DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Lätt dimma under efternatten och gryningen, dock sikt till Lilleland. Från 08-tiden blev dimman tätare och till slut såg man knappt till Kruthuset. Hela förmiddagen rådde svaga vindar från sydsektorn på endast 2-5 m/s. Kl. 07 var medelvinden t.o.m. bara 0,0 m/s, alltså vindstilla. Fortsatt rejält dimmigt resten av dagen, dock bröt solen nästan igenom under en timma mellan 16 och 17 då man åter kunde skymta Lilleland. Dimman lättade först vid 21-tiden då vi åter kunde se fastlandet vid t.ex. Ringhals.

Min temp: +14,2°C kl. 19. Max temp: +16,5°C kl. 00, 01 och 17.
Nederbörd: Ingen idag.

02:00: SV 3,0 m/s, byvind 4,5 m/s, +16,4°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 023,7 hPa.
08:00: SSO 3,6 m/s, byvind 4,6 m/s, +15,0°C, vattenstånd +12 cm, lufttryck 1 023,0 hPa.
14:00: S 2,9 m/s, byvind 5,4 m/s, +15,3°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 022,0 hPa.
20:00: N 1,4 m/s, byvind 2,1 m/s, +14,7°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 018,8 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:46 och ner 19:28.

PERSONAL
Kerstin Hirmas, Anna Lena Ringarp och Uno Unger.

VERKSAMHET
10 nät 06:00-08:00 och 21 nät 08:00-12:00 (104 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:00-21:00 samt 17 burar i Kausan 06:00-21:00 (645 burtimmar).

OBSERVATIONER
Ljungpipare: Ett ex lyfte från Ostudden vid 17-tiden och försvann söderut.
Sandlöpare: Åtminstone en årsunge kvar i en kärrsnäppeflock på Ostudden.
Gråsiska: Två ex (sannolikt ett par) var framme tillsammans och drack vatten ur presenningspölarna på virkeshögen. Den ena var ringmärkt, sannolikt den som fångades igår. Troligen var båda av rasen cabaret.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
44 exemplar av 17 arter:
Vattenrall 1, större strandpipare 1, roskarl 1, kärrsnäppa 7, lövsångare 4, gransångare 1, svarthätta 2, trädgårdssångare 3, grå flugsnappare 1, rödhake 14, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 1, järnsparv 2, sädesärla 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1 och bofink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 393 och i år till 6 225.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av kärrsnäppa 2, gärdsmyg 1, lövsångare 1 och svarthätta 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Stefan och Jum var ute med två elektriker från Sjöfartsverket som kontrollerade att allt var i sin ordning beträffande elförsörjningen av fyren och byggnaderna på ön. Dessa elektriker var tidigare på dagen i land vid transformatorstationen på Hållsundsudde varifrån elkabeln till Nidingen utgår. I samband med kontrollen av transformatorn stängde de av strömmen under 20 minuter utan att vi fick reda på det och naturligtvis blev vi något oroliga när elen fallerade och vi inte kände till orsaken.
*Även en pensionerad polis med behörighet att köra Stefans ribbåt utanför sommarsäsongen var med som besättningsman. Ytterligare två personer från konsultfirman ”Upptäckare” var med ut för att se hur de ev. skulle kunna hjälpa Stefan och Jums företag med saluförandet av konferenser på ön.
*Även två makrillfiskare i en liten öppen båt letade sig ut till Nidingen i den täta dimman.

  • Till sist kan nämnas att vi lyckades få septembers hittills högsta artantal när det gäller ringmärkningen. Dessutom fångade vi höstens första gransångare, järnsparv och bofink

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *