DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 26 FEBRUARI 2019

VÄDER 
Mestadels solsken under dagen om än med tidvis en del tunna höga molnbankar. 
Min. temp. +3,8°C kl. 05:00 och max. temp. +5,7°C kl. 15:00.

10:00: Medelvind VNV 4,1 m/s, byvind 5,0 m/s, temp. +4,9° C, vattenstånd -3 cm 
13:00: Medelvind SSO 1,0 m/s, byvind 4,1 m/s, temp. +5,4° C, vattenstånd +4 cm 
16:00: Medelvind SSV 2,6 m/s, byvind 3,6 m/s, temp. +4,8° C, vattenstånd +1 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. 
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 07:15 och ner 17:37.

PERSONAL 
Lasse Hellberg, Tommy Järås och undertecknad gjorde ett dagsbesök på ön med fågelstationens båt tillsammans med rörmokare Per Bengtsson. 

VERKSAMHET 
Vi hade med oss en del material inför kommande ringmärkningssäsong. Vattenförsörjningen fixades, Uppvärmning av bostad. Inventeringsrunda till Ostudden.

OBSERVATIONER 
33 arter noterades. 
SJÖORRE – 6 ex höll till bland ejdrar S om Ostudden. 
TOPPSKARV – Ca 40 ex, flertalet stod och vilade sig på Klockfotsrevet men åtminstone 2 ex sågs även på Ostudden. I alla åldrar från fjolåringar (2K) till adulta fåglar i praktfull häckningsdräkt med fint utvecklade tofsar. 
VATTENRALL – Minst 3 olika ex hördes. 
STRANDSKATA – Ca 10 ex var redan på plats varav några färgringmärkta. 
STÖRRE STRANDPIPARE – Åtminstone 4 ex var på plats och stod bl.a. på Hamnudden. 
SKÄRSNÄPPA – Ca 300 ex (grovt uppskattat), flertalet höll till längst ut på Hamnudden, men en del sågs även på Klockfotsrevet och på Ostudden. 
TRETÅIG MÅS – Tre adulta fåglar var redan på plats i de gamla fyrarnas fönsternischer, samtliga var ringmärkta och ringarna kunde avläsas. 
TOBISGRISSLA – Ca 300 ex (grovt uppskattat). De drog omkring i stora flockar på vattnet N om ön. 
SÅNGLÄRKA – Minst 3 ex höll till på ön. 
TALTRAST – Ett ex födosökte på Playans tångvallar. 
JÄRNSPARV – Två ex, som troligen har övervintrat. 
KORNSPARV – Dagens sensation! Den upptäcktes NO om Kruthuset men senare på dagen höll den till i Kausan och på Västudden. Fjärde fyndet på Nidingen sedan fågelstationen startade 1980. 
SNÖSPARV – 25 ex höll till på ön och sågs mest ute på Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: 
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING 
Ingen ringmärkning idag.

KONTROLLER 
Några färgringar och metallringar avlästes på skärpiplärkor, tretåiga måsar, strandskator och skärsnäppor. En ringmärkt tobisgrissla hittades död i en driftrand på Västudden.

UPPDRAGSARBETE 
Inget idag.

ÖVRIGT 
Häromdagen körde Lasse Hellberg den i Gottskär sjösatta fågelstationsbåten till hemmahamnen i Skallahamn. Där mötte vi upp idag och gjorde årets första besök på Nidingen. Vi var iland under tiden 09:45-16:15. Per tog sig an att fixa vattenförsörjningen till fågelstationen. Vid en inventeringsrunda runt ön konstaterades att alla tobisgrissleholkarna var intakta och Stora bryggan hade ej skadats av vinterns stormar. Endast lite tång låg uppsköljd på slipen. Ett flertal döda fåglar hittades i öns driftränder, bl.a. en havssula och en sjöorre.

VID DATORN 
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *