DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 SEPTEMBER 2019

VÄDER
Frisk vind omkring väst, under dagen vridande mot syd och ökande till hård. Från 16-tiden regn, delvis kraftigt.

02:00: V 9 m/s, byvind 11 m/s, +17°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1010 hPa.
08:00: VSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +15°C, vattenstånd +14, lufttryck 1013 hPa.
14:00: S 15 m/s, byvind 18 m/s, +17°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1013 hPa.
20:00: SSV 16 m/s, byvind 21 m/s, +16°C, vattenstånd +30 cm, lufttryck 1010 hPa.

Mätvärden hämtade från Gottskärs Hotells väderstation, förutom information om vindstyrka och vattenstånd som hämtas från SMHI:s mätstationer på Nidingen och vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 06:36 och ner 19:41.

PERSONAL
Mikael Hake, Ulf Ståhle och Filip Jansson.

VERKSAMHET
9 nät 09:30-13:00 (31,5 nättimmar).
20 burar på Playan och 17 vid Stora bryggan 06:00-09:30 (129,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
Bläsand – 6 fåglar mot S. Så gott som samtliga sydsträckande änder observerades mellan 07:00-08:00.
Stjärtand – 1 ex. mot S.
Sjöorre – 175 ex. mot S.
Svärta – 60 ex. mot S., varav 25 i en flock.
Havssula – 20 individer mot N. under morgonen och 80 mot S. under resten av dagen.
Pilgrimsfalk – 1 adult jagade över ön vid ett par tillfällen idag.
Ljungpipare – 11 ex. mot S.
Sandlöpare – 3 juv. sågs flyga längs Nordstranden under eftermiddagen.
Roskarl – 8 juveniler rastade hos oss idag.
Kustlabb- 1 adult ljus fas och 1 juv. mörk fas mot S.
Storlabb – 6 ex. mot S. En adult och två juvenila kunde med säkerhet bestämmas till ålder.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 3 arter:
Sädesärla 1, Rödstjärt 1 och Lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 209 och i år totalt till 9279.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Inga idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En blåsig dag som förde med sig en del observationer bland annat av havsfåglar och sydsträckande änder. Tyvärr var de rådande vindriktningarna under dagen ogynnsamma för att det skulle bli något kraftigare havsfågelsträck. Morgonen bjöd på vindar från västnordväst och sedan vred vinden snabbt ner till syd under dagen. Som bekant är det ju störst chans att se havsfåglar när vinden blåser från en sektor mellan sydväst och väst. Detta utlovas under morgondagen, så då får vi se vad som händer. Vi är förhoppningsfulla…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *