DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 11 MARS 2019

VÄDER 
En helt molnfri dag med mycket god sikt. Successivt ökade vinden från lätt NO under förmiddagen till frisk NV under kvällen. 
Min temp +0,0°C kl. 07. Max temp +2,6°C kl. 05. 
Ingen nederbörd.

01:00: Medelvind V 6,7 m/s, byvind 10,0 m/s, +2,2°C, lufttryck 1000,3 hPa, vattenstånd +31 cm. 
07:00: Medelvind NO 3,7 m/s, byvind 5,3 m/s, 0,0°C, lufttryck 1002,7 hPa, vattenstånd +25 cm. 
13:00: Medelvind NV 5,9 m/s, byvind 6,9 m/s, +2,0°C, lufttryck 1007,2 hPa, vattenstånd +3 cm. 
19:00: Medelvind NV 10,2 m/s, byvind 12,7 m/s, +1,9°C, lufttryck 1011,5 hPa, vattenstånd -8 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön. 
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:42 och ner 18:04.

PERSONAL 
Pär Löfvenius och Uno Unger. Lasse Hellberg körde ut personalen från hemmahamnen i Skallahamn.

VERKSAMHET 
14 nät 15:30-18:30 (42 nättimmar). 
6 burar på Hamnudden 16:15-18:45 (15 burtimmar).

OBSERVATIONER 
SÅNGSVAN – 21 ex sträckte mot NO 11:55. 
GRÅHÄGER – En ad höll till på ön under dagen. 
TOPPSKARV – Minst 2 ex stod på Klockfotsrevet. 
VATTENRALL – Minst 3 ex hördes i öns slånbuskage. 
STORSPOV – Ett ex lyfte från Ostudden vid 17-tiden. 
SKÄRSNÄPPA – Minst 20 ex, höll till på Hamnudden. 
TRETÅIG MÅS – Minst 10 ex varav åtminstone 3 ex besökte boplatserna i fönsternischerna på de gamla fyrarna. 
SILLTRUT – Tre ad stod på Ostudden tillsammans med andra trutar och fiskmåsar. 
RÖDVINGETRAST – En tidig anländ fjolåring (2K) ringmärktes. 
JÄRNSPARV – Ett ex höll till i Kausan, troligen en övervintrande fågel. 
SNÖSPARV – 8 ex, höll bl.a. till i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: 
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING 
4 individer av 4 arter: 
Rödhake 1, koltrast 1, rödvingetrast 1 och talgoxe 1. 
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 4 och i år totalt till 4.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: 
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER 
Egna kontroller: 
En gärdsmyg märkt som 1K 19/9 2018. 
En blåmes märkt som 1K hona 16/10 2018. 
En grönfink märkt som 1K hona 21/10 2018. 

UPPDRAGSARBETE 
Inget idag.

ÖVRIGT 
Då var det dags att starta fågelstationens 40:e verksamhetssäsong. Båtturen ut till Nidingen var njutbar i den relativt lätta vinden och i strålande solsken. Vi anlände till ön vid 11:00-tiden. Under eftermiddagen hade vi fått upp 14 nät och efter en inventeringsrunda till Ostudden hade totalt 34 arter registrerats den första verksamhetsdagen. 
Till vår glädje konstaterades att rörmokare Pär hade forslat iland allt metallskrot sedan vårt besök den 26/2. Det var en ansenlig hög skrot som hade ansamlats vid den lilla sjöboden under åtskilliga år.

VID DATORN 
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *