DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 16 JUNI 2019

VÄDER
Mulet under natten och morgonen. Under en kvarts timma från 05:45 kom några ej mätbara regnstänk. Mulet fram till tidig eftermiddag då det klarnande från väster. Tidvis var solen framme en del och värmde gott. Stora delar av eftermiddagen var vinden svag och bleke uppstod på havet.

Min temp: +15,6°C kl. 09. Max temp: +18,5°C kl. 18.
Nederbörd: Ingen.

02:00: Medelvind OSO 4,9m/s, byvind 6,6 m/s, +17,2°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 012,7 hPa
08:00: Medelvind S 7,7 m/s, byvind 8,8,2 m/s, +16,0°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 013,1 hPa
14:00: Medelvind NV 4,8 m/s, byvind 7,5 m/s, +17,6°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 017,0 hPa
20:00: Medelvind SV 4,5m/s, byvind 5,3 m/s, +17,5°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 017,6 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

PERSONAL
Anette Unger, Uno Unger och Malin Unger med sonen Charlie (7 år).

VERKSAMHET
Ringmärkning: 25 nät 03:30-13:30 (250 nättimmar).
Fortsatt kontroll av tobisgrisslans bohål och märkning av boungar.

OBSERVATIONER
TOFSVIPA: Ett ex rastade på SO-udden 05:30.
SVARTSNÄPPA: En ad rastade på Nordstranden vid Östra rännan 05:30.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
26 individer av 7 arter:
Strandskata 1, tobisgrissla 11, sädesärla 1, svarthätta 2, ärtsångare 1, grönsångare 1 och stare 9.
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 402 och i år totalt till 7 057.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En adult tobisgrissla ruvade på 2 ägg i bo 188 i Västra rännan och hade en ring som inte har satts på av Nidingens fågelstation.
Egna kontroller:
En häckande tobisgrissla i bo M3 märktes som bounge 24 juni 2001, alltså nu 18 år gammal.
En häckande tobisgrissla i bo M5 märktes som bounge 24 juni 2010, alltså nu 9 år gammal.
En kontroll av en sädesärlehona med ruvfläck märkt som fjolåring (2K) 27 april i våras.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2 tim).

ÖVRIGT
*Så här års blir det trots bra fångstväder inte så mycket småfåglar i näten. För de flesta arterna ligger vi nu mitt emellan vårsträcket och höststräcket. Staren utgör ett undantag, vars årsungar redan före midsommar ger sig iväg på sin första höstflyttning. Idag fick vi bara 9 starar, men totalt sedan 10 juni har vi märkt 125 ex med det hittills högsta dagsantalet på 82 ex ägde rum den 15 juni.
*Förutom starar fångade vi idag några sångare (två svarthättor och en grönsångare), som hade det gemensamt att det var honor med inaktiv ruvfläck. Normalt sett skulle dessa sångare vara mitt uppe i sin häckning och mata ungar. Varför befinner de sig nu då på Nidingen, där det inte finns någon häckningsbiotop för dessa? Man kan misstänka att de är fåglar som fått sin häckning spolierad och kanske nu bestämt sig för att tidigarelägga sin höstflyttning i stället för att satsa på en omhäckning.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *