DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 14 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Uppklarnande under förmiddagen och därefter molnfritt resten av dagen, dock ganska disigt.

Min temp: +15,7°C kl. 07. Max temp: +17,0°C kl. 13-15.
Nederbörd: Ingen idag.

02:00: SV 7,6 m/s, byvind 11,5 m/s, +16,0°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 019,4 hPa.
08:00: SV 7,1 m/s, byvind 9,7 m/s, +15,8°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 021,6 hPa.
14:00: S 6,6 m/s, byvind 8,1 m/s, +17,0°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 024,1 hPa.
20:00: S 4,9 m/s, byvind 7,4 m/s, +16,6°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 023,3 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:43 och ner 19:31.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Gabriel Axelsson. Kl. 14 anlände ny personal i form av Uno Unger, Kerstin Hirmas och Anna Lena Ringarp. Den gamla personalstyrkan lämnade ön kl. 16. Tommy Järås skötte båttransporten.

VERKSAMHET
9 nät 05:45-11:45 (54 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:15-20:15 samt 17 burar i Kausan 06:30-20:30 (602 burtimmar).
Kontrollerat de häckande svalornas bo.

OBSERVATIONER
Kustpipare: Ett ex rastade under förmiddagen.
Myrspov: Tre ex rastade i Kausan under dagen varav en burfångades och ringmärktes.
Roskarl: 10 ex rastade under förmiddagen och åtminstone en årsunge var kvar på SO-udden vid 17-tiden.
Sandlöpare: Två årsungar ingick i en flock kärrsnäppor på Playan och SO-udden.
Grå flugsnappare: Ett ex rastade på norra sidan av Svacken vid 17-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 exemplar av 7 arter:
Myrspov 1, kärrsnäppa 12, svarthätta 1, gärdsmyg 1, rödstjärt 1, gråsiska 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 349 och i år till 6 181.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av större strandpipare 1, kärrsnäppa 4 och rödstjärt 1.

UPPDRAGSARBETE
Rengöring av SMHI:s molnhöjdsmätare.
Sopdestruktion.

ÖVRIGT
Dagens retro vill erinra lite om varför vi befinner oss på en fyrplats. Historien beskriver ju området kring Nidingen som en skeppskyrkogård och många är de fartyg som gått under här. Hur många vet ingen säkert men Hilmer Carlsson uppskattar i sin bok antalet till 600-700 under den tid Nidingen har varit svenskt. Antalet har väl avtagit men fortfarande händer det att båtar förliser härute. I dagboken från torsdagen den 14 september 1989 beskrivs en sådan händelse. Åsa Rydén skriver där: ”Vid midnatt gick en skuta på revet! Öns befolkning hade kollen och kunde bärga invånarna. Trots stora insatser lyckades de inte dra loss den 2½ ton tunga båten. Det blåste hårt hela dagen och först på em lyckades man ta sig ombord. Allt var dock oljedränkt och intet stod att rädda. Vi får väl se om den står kvar i morgon.”
Och när morgonen kom stod skutan kvar. Det gjorde den ett bra tag men lördagen den 21 oktober 1989 skriver Allan Högberg i dagboken: ”Vi har beundrat havets mäktighet i storm och dess förmåga att förändra öns konturer. Vraket på Klockfotsrevet pressades av stormen över revet och ligger nu med skrovet under vattnet en bit ut från Stora Bryggan.”
Senare spolades merparten av vraket upp på Västudden där det länge låg som ett extra sjömärke.

VID DATORN
Dennis Kraft och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *