DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 4 MAJ 2020

VÄDER
I gryningen växlande molnighet med höga slöjmoln och en del dimmoln. Efterhand lättande molnighet och från 08-tiden i stort sett klar himmel förutom successivt ökande mängd Cumulus-moln över fastlandet. God sikt.

Min temp: +7,9 °C kl. 21. Max temp: +9,4°C kl. 12.
Nederbörd: Ingen.

02:00: V 7,5 m/s, byvind 9,5 m/s, +8,5°C, vattenstånd +6 cm.
08:00: NV 8,8 m/s, byvind 10,5 m/s, +8,4°C, vattenstånd -2 cm.
14:00: NV 10,2 m/s, byvind 11,8 m/s, +9,0°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: N 8,1 m/s, byvind 13,3 m/s, +8,0°C, vattenstånd -8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön när den fungerar.

Solen gick upp 05:18 och ner 21:02.

PERSONAL
Eva Åkesson, Mikael Hake och Uno Unger.

VERKSAMHET
5 nät 04:00-05:00 och 12 nät 05:00-11:30 (83 nättimmar).
10 burar på Playan 11:00-14:30 och 14 burar 14:30-21:30 (140 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Ca 35 ex huvudsakligen sydsträckande V om ön.
STENFALK – Ett honfärgat ex tog höjd över fyrområdet och försvann västerut över havet.
ROSKARL – 3 ex födosökande på Playan.
LUNNEFÅGEL – Ett ex kom flygande norrut och landade NV om Västudden 07:30.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
22 individer av 6 arter:
Rödstjärt 1, stenskvätta 1, gransångare 2, lövsångare 13, hämpling 1 och sävsparv 4.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 509 och i år totalt till 2 765.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Gärdsmyg 1, ärtsångare 1, svarthätta 1 och gransångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1,5 tim).

ÖVRIGT
Även om det var ett lätt inflöde av bl.a. lövsångare var det inte många fåglar som vi lyckades fånga i den friska vinden. Vi hann därför med en hel del sträckbevakning, men vindriktningen var tydligen inte optimal och smålomsträcket uteblev nästan totalt.
Fastän solen lyste större delen av dagen är det fortfarande rejält kyligt i vinden. Trots detta såg undertecknad årets första rovfjäril fladdra omkring i lä S om ringmärkarboden. Igår var det även fart på ett par kålfjärilar och ett påfågelöga.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *