DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 15 JUNI 2019

VÄDER
Växlande molnighet från gryning till skymning. Några ej mätbara regnstänk under kvällen.

Min temp: +15,5°C kl. 04. Max temp: +21,6°C kl. 11.
Nederbörd: Ingen.

02:00: Medelvind NO 4,5 m/s, byvind 5,4 m/s, +15,9°C, vattenstånd -8 cm, lufttryck 1 018,2 hPa
08:00: Medelvind ONO 6,7 m/s, byvind 7,8,2 m/s, +17,6°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 015,8 hPa
14:00: Medelvind SSO 5,7 m/s, byvind 6,6 m/s, +19,8°C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1 014,5 hPa
20:00: Medelvind O 5,2 m/s, byvind 6,6 m/s, +18,8°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1 013,1 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger fick utökad hjälp av Malin Unger med sonen Charlie (7 år). Tommy Järås skötte personaltransporten med fågelstationens båt. Tommy, och medföljande Dennis Kraft, utgjorde dessutom en välkommen förstärkning av personalen under dagen.

VERKSAMHET
Ringmärkning: 24 nät 03:30-05:30 och 25 nät 05:30-11:30 (198 nättimmar).
Inventering och färgringmärkning av de tretåiga måsarnas boungar.
Inläggning av ringmärkning på Fagel och kontrolläsning är nu klar fram t.o.m. maj.

OBSERVATIONER
TRETÅIG MÅS: Vid dagens inventering konstaterades att hittills i år har 50 par registrerats som säkert häckande.
HORNUGGLA: Ett ex stöttes vid 1930 års hus och flög direkt in i det långa nätet 1A vid Grindoxeln. Efter ringmärkningen tog den höjd och såg ut att sträcka mot NV.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
137 individer av 4 arter:
Hornuggla 1, tretåig mås 53, koltrast 1 och stare 82.
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 376 och i år totalt till 7 031.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Förutom ett 20-tal avlästa färgringar på silltrutar på Nordstranden i närheten av Rissastenen lyckades Tommy läsa av en silltrut med enbart metallring och den silltruten visade sig vara pullmärkt på ön 4 juli 2012.
En hona av sädesärla kontrollerades efter märkning som årsunge (1K) 11 juli 2018.
Korttidskontroll:
Endast en stare, som var märkt igår.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Den stora händelsen idag var den idag påbörjade färgringmärkningen av boungarna till öns häckande tretåiga måsar. På det östra sjömärket (Rissastenen) blev 29 ungar märkta medan 24 ungar i fönsternischerna på de gamla fyrarna fick sina ringar.
*Stefan och Jum kom ut med ett gäng fotografer från ett par västsvenska fotoklubbar som blir kvar tills imorgon.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *