DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 4 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 4 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mulen natt med smak av vinter. Kyleffekten ligger strax under noll. Mycket god sikt under efternatten, varierat med både kort- och långvariga regnskurar (1 mm) … dessutom med tendens till kornsnöblandat.  Något lättande molntäcke under fm. Värmedaller över havet.

Den ostliga vinden toppade först klockan 09 med 12-17 m/s men blev åter hård till kvällen.

Min temp: +4,5°C klockan 22. Max temp: +6,2°C klockan 00.

Nederbörd: 1,0 mm.

01:00: ONO 9,9 m/s, byvind 13,0 m/s, +6,0°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck ca 988 hPa.

07:00: ONO 11,3 m/s, byvind 15,8 m/s, +5,1°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 994,8 hPa.

13:00: ONO 8,7 m/s, byvind 12,5 m/s, +5,8°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 995,6 hPa.

19:00: NO 13,9 m/s, byvind 17,6 m/s, +5,2°C, vattenstånd -8 cm, lufttryck 996,3 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:32 och ner 16:19

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-14:00.

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 09:00-11:00 med pauser för bl.a. fångstrundor och ringmärkning.

 * Långexkursion runt hela ön under em.

OBSERVATIONER

GRÅGÅS – 35 + 55 ex mot SV

KANADAGÅS – under ett par lunchtimmar rastade två Canadian Honkers på Klockfoten.

PILGRIMSFALK – klockan 10:32 flög en 1K hona österut med ett halvstort, mörkt/svart byte i klorna strax utanför Nordstranden. Troligen fällde den utåt Ostudden. Sågs sen inte mer under dagen.

VATTENRALL – ungfågellätet hördes frekvent under morgonen nära nätplats 13, bakom Fotogenboden.

KUSTPIPARE – en 1K stationär i Kausan. Säkert samma individ som 31.10 och i går 3.11.

BERGLÄRKA – 7 ex födosökande. Septetten sågs under em ute på Ostudden, i höjd med Prästens grav.

DOMHERRE – höstens första satt en tidig morgonstund inne i ”Buskage nr 6” och visslade mjukt.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

8 individer av 1 art:

grönfink 8.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 54 och i år totalt till 11 861.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av två blåmesar.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Busvädret vid 06:30-tiden fick oss att skjuta upp nätuppsättningen, som småningom inhiberades helt p.g.a. den hårda ostvinden.

VID DATORN  

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *