket fint där efter slånröjning och grästrimning. Väderprognosen för morgondagen ser så gott som identisk ut som den som utfärdades i går kväll inför den gångna dagen – fortsatt friska-hårda ostvindar. Börjar änna bli lite tjötigt…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *