DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 29 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Måttlig vind mellan syd och sydost hela dagen, under kvällen något avtagande. Omkring halvklart, uppehåll och god sikt.

02:00: S 7,0 m/s, byvind 8,6 m/s, +14,7°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1015 hPa.
08:00: SO 5,7 m/s, byvind 7,0 m/s, +13,3°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1016 hPa.
14:00: S 6,7 m/s, byvind 8,2 m/s, +15,4°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck 1017 hPa.
20:00: SO 3,8 m/s, byvind 4,6 m/s, +15,5°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1017 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:15 och ner 18:49.

PERSONAL
Lara Millon, Johan Frölinghaus, Britt-Marie och Anders Abrahamsson samt Mikael Hake

VERKSAMHET
19 nät 06:00-07:00, 23 nät 07:00-08:00 och 25 nät 08:00-11:00 (117 nättimmar).
21 burar på Playan, 4 burar på Hamnudden samt 17 burar i Kausan kl. 08:30-18:00 (399 burtimmar).

OBSERVATIONER
Havssula – 4 adulta fåglar mot söder.
Storlabb – 1 årsunge sågs sträcka söderut under morgonen.
Forsärla – 10 ex. mot söder.
Steglits – 1 individ höll till på ön en stund under förmiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
50 individer av 10 arter:
Gransångare 2, Kungsfågel 2, Gärdsmyg 3, Rödhake 13, Järnsparv 1, Ängspiplärka 16, Skärpiplärka 5, Bofink 1, Grönsiska 3 och Sävsparv 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 435 och i år till 7 267.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Kungsfågel 2, Gärdsmyg 1, Rödhake 1 och Järnsparv 4.

UPPDRAGSARBETE
Röjning av slånbuskar och gräs 1,5 timmar.

ÖVRIGT
Något svagare vindar idag, men samtidigt lite sämre med fåglar i näten jämfört med föregående dagar. Inte så mycket i observationsväg heller att skriva hem om även om det alltid är trevligt att se storlabb och havssula. Hoppas på bättring i morgon även om vindprognosen just nu ser ganska dyster ut, då tilltagande sydostvindar utlovas under natten.

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *