DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 31 OKTOBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 31 OKTOBER 2019

VÄDER

Halvklar natt och klar morgon med frisk västvind. Mycket god sikt. Tillfälligt lite mer moln under morgonen, sen åter klart och fortsatt mycket god sikt.

Min temp: +7,6°C klockan 05-06. Max temp: +9,8°C klockan 12-14.

Nederbörd: 0,0 mm.

01:00: V 7,9 m/s, byvind 9,5 m/s, +8,1°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1024,6 hPa.

07:00: V 6,6 m/s, byvind 8,4 m/s, +8,0°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1024,7 hPa.

13:00: VNV 8,3 m/s, byvind 9,8 m/s, +9,6°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck ca 1023 hPa.

19:00: VSV 5,5 m/s, byvind 8,0 m/s, +8,7°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck ca 1022 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:23 och ner 16:28

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

16 nät klockan 06:30-11:30 (80 nättimmar).

Två vadarburar som fröfällor vid Strandoxeln klockan 06:30-14:00.

Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:10-11:10 med kortare pauser för bl.a. fångstrundor och ringmärkning samt klockan 13:00-14:00.

Kontroll av nunnestenskvättans närvaro gav negativt resultat. Se även nedan under rubriken Övrigt!

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – Ett par med tre årsungar samt sex ex mot V. Dessutom 17 äldre individer (13+4) sträckande SV. Samtliga under morgon och fm.

MINDRE SÅNGSVAN/SÅNGSVAN – en sextett mot väster.

SMÅLOM – en äldre individ i vinterdräkt sträckte V klockan 14:47 norr om Nidngen.

HAVSSULA – en 5K+ mot V under em.

TOPPSKARV – morgonens sydsträckande ”Skarvpendel” från Halland Svartskär, var mycket omfattande denna morgon med minst 240 individer mot SSV (området kring Fladen). Minst 50 individer styrde SSO och rundade Ostudden.

BLÅ KÄRRHÖK – en 1K drog lågt utmed Nordstranden 07:42 och någon minut senare sträckte blåhöken ut över Västudden mot SV.

KUSTPIPARE – en 1K flög förbi Kausahamnen och Västudden vid 14:10-tiden.

ALKEKUNG – Fyra sydsträckande: klockan 10:22, 11:10, 13:43 (Västudden) och 14:48 (Ostudden). Dessutom en rastande norr om Nidingen.

RÅKA – en äldre individ mot SV tillsammans med sju gråkråkor klockan 07:53.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

25 individer av 4 arter:

Gärdsmyg 1, blåmes 10, grönfink 2 och gråsiska 12 (varav 11 brunsiskor).

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 1 438 och i år totalt till 11 807.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egen korttidskontroll av en rödhake, som kollats dagligen sedan 25 oktober. Inga andra rödhakar synliga/hörda på ön!

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Vår teori angående nunnestenskvättan, i skrivande stund, är att hon lämnade Nidingen måndag kväll 28 oktober efter att ha setts dagligen i två veckor. Föregående natt hade varit gynnsam för nattsträckare, vilket avspeglade sig i måndagens ringmärkning och antalet rastande tättingar. Väderomslaget 28.10 med nordanvindar följt av en stjärnklar kväll och natt, tömde nästan ön på nattflyttande småfåglar. Under tisdagen fanns bara en handfull gärdsmygar och rödhakar kvar och en enda kontroll noterades … en långstannande rödhake.

 * Rymdstationen ISS seglade högt över Nidingen från väster mot öster klockan 06:35-06:39.

* Besökare, tre personer i en snabbgående båt, anlände sent på e.m. för att grilla i lä av ringmärkarboden. I den vackra solnedgången for de hem mot kusten igen.

VID DATORN  

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *