DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 2 MAJ 2020

VÄDER
Tidvis regn under morgonen-förmiddagen med mestadels svaga vindar. Från middagstid och fram till 15-tiden uppehåll och solen värmde faktiskt lite grand. Lätt regn till och från med något ökande vind resten av dagen.

Min temp: +7,3 °C kl. 08. Max temp: +10,1°C kl. 15.
Nederbörd: Regn till och från under förmiddagen och tidvis lätt regn efter 15:00 och resten av dagen. Destination Gottskär-Nidingens hemsida ligger nere.

02:00: O 3,2 m/s, byvind 4,1 m/s, +8,1°C, vattenstånd +18 cm.
08:00: ONO 1,7 m/s, byvind 4,8 m/s, +7,3°C, vattenstånd +7 cm.
14:00: NNV 3,5 m/s, byvind 4,0 m/s, +9,6°C, vattenstånd +28 cm.
20:00: NNV 5,8 m/s, byvind 7,9 m/s, +9,5°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:22 och ner 20:58.

PERSONAL
Josefina Pehrson, Anton Kvarnbäck, Linnea Johansson, Johan Bergquist och Harald Ris avlöstes mitt på dagen av Eva Åkesson, Mikael Hake och Uno Unger. Tommy Järås skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-07:00, 23 nät 08:00-09:00, 9 nät 09:15-09:45 OCH 19 nät 13:00-15:30 (137 nättimmar).
Ingen burfångst idag.

OBSERVATIONER
STJÄRTAND– Ett par vilade sig i vattenkanten längst ut på Västudden vid 13-tiden. På kvällen tillkom ytterligare en hane och alla tre födosökte. Årets första på Nidingen.
PRAKTEJDER – Gårdagens 2K hane var kvar och sällskapade med ejdrar SO om Klockfotsrevet.
SMÅLOM – 105 ex sträckte mot S.
HAVSSULA – 8 ad och en fjolåring sträckte förbi.
PILGRIMSFALK – 1 hane sträckte österut över ön under morgonen.
ROSKARL – Två ex rastande.
TRETÅIG MÅS – Tommy räknade bona på de gamla fyrarna. Det blev 22 bon varav 6 ännu utan ägg, 7 med 1 ägg och 9 med 2 ägg.

JORDUGGLA – Ett ex rastade på ön åtminstone fram till 12-tiden.
SVART RÖDSTJÄRT – Ett honfärgat ex rastande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
154 individer av 15 arter:
Kanadagås 1, ängspiplärka 2, gärdsmyg 3, rödstjärt 4, buskskvätta 1, taltrast 1, rörsångare 1, ärtsångare 21, trädgårdssångare 2, svarthätta 12, gransångare 8, lövsångare 77, svartvit flugsnappare 3, hämpling 1 och sävsparv 17.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 462 och i år totalt till 2 718.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egen kontroll:
En skärpiplärka märkt som 1K 17 juni 2019.
Egna korttidskontroller:
Gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 9, rödstjärt 1, ärtsångare 2, gransångare 1, lövsångare 3 och kungsfågel 2.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Anders Magnusson och Mikael Käll var ute och hälsade på under förmiddagen, naturligtvis för att titta på den igår upptäckta praktejdern vid ön.

VID DATORN
Josefina Pehrson och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *