DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 5 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 5 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mestadels en mulen natt med mycket smak av vinter. Kyleffekten -4°C. Mycket god sikt under efternatten. Ganska snabbt extremt daller över havet från morgonen p.g.a. det relativt varma ytvattnet jämfört med ”polarvinden”. Klockan 08-11 var det endast +2,7°C. Till sena kvällen kallare.

Uppklarnandet från norr, lagom till lunch, gav en förhållandevis fin em.

Min temp: +1,5°C klockan 23. Max temp: +4,2°C klockan 00.

Nederbörd: 0 mm.

01:00: NO 10,2 m/s, byvind 12,8 m/s, +3,9°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 997,9 hPa.

07:00: NO 11,9 m/s, byvind 14,7 m/s, +2,8°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 999,0 hPa.

13:00: NO 8,6 m/s, byvind 13,3 m/s, +3,7°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 999,9 hPa.

19:00: NO 9,7 m/s, byvind 11,9 m/s, +2,7°C, vattenstånd -2 cm, lufttryck 1001,4 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:34 och ner 16:17

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-14:00.

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-10:00 med pauser för koll av fröfälla, rastande fåglar och fikabesök i ”värmestugan” samt 10:30-11:30  och 12:00-13:00.

 * Långexkursion runt hela ön under em.

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – 4+6 adulter mot SV. Dessutom 9+8 ob. sångsvan/mindre sångsvan.

GRÅGÅS – 105 ex mot SV under fm: 17+14+3+22+4+4+24+17.

BLÄSAND – en trio mot SV tillsamman med en kvartett sångsvanar klockan 08:25.

SMÅLOM – klockan 08:18 mot SO, rundade Ostudden. Klockan 09:35 mot S utanför Västudden.

PILGRIMSFALK – klockan 12:41-12:42, först över Kausahamnen sedan längs Sydstranden och utåt Ostudden. Sågs sen inte mer. Detta var en ny individ jämfört med de senaste obsarnas storväxta och grova 1K-hona.

SÄDESÄRLA – en ny individ, en 2K+ hanne, omärkt. Tidigare i november en ringmärkt 1K-ärla.

SVART RÖDSTJÄRT – Kausan under em. Möjligen den ungfågel som vi märkte 1 november. Ringen blank.

BERGFINK – minst ett ex med ca 15 retursträckande bofinkar.

BOFINK – minst 15 ex på retursträck österut. En rastande hanne.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:

grönfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 55 och i år totalt till 11 862.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av tre grönfinkar.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Det är under sådana här kyliga dagar som ett åländskt talesätt kommer väl till pass:

– Nordanvinden är kall, varifrån den än blåser!

VID DATORN  

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *