DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 3 MAJ 2020

VÄDER
En klar himmel under efternatten övergick i en gryning med en dimmolnbank över land. Inom en timme försvann dock molnbanken. Under resten av dagen god sikt med endast lite Cumulus-moln över fastlandet mitt på dagen.

Min temp: +8,1 °C kl. 05. Max temp: +11,6°C kl. 18.
Nederbörd: Ingen.

02:00: SV 1,3 m/s, byvind 2,0 m/s, +8,6°C, vattenstånd +17 cm.
08:00: V 5,1 m/s, byvind 7,2 m/s, +9,5°C, vattenstånd +-0 cm.
14:00: VNV 6,0 m/s, byvind 7,8 m/s, +11,1°C, vattenstånd +9 cm.
20:00: VSV 2,4 m/s, byvind 4,3 m/s, +10,7°C, vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön när den fungerar.

Solen gick upp 05:20 och ner 21:00.

PERSONAL
Eva Åkesson, Mikael Hake och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 04:20-07:50 och 19 nät 07:50-10:20 (135 nättimmar).
Ingen burfångst idag.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – 1190 ex sträckte mot SO under morgonen fördelade på 5 flockar.
PRAKTEJDER – För tredje dagen i rad håller en 2K hane till bland vanliga ejdrar vid ön. Idag låg den bl.a. nära stranden vid Lilla bryggan under morgonen.
SMÅLOM – 124 ex sträckte mot S.
HAVSSULA – Ca 50 ex huvudsakligen sydsträckande långt ut till havs.
ROSKARL – 4 ex var tidvis i sällskap med den övervintrande flocken på ca 300 skärsnäppor på bl.a. Hamnudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
25 individer av 13 arter:
Drillsnäppa 1, trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 2, rödstjärt 4, björktrast 2, ärtsångare 1, gransångare 1, lövsångare 6, kungsfågel 1, hämpling 1 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 487 och i år totalt till 2 743.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Några skärsnäppor avlästes i fält varav den äldsta visade sig vara märkt som fjolåring (2K) i maj 2004.
Tre ejderhonor på bon var märkta som ruvande på bo 2017, 2016 resp. för så länge sedan som 2007.
Skärpiplärkor märkta som årsungar 2019, 2018 och 2017 samt en nu rejält gammal märkt som årsunge redan 2011.
Egna korttidskontroller:
Gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 4, törnsångare 1, svarthätta 1, gransångare 1, lövsångare 1 och kungsfågel 1.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2,5 tim).

ÖVRIGT
Mikael klippte gräs, Eva bakade en banankaka och jag tog mig en middagslur – en bra kombination efter den måttliga ringmärkningen idag tycker undertecknad.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *