DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 6 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 6 NOVEMBER 2019

VÄDER

Nästan helt klar natt och förhållandevis kallt för att vara här ute i den marina miljön. Men det beror förstås på NO-vinden, som har med sig minusgrader från inlandet … och Nidingen ligger inte så långt från kusten.

Kyleffekten vid 05-tiden var -6°C, markfrost i gryningen och några timmar framåt.

Hela dagen kraftigt värmedaller över havet.

Min temp: +0,1°C klockan 04-08. Max temp: +3,1°C klockan 15-16.

Nederbörd: 0 mm.

01:00: NO 8,3 m/s, byvind 10,9 m/s, +0,9°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1001,8 hPa.

07:00: NO 7,5 m/s, byvind 10,4 m/s, +0,1°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1001,9 hPa.

13:00: NO 6,3 m/s, byvind 8,7 m/s, +2,7°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1001,9 hPa.

19:00: ONO 7,2 m/s, byvind 8,8 m/s, +2,5°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1002,6 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:37 och ner 16:15

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-15:00.

 * 6 nät klockan 06:30-09:00 och 4 nät 09:00-11:30.

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-11:30 med pauser för koll av nät, fröfälla, rastande fåglar och ett fikabesök i ”värmestugan” samt 12:30-13:30.

 * Långexkursion runt hela ön under em.

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – fem (2+2+1) adulter mot S. Den ensamsträckande sångsvanen passerade på över 200 m höjd över Nidingen.

MINDRE SÅNGSVAN/SÅNGSVAN – 45 ex sträckte mot SV i fyra flockar.

HAVSSULA – två 5K+sulor; en mot S, en mot N.

OB. ÖRN – Klockan 09:45 upptäcktes en märkligt tecknad (havs)örn kretsande 1-2 km väster om Nidingen. Den var ev. leucistisk med ljus undersida av kropp och vingar, frånsett mörka armpennor. Ryggsidans mantel var urblekt, som 3K-örnar ofta uppvisar. Den inre delen av vänster vinge saknade några pennor – en tydlig lucka kunde noteras. Stjärten såg inte ut att vara kilformad och var ”mörktoppad”.

Den fortsatte sakta ta höjd i ca sju minuter och gled sen österut, sakta snett neråt i det kraftiga dallret över havet och kunde inte följas in mot land.

HAVSÖRN – Klockan 10:45-11:10 jagade och vilade en ”normaltecknad” 3K havsörn ute vid och på Klockfotsrevet. Samtliga, mer eller mindre seriösa jakter, var misslyckade. Den hovrade över topp- och storskarvar, ejdrar, gräsänder och sjöorrar samt var mycket intresserad av knubbsälar! Det var mycket intressant att se hur sälarna, från yt- och undervattensläge, stänkte upp kaskader av vatten på örnen!

VATTENRALL – en nyligen flygg unge överraskades i Kausans sten- och vegetationsvall. Se även gårdagens dagbok, 5.11!

Bakom Fotogenboden hördes åter en ung vattenralls pipande.

KUSTPIPARE – sent på em sågs 1K-piparen igen i Kausan.

ALKEKUNG – vardera ett ex mot S klockan 08:23 och 12:10 strax väster om ön.

FORSÄRLA – lågtmot öster klockan 08:14 över gårdstunet.

SVART RÖDSTJÄRT – Kausan under fm. Troligen den ungfågel som märkte 1 november och som sågs i Kausan även i går.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

5 individer av 3 arter:

bergfink 2, grönfink 2 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 60 och i år totalt till 11 867.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av två blåmesar och två grönfinkar.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

* Lasse Hellberg och Stuff kom ut 09:45 med två elektriker, Lasse och Tony från Sjöfartsverket. När de for iland vid 14-tiden fungerade fyren och en hel del annat på ön igen. Härligt med skickliga, innovativa och trevliga yrkesmänniskor!

* Rymdstationen ISS kom ”tuffande” över södra horisonten med 27.000 km/h sydväst om Nidingen klockan 06:36-06:40.

VID DATORN  

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *